Pracovní zařazení

GET

/workpositions

Získá kolekci BO Pracovní zařazení

GET

/workpositions/{id}

Získá konkrétní BO Pracovní zařazení

POST

/workpositions

Vytvoří nový BO Pracovní zařazení a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/workpositions/{id}

Provede aktualizaci BO Pracovní zařazení a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/workpositions/{id}

Smaže BO Pracovní zařazení na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

JobClasificationISCO_ID string (jobclasificationisco) relace

Klasifikace zam. ISCO; ID objektu Klasifikace zaměstnání ISCO, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobClasification_ID string (jobclasification) relace

Klasifikace zam.; ID objektu Klasifikace zaměstnání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (30)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (workposition) relace

Nadřízená funkce; ID objektu Pracovní zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platí do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workpositions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workpositions/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Parent_ID": null,
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "Code": "OB",
  "Name": "Obchodník",
  "JobClasification_ID": null,
  "JobClasificationISCO_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "workpositions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workpositions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Parent_ID": null,
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "Code": "OB",
  "Name": "Obchodník",
  "JobClasification_ID": null,
  "JobClasificationISCO_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workpositions?select=id
Body
{
  "Code": "OB",
  "Hidden": false,
  "JobClasificationISCO_ID": null,
  "JobClasification_ID": null,
  "Name": "Obchodník",
  "Parent_ID": null,
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/workpositions/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "OB",
  "Hidden": false,
  "JobClasificationISCO_ID": null,
  "JobClasification_ID": null,
  "Name": "Obchodník",
  "Parent_ID": null,
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/workpositions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "object_data": {
          "Code": "OB",
          "Hidden": false,
          "JobClasificationISCO_ID": null,
          "JobClasification_ID": null,
          "Name": "Obchodník",
          "Parent_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "object_data": {
          "Code": "OB",
          "Hidden": false,
          "JobClasificationISCO_ID": null,
          "JobClasification_ID": null,
          "Name": "Obchodník",
          "Parent_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "Code": "OB",
          "Hidden": false,
          "JobClasificationISCO_ID": null,
          "JobClasification_ID": null,
          "Name": "Obchodník",
          "Parent_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "Code": "OB",
          "Hidden": false,
          "JobClasificationISCO_ID": null,
          "JobClasification_ID": null,
          "Name": "Obchodník",
          "Parent_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "workpositions",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}