Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes

Získá kolekci BO Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes/views/{view}

Získá pohled nad BO Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes/{id}

Získá daný BO Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Docházka - Druh činnosti aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/wlentrytypes/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Docházka - Druh činnosti

POST

/wlentrytypes

Vytvoří nový BO Docházka - Druh činnosti

POST

/wlentrytypes/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Docházka - Druh činnosti

PUT

/wlentrytypes/{id}

Modifikuje daný BO Docházka - Druh činnosti

PUT

/wlentrytypes/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Docházka - Druh činnosti

PUT

/wlentrytypes/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Docházka - Druh činnosti

DELETE

/wlentrytypes/{id}

Smaže BO Docházka - Druh činnosti

Metadata - Perzistentní položky

basetype integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

calculatesurchargeenvhours boolean

Předvyplnit odpr. čas ve šk. prostředí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

calculatesurchargefeasthours boolean

Předvyplnit odpr. čas ve svátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

calculatesurchargenighthours boolean

Předvyplnit odpr. čas v noci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

calculatesurchargewendhours boolean

Předvyplnit odpr. čas v So/Ne, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

color integer

Barva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

displaybutton boolean

Zobrazovat tlačítko rychlého zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

unitcode string (10)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

basetypeastext string (50)

Základní typ textově

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/{id}
Response
{
  "objversion": 0,
  "basetype": 0,
  "code": "PRA",
  "name": "Práce",
  "unitcode": "hod.",
  "displaybutton": true,
  "color": 255,
  "calculatesurchargefeasthours": false,
  "calculatesurchargenighthours": false,
  "calculatesurchargeenvhours": false,
  "calculatesurchargewendhours": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wlentrytypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 0,
  "basetype": 0,
  "code": "PRA",
  "name": "Práce",
  "unitcode": "hod.",
  "displaybutton": true,
  "color": 255,
  "calculatesurchargefeasthours": false,
  "calculatesurchargenighthours": false,
  "calculatesurchargeenvhours": false,
  "calculatesurchargewendhours": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes?select=id
Body
{
  "basetype": 0,
  "calculatesurchargeenvhours": false,
  "calculatesurchargefeasthours": false,
  "calculatesurchargenighthours": false,
  "calculatesurchargewendhours": false,
  "code": "PRA",
  "color": 255,
  "displaybutton": true,
  "name": "Práce",
  "unitcode": "hod."
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/{id}?select=id
Body
{
  "basetype": 0,
  "calculatesurchargeenvhours": false,
  "calculatesurchargefeasthours": false,
  "calculatesurchargenighthours": false,
  "calculatesurchargewendhours": false,
  "code": "PRA",
  "color": 255,
  "displaybutton": true,
  "name": "Práce",
  "unitcode": "hod."
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "object_data": {
          "basetype": 0,
          "calculatesurchargeenvhours": false,
          "calculatesurchargefeasthours": false,
          "calculatesurchargenighthours": false,
          "calculatesurchargewendhours": false,
          "code": "PRA",
          "color": 255,
          "displaybutton": true,
          "name": "Práce",
          "unitcode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "object_data": {
          "basetype": 0,
          "calculatesurchargeenvhours": false,
          "calculatesurchargefeasthours": false,
          "calculatesurchargenighthours": false,
          "calculatesurchargewendhours": false,
          "code": "PRA",
          "color": 255,
          "displaybutton": true,
          "name": "Práce",
          "unitcode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "basetype": 0,
          "calculatesurchargeenvhours": false,
          "calculatesurchargefeasthours": false,
          "calculatesurchargenighthours": false,
          "calculatesurchargewendhours": false,
          "code": "PRA",
          "color": 255,
          "displaybutton": true,
          "name": "Práce",
          "unitcode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "basetype": 0,
          "calculatesurchargeenvhours": false,
          "calculatesurchargefeasthours": false,
          "calculatesurchargenighthours": false,
          "calculatesurchargewendhours": false,
          "code": "PRA",
          "color": 255,
          "displaybutton": true,
          "name": "Práce",
          "unitcode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}