Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes

Získá kolekci BO Docházka - Druh činnosti

GET

/wlentrytypes/{id}

Získá konkrétní BO Docházka - Druh činnosti

POST

/wlentrytypes

Vytvoří nový BO Docházka - Druh činnosti a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wlentrytypes/{id}

Provede aktualizaci BO Docházka - Druh činnosti a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wlentrytypes/{id}

Smaže BO Docházka - Druh činnosti na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BaseType integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculateSurchargeEnvHours boolean

Předvyplnit odpr. čas ve šk. prostředí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculateSurchargeFeastHours boolean

Předvyplnit odpr. čas ve svátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculateSurchargeNightHours boolean

Předvyplnit odpr. čas v noci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculateSurchargeWEndHours boolean

Předvyplnit odpr. čas v So/Ne, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Color integer

Barva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DisplayButton boolean

Zobrazovat tlačítko rychlého zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

UnitCode string (10)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BaseTypeAsText string (50)

Základní typ textově

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 0,
  "BaseType": 0,
  "Code": "PRA",
  "Name": "Práce",
  "UnitCode": "hod.",
  "DisplayButton": true,
  "Color": 255,
  "CalculateSurchargeFeastHours": false,
  "CalculateSurchargeNightHours": false,
  "CalculateSurchargeEnvHours": false,
  "CalculateSurchargeWEndHours": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wlentrytypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 0,
  "BaseType": 0,
  "Code": "PRA",
  "Name": "Práce",
  "UnitCode": "hod.",
  "DisplayButton": true,
  "Color": 255,
  "CalculateSurchargeFeastHours": false,
  "CalculateSurchargeNightHours": false,
  "CalculateSurchargeEnvHours": false,
  "CalculateSurchargeWEndHours": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes?select=id
Body
{
  "BaseType": 0,
  "CalculateSurchargeEnvHours": false,
  "CalculateSurchargeFeastHours": false,
  "CalculateSurchargeNightHours": false,
  "CalculateSurchargeWEndHours": false,
  "Code": "PRA",
  "Color": 255,
  "DisplayButton": true,
  "Name": "Práce",
  "UnitCode": "hod."
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/{id}?select=id
Body
{
  "BaseType": 0,
  "CalculateSurchargeEnvHours": false,
  "CalculateSurchargeFeastHours": false,
  "CalculateSurchargeNightHours": false,
  "CalculateSurchargeWEndHours": false,
  "Code": "PRA",
  "Color": 255,
  "DisplayButton": true,
  "Name": "Práce",
  "UnitCode": "hod."
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wlentrytypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "CalculateSurchargeEnvHours": false,
          "CalculateSurchargeFeastHours": false,
          "CalculateSurchargeNightHours": false,
          "CalculateSurchargeWEndHours": false,
          "Code": "PRA",
          "Color": 255,
          "DisplayButton": true,
          "Name": "Práce",
          "UnitCode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "CalculateSurchargeEnvHours": false,
          "CalculateSurchargeFeastHours": false,
          "CalculateSurchargeNightHours": false,
          "CalculateSurchargeWEndHours": false,
          "Code": "PRA",
          "Color": 255,
          "DisplayButton": true,
          "Name": "Práce",
          "UnitCode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "CalculateSurchargeEnvHours": false,
          "CalculateSurchargeFeastHours": false,
          "CalculateSurchargeNightHours": false,
          "CalculateSurchargeWEndHours": false,
          "Code": "PRA",
          "Color": 255,
          "DisplayButton": true,
          "Name": "Práce",
          "UnitCode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "CalculateSurchargeEnvHours": false,
          "CalculateSurchargeFeastHours": false,
          "CalculateSurchargeNightHours": false,
          "CalculateSurchargeWEndHours": false,
          "Code": "PRA",
          "Color": 255,
          "DisplayButton": true,
          "Name": "Práce",
          "UnitCode": "hod."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wlentrytypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}