Úkol

GET

/tasks

Získá kolekci BO Úkol

GET

/tasks/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Úkol

GET

/tasks/views/{view}

Získá pohled nad BO Úkol

GET

/tasks/{id}

Získá daný BO Úkol

GET

/tasks/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Úkol

GET

/tasks/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Úkol aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/tasks/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Úkol

POST

/tasks

Vytvoří nový BO Úkol

POST

/tasks/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Úkol

PUT

/tasks/{id}

Modifikuje daný BO Úkol

PUT

/tasks/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Úkol

PUT

/tasks/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Úkol

DELETE

/tasks/{id}

Smaže BO Úkol

Metadata - Perzistentní položky

assignedto_id string (securityuser) relace

Přiřazeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

createdat$date string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

deadline$date string

Termín, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

description string

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

owner_id string (securityuser) relace

Zadavatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

pmstate_id string (pmstate) relace

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ranking integer

Ranking, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

realduration number

Skutečná doba trvání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

scheduledduration number

Plánovaná doba trvání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

startat$date string

Zahájit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

summary string (240)

Souhrn, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

tasklist_id string (tasklist) relace

Seznam, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/tasks?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/{id}
Response
{
  "assignedto_id": null,
  "createdat$date": null,
  "deadline$date": null,
  "description": null,
  "objversion": null,
  "owner_id": null,
  "pmstate_id": null,
  "ranking": null,
  "realduration": null,
  "scheduledduration": null,
  "startat$date": null,
  "summary": null,
  "tasklist_id": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "tasks", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/query
{"take": "1"}
Response
{
  "assignedto_id": null,
  "createdat$date": null,
  "deadline$date": null,
  "description": null,
  "objversion": null,
  "owner_id": null,
  "pmstate_id": null,
  "ranking": null,
  "realduration": null,
  "scheduledduration": null,
  "startat$date": null,
  "summary": null,
  "tasklist_id": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/tasks?select=id
Body
{
  "assignedto_id": null,
  "createdat$date": null,
  "deadline$date": null,
  "description": null,
  "owner_id": null,
  "pmstate_id": null,
  "ranking": null,
  "realduration": null,
  "scheduledduration": null,
  "startat$date": null,
  "summary": null,
  "tasklist_id": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/{id}?select=id
Body
{
  "assignedto_id": null,
  "createdat$date": null,
  "deadline$date": null,
  "description": null,
  "owner_id": null,
  "pmstate_id": null,
  "ranking": null,
  "realduration": null,
  "scheduledduration": null,
  "startat$date": null,
  "summary": null,
  "tasklist_id": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "object_data": {
          "assignedto_id": null,
          "createdat$date": null,
          "deadline$date": null,
          "description": null,
          "owner_id": null,
          "pmstate_id": null,
          "ranking": null,
          "realduration": null,
          "scheduledduration": null,
          "startat$date": null,
          "summary": null,
          "tasklist_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "object_data": {
          "assignedto_id": null,
          "createdat$date": null,
          "deadline$date": null,
          "description": null,
          "owner_id": null,
          "pmstate_id": null,
          "ranking": null,
          "realduration": null,
          "scheduledduration": null,
          "startat$date": null,
          "summary": null,
          "tasklist_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "assignedto_id": null,
          "createdat$date": null,
          "deadline$date": null,
          "description": null,
          "owner_id": null,
          "pmstate_id": null,
          "ranking": null,
          "realduration": null,
          "scheduledduration": null,
          "startat$date": null,
          "summary": null,
          "tasklist_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "assignedto_id": null,
          "createdat$date": null,
          "deadline$date": null,
          "description": null,
          "owner_id": null,
          "pmstate_id": null,
          "ranking": null,
          "realduration": null,
          "scheduledduration": null,
          "startat$date": null,
          "summary": null,
          "tasklist_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}