Úkol

GET

/tasks

Získá kolekci BO Úkol

GET

/tasks/{id}

Získá konkrétní BO Úkol

POST

/tasks

Vytvoří nový BO Úkol a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/tasks/{id}

Provede aktualizaci BO Úkol a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/tasks/{id}

Smaže BO Úkol na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AssignedTo_ID string (securityuser) relace

Přiřazeno; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Deadline$DATE string

Termín, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (0)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Owner_ID string (securityuser) relace

Zadavatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PMState_ID string (pmstate) relace

Stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Ranking integer

Ranking, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealDuration number

Skutečná doba trvání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScheduledDuration number

Plánovaná doba trvání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StartAt$DATE string

Zahájit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Summary string (240)

Souhrn, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaskList_ID string (tasklist) relace

Seznam; ID objektu Seznam úkolů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/tasks?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/{id}
Response
{
  "AssignedTo_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "Deadline$DATE": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Owner_ID": null,
  "PMState_ID": null,
  "Ranking": null,
  "RealDuration": null,
  "ScheduledDuration": null,
  "StartAt$DATE": null,
  "Summary": null,
  "TaskList_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "tasks", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AssignedTo_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "Deadline$DATE": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Owner_ID": null,
  "PMState_ID": null,
  "Ranking": null,
  "RealDuration": null,
  "ScheduledDuration": null,
  "StartAt$DATE": null,
  "Summary": null,
  "TaskList_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/tasks?select=id
Body
{
  "AssignedTo_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "Deadline$DATE": null,
  "Description": null,
  "Owner_ID": null,
  "PMState_ID": null,
  "Ranking": null,
  "RealDuration": null,
  "ScheduledDuration": null,
  "StartAt$DATE": null,
  "Summary": null,
  "TaskList_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/{id}?select=id
Body
{
  "AssignedTo_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "Deadline$DATE": null,
  "Description": null,
  "Owner_ID": null,
  "PMState_ID": null,
  "Ranking": null,
  "RealDuration": null,
  "ScheduledDuration": null,
  "StartAt$DATE": null,
  "Summary": null,
  "TaskList_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/tasks/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "object_data": {
          "AssignedTo_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "Deadline$DATE": null,
          "Description": null,
          "Owner_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "Ranking": null,
          "RealDuration": null,
          "ScheduledDuration": null,
          "StartAt$DATE": null,
          "Summary": null,
          "TaskList_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "object_data": {
          "AssignedTo_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "Deadline$DATE": null,
          "Description": null,
          "Owner_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "Ranking": null,
          "RealDuration": null,
          "ScheduledDuration": null,
          "StartAt$DATE": null,
          "Summary": null,
          "TaskList_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AssignedTo_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "Deadline$DATE": null,
          "Description": null,
          "Owner_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "Ranking": null,
          "RealDuration": null,
          "ScheduledDuration": null,
          "StartAt$DATE": null,
          "Summary": null,
          "TaskList_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AssignedTo_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "Deadline$DATE": null,
          "Description": null,
          "Owner_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "Ranking": null,
          "RealDuration": null,
          "ScheduledDuration": null,
          "StartAt$DATE": null,
          "Summary": null,
          "TaskList_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "tasks",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}