Účtenka

GET

/posdocuments

Získá kolekci BO Účtenka

GET

/posdocuments/{id}

Získá konkrétní BO Účtenka

POST

/posdocuments

Vytvoří nový BO Účtenka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posdocuments/{id}

Provede aktualizaci BO Účtenka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posdocuments/{id}

Smaže BO Účtenka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ActionDiscount number

Akční slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

BillKind string (1)

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

BillOfDelivery_ID string (billofdelivery) relace

Dodací list; ID objektu Dodací list, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Chair string (20)

Židle, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CloseLevel integer

Úroveň zavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClosedDate$DATE string

Uzavřena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ClosingPOSStation_ID string (posstation) relace

Kasa, kde se platí; ID objektu Nastavení kasy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedDate$DATE string

Čas změny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Založena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DealerDiscount number

Dealerské slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

DeliveryMode integer

Režim čerpání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Description string (2048)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Description2 string (2048)

Poznámka 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DiscountFactor number

Sleva na dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DiscountUser_ID string (securityuser) relace

Slevu potvrdil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Discounts array (posdocumentdiscount) relace

Slevy; kolekce BO Účtenka - sleva, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocHour integer

Hodina vzniku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentDiscount number

Sleva z dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

DutyFree boolean

DutyFree, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EET boolean

EET, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EETTurnover_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FinancialDocumentDiscount number

Finanční slevy na doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

History array (posdocumenthistory) relace

Historie; kolekce BO Účtenka - historie, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

InvOverPlus_ID string (inventoryoverplus) relace

Storno inventárního manka zrcadla; ID objektu Inventární přebytek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InventoryShortFall_ID string (inventoryshortfall) relace

Inventární manko zrcadla; ID objektu Inventární manko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsDiscount boolean

Se slevou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsFiscalized boolean

Fiskalizován, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsOnLine string (1)

OnLine, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

IsOnStore string (1)

Odepsaná ze skladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

IsPayChange boolean

Je účtenka ve změně plateb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsPrintedBillPreview boolean

Je vytištěný náhled, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IssuedDInvoice_ID string (issueddepositinvoice) relace

Placený zálohový list; ID objektu Zálohový list vydaný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IssuedInvoice_ID string (issuedinvoice) relace

Placená faktura; ID objektu Faktura vydaná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalRoundingAmount number

Hal.vyr.lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingVAT number

Hal.vyr.DPH lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingWithoutVAT number

Hal. bez DPH lok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Opened boolean

Otev.účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OrderCorrection integer

Vracení bonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSReceipt_ID string (posreceipt) relace

Tržba; ID objektu Tržba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSShift_ID string (posshift) relace

Směna; ID objektu Směna na kase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSStation_ID string (posstation) relace

Kasa; ID objektu Nastavení kasy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

POSsummaredDocument_ID string (possummareddocument) relace

Souhrnná účtenka; ID objektu Souhrnný pokladní doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PayChanges array (posdocumentpaychange) relace

Změny v platbách; kolekce BO Účtenka - platba pro změnu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Payments array (posdocumentpayment) relace

Platby; kolekce BO Účtenka - platba, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zaokrouhlení ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricesWithVAT boolean

Ceny s daní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReceiptCard_ID string (receiptcard) relace

Příjemka; ID objektu Příjemka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReceivedOrder_ID string (receivedorder) relace

Objednávka př.; ID objektu Objednávka přijatá, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RefundedBillOfDelivery_ID string (refundedbillofdelivery) relace

Vratka; ID objektu Vratka dodacích listů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RefundedDocDate$DATE string

Dat.vracené účtenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RefundedDocName string (20)

Čís.vracené účtenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RefundedDoc_ID string (posdocument) relace

Vracená účtenka; ID objektu Účtenka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RoundingAmount number

Hal., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

RoundingCurrency number

Zaokrouhlení z plateb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

RoundingVAT number

Hal.vyr.DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

RoundingVATRate number

DPH hal.vyr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RoundingVATRate_ID string (vatrate) relace

DPH hal.vyr.; ID objektu DPH sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoundingWithoutVAT number

Hal. bez DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

RowDiscount number

Sleva pohybů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

RowRounding integer

Zaokrouhlení řádku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posdocumentrow) relace

Řádky; kolekce BO Účtenka - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SellingStand_ID string (posshopsellingstands) relace

Prodejní místo; ID objektu Nastavení provozu - prodejní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Shop_ID string (posshop) relace

Provoz; ID objektu Nastavení provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SimplifiedVATDocument boolean

Zjednodušený daňový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SumQuantity number

Celkové množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalRounding integer

Zaokrouhlení celkové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UUID string (36)

Jednoznačný identifikátor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

VATRounding integer

Zaokrouhlení DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATs array (posdocumentvat) relace

DPH; kolekce BO Účtenka - DPH, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VirtualPOS_ID string (virtualpos) relace

Pokl.místo; ID objektu Pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AmountVAT number

Daň, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

FitPayment boolean

Je účtenka zaplacená správně

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

OverPayment boolean

Je účtenka přeplacená

PaymentTotal number

Celková platba, pole obsahuje částku v libovolné měně

RemainingTotal number

Kolik zbývá uhradit, pole obsahuje částku v libovolné měně

RoundedAmount number

Celkem zaokrouhleně, pole obsahuje částku v libovolné měně

SellingStandFull string (40)

Prodejní místo

SellingStandShort string (30)

Prodejní místo

TotalDiscount number

Sleva, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posdocuments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posdocuments/{id}
Response
{
  "ActionDiscount": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "BillKind": null,
  "BillOfDelivery_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Chair": null,
  "CloseLevel": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingPOSStation_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DealerDiscount": null,
  "DeliveryMode": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DiscountFactor": null,
  "DiscountUser_ID": null,
  "Discounts": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocHour": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentDiscount": null,
  "DutyFree": null,
  "EET": null,
  "EETTurnover_ID": null,
  "FinancialDocumentDiscount": null,
  "Firm_ID": null,
  "History": null,
  "ID": null,
  "InvOverPlus_ID": null,
  "InventoryShortFall_ID": null,
  "IsDiscount": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsOnLine": null,
  "IsOnStore": null,
  "IsPayChange": null,
  "IsPrintedBillPreview": null,
  "IssuedDInvoice_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalRoundingVAT": null,
  "LocalRoundingWithoutVAT": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Opened": null,
  "OrdNumber": null,
  "OrderCorrection": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "POSShift_ID": null,
  "POSStation_ID": null,
  "POSsummaredDocument_ID": null,
  "PayChanges": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReceiptCard_ID": null,
  "ReceivedOrder_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
  "RefundedDocDate$DATE": null,
  "RefundedDocName": null,
  "RefundedDoc_ID": null,
  "RoundingAmount": null,
  "RoundingCurrency": null,
  "RoundingVAT": null,
  "RoundingVATRate": null,
  "RoundingVATRate_ID": null,
  "RoundingWithoutVAT": null,
  "RowDiscount": null,
  "RowRounding": null,
  "Rows": null,
  "SellingStand_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SumQuantity": null,
  "TotalRounding": null,
  "UUID": null,
  "VATRounding": null,
  "VATs": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posdocuments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posdocuments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ActionDiscount": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "BillKind": null,
  "BillOfDelivery_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Chair": null,
  "CloseLevel": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingPOSStation_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DealerDiscount": null,
  "DeliveryMode": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DiscountFactor": null,
  "DiscountUser_ID": null,
  "Discounts": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocHour": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentDiscount": null,
  "DutyFree": null,
  "EET": null,
  "EETTurnover_ID": null,
  "FinancialDocumentDiscount": null,
  "Firm_ID": null,
  "History": null,
  "ID": null,
  "InvOverPlus_ID": null,
  "InventoryShortFall_ID": null,
  "IsDiscount": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsOnLine": null,
  "IsOnStore": null,
  "IsPayChange": null,
  "IsPrintedBillPreview": null,
  "IssuedDInvoice_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalRoundingVAT": null,
  "LocalRoundingWithoutVAT": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Opened": null,
  "OrdNumber": null,
  "OrderCorrection": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "POSShift_ID": null,
  "POSStation_ID": null,
  "POSsummaredDocument_ID": null,
  "PayChanges": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReceiptCard_ID": null,
  "ReceivedOrder_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
  "RefundedDocDate$DATE": null,
  "RefundedDocName": null,
  "RefundedDoc_ID": null,
  "RoundingAmount": null,
  "RoundingCurrency": null,
  "RoundingVAT": null,
  "RoundingVATRate": null,
  "RoundingVATRate_ID": null,
  "RoundingWithoutVAT": null,
  "RowDiscount": null,
  "RowRounding": null,
  "Rows": null,
  "SellingStand_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SumQuantity": null,
  "TotalRounding": null,
  "UUID": null,
  "VATRounding": null,
  "VATs": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posdocuments?select=id
Body
{
  "ActionDiscount": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "BillKind": null,
  "BillOfDelivery_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Chair": null,
  "CloseLevel": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingPOSStation_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DealerDiscount": null,
  "DeliveryMode": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DiscountFactor": null,
  "DiscountUser_ID": null,
  "Discounts": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocHour": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentDiscount": null,
  "DutyFree": null,
  "EET": null,
  "FinancialDocumentDiscount": null,
  "Firm_ID": null,
  "History": null,
  "InvOverPlus_ID": null,
  "InventoryShortFall_ID": null,
  "IsDiscount": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsOnLine": null,
  "IsOnStore": null,
  "IsPayChange": null,
  "IsPrintedBillPreview": null,
  "IssuedDInvoice_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalRoundingVAT": null,
  "LocalRoundingWithoutVAT": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Opened": null,
  "OrdNumber": null,
  "OrderCorrection": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "POSShift_ID": null,
  "POSStation_ID": null,
  "POSsummaredDocument_ID": null,
  "PayChanges": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReceiptCard_ID": null,
  "ReceivedOrder_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
  "RefundedDocDate$DATE": null,
  "RefundedDocName": null,
  "RefundedDoc_ID": null,
  "RoundingAmount": null,
  "RoundingCurrency": null,
  "RoundingVAT": null,
  "RoundingVATRate": null,
  "RoundingVATRate_ID": null,
  "RoundingWithoutVAT": null,
  "RowDiscount": null,
  "RowRounding": null,
  "Rows": null,
  "SellingStand_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SumQuantity": null,
  "TotalRounding": null,
  "UUID": null,
  "VATRounding": null,
  "VATs": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posdocuments/{id}?select=id
Body
{
  "ActionDiscount": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "BillKind": null,
  "BillOfDelivery_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Chair": null,
  "CloseLevel": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingPOSStation_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DealerDiscount": null,
  "DeliveryMode": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DiscountFactor": null,
  "DiscountUser_ID": null,
  "Discounts": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocHour": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentDiscount": null,
  "DutyFree": null,
  "EET": null,
  "FinancialDocumentDiscount": null,
  "Firm_ID": null,
  "History": null,
  "InvOverPlus_ID": null,
  "InventoryShortFall_ID": null,
  "IsDiscount": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsOnLine": null,
  "IsOnStore": null,
  "IsPayChange": null,
  "IsPrintedBillPreview": null,
  "IssuedDInvoice_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalRoundingVAT": null,
  "LocalRoundingWithoutVAT": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Opened": null,
  "OrdNumber": null,
  "OrderCorrection": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "POSShift_ID": null,
  "POSStation_ID": null,
  "POSsummaredDocument_ID": null,
  "PayChanges": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReceiptCard_ID": null,
  "ReceivedOrder_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
  "RefundedDocDate$DATE": null,
  "RefundedDocName": null,
  "RefundedDoc_ID": null,
  "RoundingAmount": null,
  "RoundingCurrency": null,
  "RoundingVAT": null,
  "RoundingVATRate": null,
  "RoundingVATRate_ID": null,
  "RoundingWithoutVAT": null,
  "RowDiscount": null,
  "RowRounding": null,
  "Rows": null,
  "SellingStand_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SumQuantity": null,
  "TotalRounding": null,
  "UUID": null,
  "VATRounding": null,
  "VATs": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posdocuments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "object_data": {
          "ActionDiscount": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "BillKind": null,
          "BillOfDelivery_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Chair": null,
          "CloseLevel": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingPOSStation_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DealerDiscount": null,
          "DeliveryMode": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DiscountFactor": null,
          "DiscountUser_ID": null,
          "Discounts": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocHour": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentDiscount": null,
          "DutyFree": null,
          "EET": null,
          "FinancialDocumentDiscount": null,
          "Firm_ID": null,
          "History": null,
          "InvOverPlus_ID": null,
          "InventoryShortFall_ID": null,
          "IsDiscount": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsOnLine": null,
          "IsOnStore": null,
          "IsPayChange": null,
          "IsPrintedBillPreview": null,
          "IssuedDInvoice_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalRoundingVAT": null,
          "LocalRoundingWithoutVAT": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "Opened": null,
          "OrdNumber": null,
          "OrderCorrection": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "POSShift_ID": null,
          "POSStation_ID": null,
          "POSsummaredDocument_ID": null,
          "PayChanges": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReceiptCard_ID": null,
          "ReceivedOrder_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
          "RefundedDocDate$DATE": null,
          "RefundedDocName": null,
          "RefundedDoc_ID": null,
          "RoundingAmount": null,
          "RoundingCurrency": null,
          "RoundingVAT": null,
          "RoundingVATRate": null,
          "RoundingVATRate_ID": null,
          "RoundingWithoutVAT": null,
          "RowDiscount": null,
          "RowRounding": null,
          "Rows": null,
          "SellingStand_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SumQuantity": null,
          "TotalRounding": null,
          "UUID": null,
          "VATRounding": null,
          "VATs": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "object_data": {
          "ActionDiscount": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "BillKind": null,
          "BillOfDelivery_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Chair": null,
          "CloseLevel": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingPOSStation_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DealerDiscount": null,
          "DeliveryMode": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DiscountFactor": null,
          "DiscountUser_ID": null,
          "Discounts": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocHour": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentDiscount": null,
          "DutyFree": null,
          "EET": null,
          "FinancialDocumentDiscount": null,
          "Firm_ID": null,
          "History": null,
          "InvOverPlus_ID": null,
          "InventoryShortFall_ID": null,
          "IsDiscount": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsOnLine": null,
          "IsOnStore": null,
          "IsPayChange": null,
          "IsPrintedBillPreview": null,
          "IssuedDInvoice_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalRoundingVAT": null,
          "LocalRoundingWithoutVAT": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "Opened": null,
          "OrdNumber": null,
          "OrderCorrection": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "POSShift_ID": null,
          "POSStation_ID": null,
          "POSsummaredDocument_ID": null,
          "PayChanges": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReceiptCard_ID": null,
          "ReceivedOrder_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
          "RefundedDocDate$DATE": null,
          "RefundedDocName": null,
          "RefundedDoc_ID": null,
          "RoundingAmount": null,
          "RoundingCurrency": null,
          "RoundingVAT": null,
          "RoundingVATRate": null,
          "RoundingVATRate_ID": null,
          "RoundingWithoutVAT": null,
          "RowDiscount": null,
          "RowRounding": null,
          "Rows": null,
          "SellingStand_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SumQuantity": null,
          "TotalRounding": null,
          "UUID": null,
          "VATRounding": null,
          "VATs": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "ActionDiscount": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "BillKind": null,
          "BillOfDelivery_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Chair": null,
          "CloseLevel": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingPOSStation_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DealerDiscount": null,
          "DeliveryMode": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DiscountFactor": null,
          "DiscountUser_ID": null,
          "Discounts": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocHour": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentDiscount": null,
          "DutyFree": null,
          "EET": null,
          "FinancialDocumentDiscount": null,
          "Firm_ID": null,
          "History": null,
          "InvOverPlus_ID": null,
          "InventoryShortFall_ID": null,
          "IsDiscount": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsOnLine": null,
          "IsOnStore": null,
          "IsPayChange": null,
          "IsPrintedBillPreview": null,
          "IssuedDInvoice_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalRoundingVAT": null,
          "LocalRoundingWithoutVAT": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "Opened": null,
          "OrdNumber": null,
          "OrderCorrection": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "POSShift_ID": null,
          "POSStation_ID": null,
          "POSsummaredDocument_ID": null,
          "PayChanges": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReceiptCard_ID": null,
          "ReceivedOrder_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
          "RefundedDocDate$DATE": null,
          "RefundedDocName": null,
          "RefundedDoc_ID": null,
          "RoundingAmount": null,
          "RoundingCurrency": null,
          "RoundingVAT": null,
          "RoundingVATRate": null,
          "RoundingVATRate_ID": null,
          "RoundingWithoutVAT": null,
          "RowDiscount": null,
          "RowRounding": null,
          "Rows": null,
          "SellingStand_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SumQuantity": null,
          "TotalRounding": null,
          "UUID": null,
          "VATRounding": null,
          "VATs": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "ActionDiscount": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "BillKind": null,
          "BillOfDelivery_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Chair": null,
          "CloseLevel": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingPOSStation_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DealerDiscount": null,
          "DeliveryMode": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DiscountFactor": null,
          "DiscountUser_ID": null,
          "Discounts": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocHour": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentDiscount": null,
          "DutyFree": null,
          "EET": null,
          "FinancialDocumentDiscount": null,
          "Firm_ID": null,
          "History": null,
          "InvOverPlus_ID": null,
          "InventoryShortFall_ID": null,
          "IsDiscount": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsOnLine": null,
          "IsOnStore": null,
          "IsPayChange": null,
          "IsPrintedBillPreview": null,
          "IssuedDInvoice_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalRoundingVAT": null,
          "LocalRoundingWithoutVAT": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "Opened": null,
          "OrdNumber": null,
          "OrderCorrection": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "POSShift_ID": null,
          "POSStation_ID": null,
          "POSsummaredDocument_ID": null,
          "PayChanges": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReceiptCard_ID": null,
          "ReceivedOrder_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RefundedBillOfDelivery_ID": null,
          "RefundedDocDate$DATE": null,
          "RefundedDocName": null,
          "RefundedDoc_ID": null,
          "RoundingAmount": null,
          "RoundingCurrency": null,
          "RoundingVAT": null,
          "RoundingVATRate": null,
          "RoundingVATRate_ID": null,
          "RoundingWithoutVAT": null,
          "RowDiscount": null,
          "RowRounding": null,
          "Rows": null,
          "SellingStand_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SumQuantity": null,
          "TotalRounding": null,
          "UUID": null,
          "VATRounding": null,
          "VATs": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posdocuments",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}