Sada datových zdrojů

GET

/scmdatasourcesets

Získá kolekci BO Sada datových zdrojů

GET

/scmdatasourcesets/{id}

Získá konkrétní BO Sada datových zdrojů

POST

/scmdatasourcesets

Vytvoří nový BO Sada datových zdrojů a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/scmdatasourcesets/{id}

Provede aktualizaci BO Sada datových zdrojů a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/scmdatasourcesets/{id}

Smaže BO Sada datových zdrojů na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (100)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ColumnsEvolution array (scmdatasourcesetcolumnevolution) relace

Sloupce vývoje; kolekce BO Řádek definice sloupců vývoje, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Destination integer

Určení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (200)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (scmdatasourcesetrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek sady datových zdrojů, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Setting_ID string (scmsetting) relace

Nastavení; ID objektu Nastavení SCM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

System boolean

Systémová, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasourcesets?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasourcesets/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "id": "B100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "id": "C100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "system": true
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Obchod",
  "Name": "Datové zdroje pro obchod",
  "System": true,
  "Setting_ID": "1000000000",
  "ColumnsEvolution": [],
  "Destination": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "scmdatasourcesets", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasourcesets/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "id": "B100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "id": "C100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "system": true
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Obchod",
  "Name": "Datové zdroje pro obchod",
  "System": true,
  "Setting_ID": "1000000000",
  "ColumnsEvolution": [],
  "Destination": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasourcesets?select=id
Body
{
  "Code": "Obchod",
  "ColumnsEvolution": [],
  "Destination": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "Datové zdroje pro obchod",
  "Rows": [
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "id": "B100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "id": "C100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "system": true
    }
  ],
  "Setting_ID": "1000000000",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasourcesets/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "Obchod",
  "ColumnsEvolution": [],
  "Destination": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "Datové zdroje pro obchod",
  "Rows": [
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "id": "B100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "system": true
    },
    {
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "id": "C100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "system": true
    }
  ],
  "Setting_ID": "1000000000",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasourcesets/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "ColumnsEvolution": [],
          "Destination": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Datové zdroje pro obchod",
          "Rows": [
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "id": "B100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "id": "C100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "ColumnsEvolution": [],
          "Destination": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Datové zdroje pro obchod",
          "Rows": [
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "id": "B100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "id": "C100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "ColumnsEvolution": [],
          "Destination": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Datové zdroje pro obchod",
          "Rows": [
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "id": "B100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "id": "C100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "ColumnsEvolution": [],
          "Destination": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Datové zdroje pro obchod",
          "Rows": [
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "id": "B100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "system": true
            },
            {
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "id": "C100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasourcesets",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}