Dobropis daň.zál.listu vydaného

GET

/vatissueddepositcreditnotes

Získá kolekci BO Dobropis daň.zál.listu vydaného

GET

/vatissueddepositcreditnotes/{id}

Získá konkrétní BO Dobropis daň.zál.listu vydaného

POST

/vatissueddepositcreditnotes

Vytvoří nový BO Dobropis daň.zál.listu vydaného a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/vatissueddepositcreditnotes/import/vatissueddepositinvoices/{id}

Vytvoří nový BO Dobropis daň.zál.listu vydaného importem BO Daňový zálohový list vydaný. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/vatissueddepositcreditnotes/{id}

Provede aktualizaci BO Dobropis daň.zál.listu vydaného a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/vatissueddepositcreditnotes/{vatissueddepositcreditnote_id}/vatissueddepositinvoices/{vatissueddepositinvoice_id}

Vytvoří nový BO Dobropis daň.zál.listu vydaného importem BO Daňový zálohový list vydaný. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/vatissueddepositcreditnotes/{id}

Smaže BO Dobropis daň.zál.listu vydaného na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClosingPeriod_ID string (period) relace

Období uzávěrky; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst.symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocUUID string (26)

GUID dokladu pro exporty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

DueDate$DATE string

Datum spl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ExternalNumber string (30)

Doplňkové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmBankAccount_ID string (firmbankaccount) relace

Bankovní účet; ID objektu Bankovní účet firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsReverseChargeDeclared boolean

Režim Přenesení daňové povinnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastPaymentPeriod_ID string (period) relace

Období posl. platby; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPaidAmount number

Zaplaceno lokálně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingAmount number

Zaok.v nulové sazbě lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

MOSSVATDate$DATE string

Datum plnění MOSS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidAmount number

Celkem zapl., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

PaymentType_ID string (paymenttype) relace

Způsob úhrady; ID objektu Způsob úhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricesWithVAT boolean

Ceny s daní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReasonDescription string (160)

Důvod opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Zaok.v nulové sazbě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (vatissueddepositcreditnoterow) relace

Řádky; kolekce BO Dobropis daň.zál.listu vydaného - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SimplifiedVATDocument boolean

Zjednodušený daňový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Source_ID string (vatissueddepositinvoice) relace

Dobr.doklad; ID objektu Daňový zálohový list vydaný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TradeType integer

Typ obchodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATAdmitDate$DATE string

Datum plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPayment boolean

DPH na základě přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPaymentEndDate$DATE string

Datum ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATCountry_ID string (country) relace

Země přiznání DPH; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum odvodu/Datum dodání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATFromAbovePrecision integer

Přesnost zdanění zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATReportPreference string (2)

Preference výkazu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, fkAnsiCaseSensitive

VATRounding integer

Zaokrouhlení DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

DueTerm integer

Délka splatnosti

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsProfit boolean

Výnos

LocalNotPaidAmount number

Nezaplaceno lokálně, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

NotPaidAmount number

Nezaplaceno, pole obsahuje částku v libovolné měně

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

TradeTypeDescription string (100)

Popis typu obchodu, pouze pro čtení

VATDocument boolean

DPH doklad, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatissueddepositcreditnotes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatissueddepositcreditnotes/{id}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocUUID": null,
  "DueDate$DATE": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "MOSSVATDate$DATE": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidAmount": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATFromAbovePrecision": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATRounding": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "vatissueddepositcreditnotes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatissueddepositcreditnotes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocUUID": null,
  "DueDate$DATE": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "MOSSVATDate$DATE": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidAmount": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATFromAbovePrecision": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATRounding": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatissueddepositcreditnotes?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocUUID": null,
  "DueDate$DATE": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "MOSSVATDate$DATE": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATFromAbovePrecision": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATRounding": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/vatissueddepositcreditnotes/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Address_ID": null,
  "Amount": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocUUID": null,
  "DueDate$DATE": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "MOSSVATDate$DATE": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATFromAbovePrecision": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATRounding": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/vatissueddepositcreditnotes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocUUID": null,
          "DueDate$DATE": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "MOSSVATDate$DATE": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATFromAbovePrecision": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATRounding": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocUUID": null,
          "DueDate$DATE": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "MOSSVATDate$DATE": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATFromAbovePrecision": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATRounding": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocUUID": null,
          "DueDate$DATE": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "MOSSVATDate$DATE": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATFromAbovePrecision": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATRounding": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Address_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocUUID": null,
          "DueDate$DATE": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "MOSSVATDate$DATE": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATFromAbovePrecision": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATRounding": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "vatissueddepositcreditnotes",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}