Přenos pracovních lístků do mezd

GET

/plmtransfers

Získá kolekci BO Přenos pracovních lístků do mezd

GET

/plmtransfers/{id}

Získá konkrétní BO Přenos pracovních lístků do mezd

POST

/plmtransfers

Vytvoří nový BO Přenos pracovních lístků do mezd a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmtransfers/{id}

Provede aktualizaci BO Přenos pracovních lístků do mezd a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmtransfers/{id}

Smaže BO Přenos pracovních lístků do mezd na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Přenos vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (plmtransfersrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek přenosu pracovních lístků do mezd, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TransferDate$DATE string

Datum přenosu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperationImport_ID string (wageoperationimport) relace

Import do výkonů; ID objektu Import do výkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WagePeriod_ID string (wageperiod) relace

Mzdové období; ID objektu Mzdové období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmtransfers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmtransfers/{id}
Response
{
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Rows": null,
  "TransferDate$DATE": null,
  "WageOperationImport_ID": null,
  "WagePeriod_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmtransfers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmtransfers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Rows": null,
  "TransferDate$DATE": null,
  "WageOperationImport_ID": null,
  "WagePeriod_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmtransfers?select=id
Body
{
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "Rows": null,
  "TransferDate$DATE": null,
  "WageOperationImport_ID": null,
  "WagePeriod_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmtransfers/{id}?select=id
Body
{
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "Rows": null,
  "TransferDate$DATE": null,
  "WageOperationImport_ID": null,
  "WagePeriod_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmtransfers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "Rows": null,
          "TransferDate$DATE": null,
          "WageOperationImport_ID": null,
          "WagePeriod_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "Rows": null,
          "TransferDate$DATE": null,
          "WageOperationImport_ID": null,
          "WagePeriod_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "Rows": null,
          "TransferDate$DATE": null,
          "WageOperationImport_ID": null,
          "WagePeriod_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "Rows": null,
          "TransferDate$DATE": null,
          "WageOperationImport_ID": null,
          "WagePeriod_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmtransfers",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}