Uzavřený doklad

GET

/vatclosingdocuments

Získá kolekci BO Uzavřený doklad

GET

/vatclosingdocuments/{id}

Získá konkrétní BO Uzavřený doklad

POST

/vatclosingdocuments

Vytvoří nový BO Uzavřený doklad a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/vatclosingdocuments/{id}

Provede aktualizaci BO Uzavřený doklad a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/vatclosingdocuments/{id}

Smaže BO Uzavřený doklad na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentStatus integer

Stav dokumentu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentType string (documenttype) relace

Typ dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Document_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

ID dokladu; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsChangeIncluded boolean

Změny dokladu jsou v DPH přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsInVATCheckReport boolean

Je v KV/KH DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsInVATDeclarationReport boolean

Je v DPH přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Parent_ID string (vatclosing) relace

Uzávěrka; ID objektu Uzávěrka DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RelatedClosingDocument_ID string (vatclosingdocument) relace

ID původního uzavřeného dokladu; ID objektu Uzavřený doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DocumentStatusAsText string (20)

Stav dokumentu

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATDate$DATE string

Datum plnění

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosingdocuments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosingdocuments/{id}
Response
{
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentStatus": null,
  "DocumentType": null,
  "Document_ID": null,
  "ID": null,
  "IsChangeIncluded": null,
  "IsInVATCheckReport": null,
  "IsInVATDeclarationReport": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Parent_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "RelatedClosingDocument_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "vatclosingdocuments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosingdocuments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentStatus": null,
  "DocumentType": null,
  "Document_ID": null,
  "ID": null,
  "IsChangeIncluded": null,
  "IsInVATCheckReport": null,
  "IsInVATDeclarationReport": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Parent_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "RelatedClosingDocument_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosingdocuments?select=id
Body
{
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentStatus": null,
  "DocumentType": null,
  "Document_ID": null,
  "IsChangeIncluded": null,
  "IsInVATCheckReport": null,
  "IsInVATDeclarationReport": null,
  "OrdNumber": null,
  "Parent_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "RelatedClosingDocument_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosingdocuments/{id}?select=id
Body
{
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentStatus": null,
  "DocumentType": null,
  "Document_ID": null,
  "IsChangeIncluded": null,
  "IsInVATCheckReport": null,
  "IsInVATDeclarationReport": null,
  "OrdNumber": null,
  "Parent_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "RelatedClosingDocument_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosingdocuments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentStatus": null,
          "DocumentType": null,
          "Document_ID": null,
          "IsChangeIncluded": null,
          "IsInVATCheckReport": null,
          "IsInVATDeclarationReport": null,
          "OrdNumber": null,
          "Parent_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "RelatedClosingDocument_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentStatus": null,
          "DocumentType": null,
          "Document_ID": null,
          "IsChangeIncluded": null,
          "IsInVATCheckReport": null,
          "IsInVATDeclarationReport": null,
          "OrdNumber": null,
          "Parent_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "RelatedClosingDocument_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentStatus": null,
          "DocumentType": null,
          "Document_ID": null,
          "IsChangeIncluded": null,
          "IsInVATCheckReport": null,
          "IsInVATDeclarationReport": null,
          "OrdNumber": null,
          "Parent_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "RelatedClosingDocument_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentStatus": null,
          "DocumentType": null,
          "Document_ID": null,
          "IsChangeIncluded": null,
          "IsInVATCheckReport": null,
          "IsInVATDeclarationReport": null,
          "OrdNumber": null,
          "Parent_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "RelatedClosingDocument_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "vatclosingdocuments",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}