E-mailový účet

GET

/emailaccounts

Získá kolekci BO E-mailový účet

GET

/emailaccounts/{id}

Získá konkrétní BO E-mailový účet

POST

/emailaccounts

Vytvoří nový BO E-mailový účet a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/emailaccounts/{id}

Provede aktualizaci BO E-mailový účet a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/emailaccounts/{id}

Smaže BO E-mailový účet na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccountAddress string (50)

E-mailová adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccountName string (50)

Název účtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccountType integer

Typ účtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActualizationInterval integer

Interval pro aktualizaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConnectionSecurity integer

Zabezpečení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DataBoxType integer

Typ datové schránky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultText string (0)

Výchozí text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultTextSavedAs integer

Výchozí text uložit jako, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EffectiveOVM boolean

Možno odesílat zprávy jako OVM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailSMTPAccount_ID string (emailsmtpaccount) relace

Účet odchozího serveru SMTP; ID objektu E-mailový účet odchozího serveru SMTP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LastActualization$DATE string

Datum a čas kompletní aktualizace doručených datových zpráv, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LeaveMsgOnServer boolean

Nemazat zprávy na serveru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Login string (50)

Přihlašovací jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxSizeLimit integer

Max. velikost přílohy (MB), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Owner_ID string (securityuser) relace

Vlastník účtu; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PersonalDeliveryDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů datových zpráv do vl. rukou; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Port integer

Port, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReceivedMailDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů doručených e-mailů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReplyTo string (100)

E-mailová adresa pro odpověď, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReportEmail boolean

Oznámit přečtení e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReportEmailDelivery boolean

Oznámit doručení e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SecPassword string (240)

Zakódované heslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SendMailDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů odeslaných e-mailů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Server string (50)

POP3 server, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TestDataBox boolean

Testovací účet datových schránek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseCredentialsToReceive boolean

Automaticky použít přihlašovací údaje pro příjem datových zpráv., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseCredentialsToSending boolean

Automaticky použít přihlašovací údaje pro odeslání datových zpráv., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountTypeName string (20)

Typ účtu - název

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Password string (115)

Heslo, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailaccounts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailaccounts/{id}
Response
{
  "AccountAddress": null,
  "AccountName": null,
  "AccountType": null,
  "ActualizationInterval": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "DataBoxType": null,
  "DefaultText": null,
  "DefaultTextSavedAs": null,
  "Division_ID": null,
  "EffectiveOVM": null,
  "EmailSMTPAccount_ID": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "LastActualization$DATE": null,
  "LeaveMsgOnServer": null,
  "Login": null,
  "MaxSizeLimit": null,
  "ObjVersion": null,
  "Owner_ID": null,
  "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
  "Port": null,
  "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SecPassword": null,
  "SendMailDocQueue_ID": null,
  "Server": null,
  "TestDataBox": null,
  "UseCredentialsToReceive": null,
  "UseCredentialsToSending": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "emailaccounts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailaccounts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AccountAddress": null,
  "AccountName": null,
  "AccountType": null,
  "ActualizationInterval": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "DataBoxType": null,
  "DefaultText": null,
  "DefaultTextSavedAs": null,
  "Division_ID": null,
  "EffectiveOVM": null,
  "EmailSMTPAccount_ID": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "LastActualization$DATE": null,
  "LeaveMsgOnServer": null,
  "Login": null,
  "MaxSizeLimit": null,
  "ObjVersion": null,
  "Owner_ID": null,
  "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
  "Port": null,
  "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SecPassword": null,
  "SendMailDocQueue_ID": null,
  "Server": null,
  "TestDataBox": null,
  "UseCredentialsToReceive": null,
  "UseCredentialsToSending": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailaccounts?select=id
Body
{
  "AccountAddress": null,
  "AccountName": null,
  "AccountType": null,
  "ActualizationInterval": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "DataBoxType": null,
  "DefaultText": null,
  "DefaultTextSavedAs": null,
  "Division_ID": null,
  "EffectiveOVM": null,
  "EmailSMTPAccount_ID": null,
  "Hidden": null,
  "LastActualization$DATE": null,
  "LeaveMsgOnServer": null,
  "Login": null,
  "MaxSizeLimit": null,
  "Owner_ID": null,
  "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
  "Port": null,
  "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SecPassword": null,
  "SendMailDocQueue_ID": null,
  "Server": null,
  "TestDataBox": null,
  "UseCredentialsToReceive": null,
  "UseCredentialsToSending": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/emailaccounts/{id}?select=id
Body
{
  "AccountAddress": null,
  "AccountName": null,
  "AccountType": null,
  "ActualizationInterval": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "DataBoxType": null,
  "DefaultText": null,
  "DefaultTextSavedAs": null,
  "Division_ID": null,
  "EffectiveOVM": null,
  "EmailSMTPAccount_ID": null,
  "Hidden": null,
  "LastActualization$DATE": null,
  "LeaveMsgOnServer": null,
  "Login": null,
  "MaxSizeLimit": null,
  "Owner_ID": null,
  "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
  "Port": null,
  "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SecPassword": null,
  "SendMailDocQueue_ID": null,
  "Server": null,
  "TestDataBox": null,
  "UseCredentialsToReceive": null,
  "UseCredentialsToSending": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/emailaccounts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "object_data": {
          "AccountAddress": null,
          "AccountName": null,
          "AccountType": null,
          "ActualizationInterval": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "DataBoxType": null,
          "DefaultText": null,
          "DefaultTextSavedAs": null,
          "Division_ID": null,
          "EffectiveOVM": null,
          "EmailSMTPAccount_ID": null,
          "Hidden": null,
          "LastActualization$DATE": null,
          "LeaveMsgOnServer": null,
          "Login": null,
          "MaxSizeLimit": null,
          "Owner_ID": null,
          "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
          "Port": null,
          "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SecPassword": null,
          "SendMailDocQueue_ID": null,
          "Server": null,
          "TestDataBox": null,
          "UseCredentialsToReceive": null,
          "UseCredentialsToSending": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "object_data": {
          "AccountAddress": null,
          "AccountName": null,
          "AccountType": null,
          "ActualizationInterval": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "DataBoxType": null,
          "DefaultText": null,
          "DefaultTextSavedAs": null,
          "Division_ID": null,
          "EffectiveOVM": null,
          "EmailSMTPAccount_ID": null,
          "Hidden": null,
          "LastActualization$DATE": null,
          "LeaveMsgOnServer": null,
          "Login": null,
          "MaxSizeLimit": null,
          "Owner_ID": null,
          "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
          "Port": null,
          "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SecPassword": null,
          "SendMailDocQueue_ID": null,
          "Server": null,
          "TestDataBox": null,
          "UseCredentialsToReceive": null,
          "UseCredentialsToSending": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccountAddress": null,
          "AccountName": null,
          "AccountType": null,
          "ActualizationInterval": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "DataBoxType": null,
          "DefaultText": null,
          "DefaultTextSavedAs": null,
          "Division_ID": null,
          "EffectiveOVM": null,
          "EmailSMTPAccount_ID": null,
          "Hidden": null,
          "LastActualization$DATE": null,
          "LeaveMsgOnServer": null,
          "Login": null,
          "MaxSizeLimit": null,
          "Owner_ID": null,
          "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
          "Port": null,
          "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SecPassword": null,
          "SendMailDocQueue_ID": null,
          "Server": null,
          "TestDataBox": null,
          "UseCredentialsToReceive": null,
          "UseCredentialsToSending": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccountAddress": null,
          "AccountName": null,
          "AccountType": null,
          "ActualizationInterval": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "DataBoxType": null,
          "DefaultText": null,
          "DefaultTextSavedAs": null,
          "Division_ID": null,
          "EffectiveOVM": null,
          "EmailSMTPAccount_ID": null,
          "Hidden": null,
          "LastActualization$DATE": null,
          "LeaveMsgOnServer": null,
          "Login": null,
          "MaxSizeLimit": null,
          "Owner_ID": null,
          "PersonalDeliveryDocQueue_ID": null,
          "Port": null,
          "ReceivedMailDocQueue_ID": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SecPassword": null,
          "SendMailDocQueue_ID": null,
          "Server": null,
          "TestDataBox": null,
          "UseCredentialsToReceive": null,
          "UseCredentialsToSending": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "emailaccounts",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}