Definice ELDP

GET

/retirementreportdefs

Získá kolekci BO Definice ELDP

GET

/retirementreportdefs/{id}

Získá konkrétní BO Definice ELDP

POST

/retirementreportdefs

Vytvoří nový BO Definice ELDP a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/retirementreportdefs/{id}

Provede aktualizaci BO Definice ELDP a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/retirementreportdefs/{id}

Smaže BO Definice ELDP na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CalendarYear integer

Rok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (retirementreportdefrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek definice ELDP, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/retirementreportdefs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/retirementreportdefs/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
      "fieldname": "ZakladSP",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "S_SmallOrBigCompany",
      "fieldname": "MalaOrganizace",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
      "fieldname": "OdecteneDny",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
      "fieldname": "VylouceneDny",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
      "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
      "fieldname": "Spolecnik",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ],
  "Name": "Definice ELDP 2004",
  "CalendarYear": 2004
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "retirementreportdefs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/retirementreportdefs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
      "fieldname": "ZakladSP",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "S_SmallOrBigCompany",
      "fieldname": "MalaOrganizace",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
      "fieldname": "OdecteneDny",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
      "fieldname": "VylouceneDny",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
      "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
      "fieldname": "Spolecnik",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ],
  "Name": "Definice ELDP 2004",
  "CalendarYear": 2004
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/retirementreportdefs?select=id
Body
{
  "CalendarYear": 2004,
  "Name": "Definice ELDP 2004",
  "Rows": [
    {
      "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
      "fieldname": "ZakladSP",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "S_SmallOrBigCompany",
      "fieldname": "MalaOrganizace",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
      "fieldname": "OdecteneDny",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
      "fieldname": "VylouceneDny",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
      "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
      "fieldname": "Spolecnik",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/retirementreportdefs/{id}?select=id
Body
{
  "CalendarYear": 2004,
  "Name": "Definice ELDP 2004",
  "Rows": [
    {
      "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
      "fieldname": "ZakladSP",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "S_SmallOrBigCompany",
      "fieldname": "MalaOrganizace",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
      "fieldname": "OdecteneDny",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
      "fieldname": "VylouceneDny",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
      "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
      "fieldname": "Spolecnik",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/retirementreportdefs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "object_data": {
          "CalendarYear": 2004,
          "Name": "Definice ELDP 2004",
          "Rows": [
            {
              "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
              "fieldname": "ZakladSP",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "S_SmallOrBigCompany",
              "fieldname": "MalaOrganizace",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
              "fieldname": "OdecteneDny",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
              "fieldname": "VylouceneDny",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
              "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
              "fieldname": "Spolecnik",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "object_data": {
          "CalendarYear": 2004,
          "Name": "Definice ELDP 2004",
          "Rows": [
            {
              "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
              "fieldname": "ZakladSP",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "S_SmallOrBigCompany",
              "fieldname": "MalaOrganizace",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
              "fieldname": "OdecteneDny",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
              "fieldname": "VylouceneDny",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
              "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
              "fieldname": "Spolecnik",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "CalendarYear": 2004,
          "Name": "Definice ELDP 2004",
          "Rows": [
            {
              "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
              "fieldname": "ZakladSP",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "S_SmallOrBigCompany",
              "fieldname": "MalaOrganizace",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
              "fieldname": "OdecteneDny",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
              "fieldname": "VylouceneDny",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
              "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
              "fieldname": "Spolecnik",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "CalendarYear": 2004,
          "Name": "Definice ELDP 2004",
          "Rows": [
            {
              "expression": "NxRoundByValue(S_SocialInsBaseCorrect + if(MainWorkingRelation and not NxIsEmptyOID(WageListCommon_ID.ID), WageListCommon_ID.S_RetFundTaxBase, 0), 2, 1)",
              "fieldname": "ZakladSP",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "S_SmallOrBigCompany",
              "fieldname": "MalaOrganizace",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_SubtractedDaysTotal')",
              "fieldname": "OdecteneDny",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysCorrect')",
              "fieldname": "VylouceneDny",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "WageListRecalculatedValue(ID, 'MDPojist', 'S_ExcludedDaysAfterRetAge')",
              "fieldname": "VylouceneDnyVDuchodu",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "expression": "if(WageEmployeeValueHistory('IsPartner', True, NxStrToDate('01.01.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear) ,NxStrToDate('31.12.' + WagePeriod_ID.WPeriodYear), WorkingRelation_ID.Employee_ID.ID,'MM') <> '', 1, 0)",
              "fieldname": "Spolecnik",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "retirementreportdefs",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}