Typ aktivit

GET

/crmactivitytypes

Získá kolekci BO Typ aktivit

GET

/crmactivitytypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ aktivit

POST

/crmactivitytypes

Vytvoří nový BO Typ aktivit a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmactivitytypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ aktivit a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmactivitytypes/{id}

Smaže BO Typ aktivit na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ActivityProcess_ID string (crmactivityprocess) relace

Proces aktivity; ID objektu Proces aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusDivisionReq integer

Vyplňovat středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrderReq integer

Vyplňovat zakázku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProjectReq integer

Vyplňovat projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransactionReq integer

Vyplňovat obch.případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusinessRelationship boolean

Aktivita pro sledování obchodního vztahu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (0)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Duration$DATE string

Doba trvání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmReq integer

Vyplňovat firmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GenerateIssuedDoc boolean

Generovat odeslanou poštu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsPrivate boolean

Neveřejná akt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsRoleProtected boolean

Povolit opravu pouze řešiteli a nadřízeným rolím, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsSheduled boolean

Je plánováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoCollisionCheck boolean

Nekontrolovat kolize s jinými aktivitami, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Offset$DATE string

Čas zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PassSolverRole boolean

Převzít roli řešitele při předání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PersonReq integer

Vyplňovat osobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProcessIsRequired boolean

Je proces povinný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProductReq integer

Vyplňovat produkt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Product_ID string (crmproduct) relace

Produkt; ID objektu Produkt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverRole_ID string (securityrole) relace

Role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverUser_ID string (securityuser) relace

Řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Status integer

Stav aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Subject string (100)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseContacts boolean

Používat kontakty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivitytypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivitytypes/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "Tel",
  "Name": "Telefon",
  "Priority": 0,
  "Status": 0,
  "IsPrivate": false,
  "SolverRole_ID": null,
  "Offset$DATE": null,
  "Duration$DATE": null,
  "Subject": "",
  "Description": "",
  "Firm_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "Product_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "ActivityProcess_ID": null,
  "IsSheduled": false,
  "FirmReq": 0,
  "PersonReq": 0,
  "BusOrderReq": 0,
  "BusTransactionReq": 0,
  "ProductReq": 0,
  "BusProjectReq": 0,
  "ProcessIsRequired": false,
  "PassSolverRole": false,
  "GenerateIssuedDoc": false,
  "SolverUser_ID": null,
  "IsRoleProtected": false,
  "NoCollisionCheck": false,
  "BusinessRelationship": false,
  "UseContacts": false,
  "BusDivisionReq": 1
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmactivitytypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivitytypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "Tel",
  "Name": "Telefon",
  "Priority": 0,
  "Status": 0,
  "IsPrivate": false,
  "SolverRole_ID": null,
  "Offset$DATE": null,
  "Duration$DATE": null,
  "Subject": "",
  "Description": "",
  "Firm_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "Product_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "ActivityProcess_ID": null,
  "IsSheduled": false,
  "FirmReq": 0,
  "PersonReq": 0,
  "BusOrderReq": 0,
  "BusTransactionReq": 0,
  "ProductReq": 0,
  "BusProjectReq": 0,
  "ProcessIsRequired": false,
  "PassSolverRole": false,
  "GenerateIssuedDoc": false,
  "SolverUser_ID": null,
  "IsRoleProtected": false,
  "NoCollisionCheck": false,
  "BusinessRelationship": false,
  "UseContacts": false,
  "BusDivisionReq": 1
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivitytypes?select=id
Body
{
  "ActivityProcess_ID": null,
  "BusDivisionReq": 1,
  "BusOrderReq": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProjectReq": 0,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransactionReq": 0,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusinessRelationship": false,
  "Code": "Tel",
  "Description": "",
  "Division_ID": null,
  "Duration$DATE": null,
  "FirmReq": 0,
  "Firm_ID": null,
  "GenerateIssuedDoc": false,
  "Hidden": false,
  "IsPrivate": false,
  "IsRoleProtected": false,
  "IsSheduled": false,
  "Name": "Telefon",
  "NoCollisionCheck": false,
  "Offset$DATE": null,
  "PassSolverRole": false,
  "PersonReq": 0,
  "Person_ID": null,
  "Priority": 0,
  "ProcessIsRequired": false,
  "ProductReq": 0,
  "Product_ID": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Status": 0,
  "Subject": "",
  "UseContacts": false
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivitytypes/{id}?select=id
Body
{
  "ActivityProcess_ID": null,
  "BusDivisionReq": 1,
  "BusOrderReq": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProjectReq": 0,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransactionReq": 0,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusinessRelationship": false,
  "Code": "Tel",
  "Description": "",
  "Division_ID": null,
  "Duration$DATE": null,
  "FirmReq": 0,
  "Firm_ID": null,
  "GenerateIssuedDoc": false,
  "Hidden": false,
  "IsPrivate": false,
  "IsRoleProtected": false,
  "IsSheduled": false,
  "Name": "Telefon",
  "NoCollisionCheck": false,
  "Offset$DATE": null,
  "PassSolverRole": false,
  "PersonReq": 0,
  "Person_ID": null,
  "Priority": 0,
  "ProcessIsRequired": false,
  "ProductReq": 0,
  "Product_ID": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Status": 0,
  "Subject": "",
  "UseContacts": false
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivitytypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "object_data": {
          "ActivityProcess_ID": null,
          "BusDivisionReq": 1,
          "BusOrderReq": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProjectReq": 0,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransactionReq": 0,
          "BusTransaction_ID": null,
          "BusinessRelationship": false,
          "Code": "Tel",
          "Description": "",
          "Division_ID": null,
          "Duration$DATE": null,
          "FirmReq": 0,
          "Firm_ID": null,
          "GenerateIssuedDoc": false,
          "Hidden": false,
          "IsPrivate": false,
          "IsRoleProtected": false,
          "IsSheduled": false,
          "Name": "Telefon",
          "NoCollisionCheck": false,
          "Offset$DATE": null,
          "PassSolverRole": false,
          "PersonReq": 0,
          "Person_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "ProductReq": 0,
          "Product_ID": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": 0,
          "Subject": "",
          "UseContacts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "object_data": {
          "ActivityProcess_ID": null,
          "BusDivisionReq": 1,
          "BusOrderReq": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProjectReq": 0,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransactionReq": 0,
          "BusTransaction_ID": null,
          "BusinessRelationship": false,
          "Code": "Tel",
          "Description": "",
          "Division_ID": null,
          "Duration$DATE": null,
          "FirmReq": 0,
          "Firm_ID": null,
          "GenerateIssuedDoc": false,
          "Hidden": false,
          "IsPrivate": false,
          "IsRoleProtected": false,
          "IsSheduled": false,
          "Name": "Telefon",
          "NoCollisionCheck": false,
          "Offset$DATE": null,
          "PassSolverRole": false,
          "PersonReq": 0,
          "Person_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "ProductReq": 0,
          "Product_ID": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": 0,
          "Subject": "",
          "UseContacts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "ActivityProcess_ID": null,
          "BusDivisionReq": 1,
          "BusOrderReq": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProjectReq": 0,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransactionReq": 0,
          "BusTransaction_ID": null,
          "BusinessRelationship": false,
          "Code": "Tel",
          "Description": "",
          "Division_ID": null,
          "Duration$DATE": null,
          "FirmReq": 0,
          "Firm_ID": null,
          "GenerateIssuedDoc": false,
          "Hidden": false,
          "IsPrivate": false,
          "IsRoleProtected": false,
          "IsSheduled": false,
          "Name": "Telefon",
          "NoCollisionCheck": false,
          "Offset$DATE": null,
          "PassSolverRole": false,
          "PersonReq": 0,
          "Person_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "ProductReq": 0,
          "Product_ID": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": 0,
          "Subject": "",
          "UseContacts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "ActivityProcess_ID": null,
          "BusDivisionReq": 1,
          "BusOrderReq": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProjectReq": 0,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransactionReq": 0,
          "BusTransaction_ID": null,
          "BusinessRelationship": false,
          "Code": "Tel",
          "Description": "",
          "Division_ID": null,
          "Duration$DATE": null,
          "FirmReq": 0,
          "Firm_ID": null,
          "GenerateIssuedDoc": false,
          "Hidden": false,
          "IsPrivate": false,
          "IsRoleProtected": false,
          "IsSheduled": false,
          "Name": "Telefon",
          "NoCollisionCheck": false,
          "Offset$DATE": null,
          "PassSolverRole": false,
          "PersonReq": 0,
          "Person_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "ProductReq": 0,
          "Product_ID": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": 0,
          "Subject": "",
          "UseContacts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmactivitytypes",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}