Skladová rezervace

GET

/reservations

Získá kolekci BO Skladová rezervace

GET

/reservations/{id}

Získá konkrétní BO Skladová rezervace

POST

/reservations

Vytvoří nový BO Skladová rezervace a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/reservations/{id}

Provede aktualizaci BO Skladová rezervace a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/reservations/{id}

Smaže BO Skladová rezervace na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateFrom$DATE string

Rezervovat od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateTo$DATE string

Rezervovat do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrderDate$DATE string

Čas objednání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OwnerKind integer

Typ vlastníka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Owner_ID string (10)

Vlastník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Reserved number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Sklad. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Supplied number

Vydodané množ., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OwnerDisplayName string (30)

Název vlastníka

Revided_ID string (reservation) relace

ID revidovaného objektu; ID objektu Skladová rezervace, pouze pro čtení

Revision integer

Číslo revize, pouze pro čtení

RevisionAuthor_ID string (securityuser) relace

Autor revize; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení

RevisionDate$DATE string

Datum revize, pouze pro čtení

RevisionDescription string (500)

Popis revize, pouze pro čtení

UnitActualReserved number

Akt. rezervováno

UnitReserved number

Rezervováno

UnitSupplied number

Splněno

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/reservations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/reservations/{id}
Response
{
  "ID": "3300000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Store_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Priority": 0,
  "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
  "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "Reserved": 3,
  "Supplied": 3,
  "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "Owner_ID": "2300000101",
  "OwnerKind": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "reservations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/reservations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "3300000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Store_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Priority": 0,
  "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
  "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "Reserved": 3,
  "Supplied": 3,
  "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "Owner_ID": "2300000101",
  "OwnerKind": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/reservations?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
  "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "OwnerKind": 0,
  "Owner_ID": "2300000101",
  "Priority": 0,
  "QUnit": "ks",
  "Reserved": 3,
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Supplied": 3,
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "3300000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/reservations/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
  "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
  "OwnerKind": 0,
  "Owner_ID": "2300000101",
  "Priority": 0,
  "QUnit": "ks",
  "Reserved": 3,
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Supplied": 3,
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "3300000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/reservations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
          "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "OwnerKind": 0,
          "Owner_ID": "2300000101",
          "Priority": 0,
          "QUnit": "ks",
          "Reserved": 3,
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "Supplied": 3,
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
          "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "OwnerKind": 0,
          "Owner_ID": "2300000101",
          "Priority": 0,
          "QUnit": "ks",
          "Reserved": 3,
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "Supplied": 3,
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
          "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "OwnerKind": 0,
          "Owner_ID": "2300000101",
          "Priority": 0,
          "QUnit": "ks",
          "Reserved": 3,
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "Supplied": 3,
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DateFrom$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2007-05-24T22:00:00.000Z",
          "OrderDate$DATE": "2007-04-24T22:00:00.000Z",
          "OwnerKind": 0,
          "Owner_ID": "2300000101",
          "Priority": 0,
          "QUnit": "ks",
          "Reserved": 3,
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "Supplied": 3,
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "reservations",
        "obj_id": "3300000104"
      }
    }
  ]
}