Typ servisního případu

GET

/servicetypes

Získá kolekci BO Typ servisního případu

GET

/servicetypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ servisního případu

POST

/servicetypes

Vytvoří nový BO Typ servisního případu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/servicetypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ servisního případu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/servicetypes/{id}

Smaže BO Typ servisního případu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BillOfDeliveryDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada výdejek; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CashDesk_ID string (cashdesk) relace

Pokladna; ID objektu Pokladna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CashReceivedDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pokl.příj.; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationStore_ID string (store) relace

Kooperační sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DepositDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada záloh; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GenerateActivities boolean

Gen.aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GuarantyRepairDefault integer

Výchozí hodnota záruky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IncomeTypeMaterial_ID string (incometype) relace

Typ příjmu pro fakturaci materiálu; ID objektu Typ příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeTypeRole_ID string (incometype) relace

Typ příjmu pro fakturaci zařízení; ID objektu Typ příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeTypeText_ID string (incometype) relace

Typ příjmu pro fakturaci textových řádků; ID objektu Typ příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeTypeWork_ID string (incometype) relace

Typ příjmu pro fakturaci práce; ID objektu Typ příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomingTransferDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada převodek příjem; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InsuaranceCoverage boolean

Pojišťovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IssuedCreditNoteDQ_ID string (docqueue) relace

Řada dobropisu vydaného k příjmu vratkou DL; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MatGuarantyDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pro výdej materiálu - spotřeba; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MatRefundedBillDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pro vratky materiálu; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterInTransferDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada převodek výdej pro nask.mat.; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterOutTrasferDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada převodek výdej pro vysk.mat.; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pro výdej materiálu; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialStore_ID string (store) relace

Sklad mat.; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialSubTreeMenu_ID string (storemenuitem) relace

Menu materiálu; ID objektu Skladové menu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxDuration number

Maximální doba trvání opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (60)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjectKind integer

Druh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjectsSubTreeMenu_ID string (storemenuitem) relace

Menu předmětů; ID objektu Skladové menu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutgoingTransferDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada převodek výdej; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

POSTerminalType integer

Typ POS terminálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefundedCashReceivedDQ_ID string (docqueue) relace

Řada vrácení pokl.příjmu k příjmu vratkou DL; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServiceDocsDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pro SL; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObjectOnStore boolean

Naskladňovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreReceiptDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada příjemek; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreReceiptDocType integer

Typ dokladu při příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToInvoice boolean

Fakturovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WarnForOtherUnclosed boolean

Upozornit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkInvoicingType integer

Způsob fakturace hodin práce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkStore_ID string (store) relace

Sklad práce; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkSubTreeMenu_ID string (storemenuitem) relace

Menu práce; ID objektu Skladové menu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicetypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicetypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "Elektro",
  "Name": "Servis elektroniky",
  "ObjectKind": 2,
  "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
  "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
  "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
  "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101",
  "Division_ID": "1200000101",
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
  "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "CooperationStore_ID": null,
  "MaterialStore_ID": "2100000101",
  "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
  "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
  "WorkStore_ID": "3400000101",
  "CashDesk_ID": "2200000101",
  "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
  "POSTerminalType": 0,
  "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
  "WarnForOtherUnclosed": true,
  "InsuaranceCoverage": false,
  "ToInvoice": false,
  "GenerateActivities": false,
  "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
  "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
  "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
  "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
  "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
  "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
  "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
  "IncomeTypeText_ID": null,
  "GuarantyRepairDefault": 0,
  "MaxDuration": 36,
  "WorkInvoicingType": 0,
  "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
  "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
  "MatGuarantyDocQueue_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "servicetypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicetypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "Elektro",
  "Name": "Servis elektroniky",
  "ObjectKind": 2,
  "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
  "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
  "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
  "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101",
  "Division_ID": "1200000101",
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
  "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "CooperationStore_ID": null,
  "MaterialStore_ID": "2100000101",
  "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
  "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
  "WorkStore_ID": "3400000101",
  "CashDesk_ID": "2200000101",
  "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
  "POSTerminalType": 0,
  "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
  "WarnForOtherUnclosed": true,
  "InsuaranceCoverage": false,
  "ToInvoice": false,
  "GenerateActivities": false,
  "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
  "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
  "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
  "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
  "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
  "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
  "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
  "IncomeTypeText_ID": null,
  "GuarantyRepairDefault": 0,
  "MaxDuration": 36,
  "WorkInvoicingType": 0,
  "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
  "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
  "MatGuarantyDocQueue_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicetypes?select=id
Body
{
  "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
  "CashDesk_ID": "2200000101",
  "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
  "Code": "Elektro",
  "CooperationStore_ID": null,
  "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
  "Division_ID": "1200000101",
  "GenerateActivities": false,
  "GuarantyRepairDefault": 0,
  "Hidden": false,
  "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
  "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
  "IncomeTypeText_ID": null,
  "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
  "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
  "InsuaranceCoverage": false,
  "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
  "MatGuarantyDocQueue_ID": null,
  "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
  "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
  "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
  "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
  "MaterialStore_ID": "2100000101",
  "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
  "MaxDuration": 36,
  "Name": "Servis elektroniky",
  "ObjectKind": 2,
  "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
  "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
  "POSTerminalType": 0,
  "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
  "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "Store_ID": null,
  "ToInvoice": false,
  "WarnForOtherUnclosed": true,
  "WorkInvoicingType": 0,
  "WorkStore_ID": "3400000101",
  "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/servicetypes/{id}?select=id
Body
{
  "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
  "CashDesk_ID": "2200000101",
  "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
  "Code": "Elektro",
  "CooperationStore_ID": null,
  "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
  "Division_ID": "1200000101",
  "GenerateActivities": false,
  "GuarantyRepairDefault": 0,
  "Hidden": false,
  "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
  "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
  "IncomeTypeText_ID": null,
  "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
  "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
  "InsuaranceCoverage": false,
  "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
  "MatGuarantyDocQueue_ID": null,
  "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
  "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
  "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
  "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
  "MaterialStore_ID": "2100000101",
  "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
  "MaxDuration": 36,
  "Name": "Servis elektroniky",
  "ObjectKind": 2,
  "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
  "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
  "POSTerminalType": 0,
  "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
  "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "Store_ID": null,
  "ToInvoice": false,
  "WarnForOtherUnclosed": true,
  "WorkInvoicingType": 0,
  "WorkStore_ID": "3400000101",
  "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/servicetypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "object_data": {
          "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
          "CashDesk_ID": "2200000101",
          "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
          "Code": "Elektro",
          "CooperationStore_ID": null,
          "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
          "Division_ID": "1200000101",
          "GenerateActivities": false,
          "GuarantyRepairDefault": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
          "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
          "IncomeTypeText_ID": null,
          "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
          "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceCoverage": false,
          "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
          "MatGuarantyDocQueue_ID": null,
          "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
          "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
          "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
          "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
          "MaterialStore_ID": "2100000101",
          "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
          "MaxDuration": 36,
          "Name": "Servis elektroniky",
          "ObjectKind": 2,
          "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
          "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
          "POSTerminalType": 0,
          "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
          "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "ToInvoice": false,
          "WarnForOtherUnclosed": true,
          "WorkInvoicingType": 0,
          "WorkStore_ID": "3400000101",
          "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "object_data": {
          "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
          "CashDesk_ID": "2200000101",
          "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
          "Code": "Elektro",
          "CooperationStore_ID": null,
          "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
          "Division_ID": "1200000101",
          "GenerateActivities": false,
          "GuarantyRepairDefault": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
          "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
          "IncomeTypeText_ID": null,
          "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
          "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceCoverage": false,
          "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
          "MatGuarantyDocQueue_ID": null,
          "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
          "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
          "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
          "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
          "MaterialStore_ID": "2100000101",
          "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
          "MaxDuration": 36,
          "Name": "Servis elektroniky",
          "ObjectKind": 2,
          "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
          "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
          "POSTerminalType": 0,
          "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
          "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "ToInvoice": false,
          "WarnForOtherUnclosed": true,
          "WorkInvoicingType": 0,
          "WorkStore_ID": "3400000101",
          "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
          "CashDesk_ID": "2200000101",
          "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
          "Code": "Elektro",
          "CooperationStore_ID": null,
          "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
          "Division_ID": "1200000101",
          "GenerateActivities": false,
          "GuarantyRepairDefault": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
          "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
          "IncomeTypeText_ID": null,
          "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
          "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceCoverage": false,
          "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
          "MatGuarantyDocQueue_ID": null,
          "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
          "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
          "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
          "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
          "MaterialStore_ID": "2100000101",
          "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
          "MaxDuration": 36,
          "Name": "Servis elektroniky",
          "ObjectKind": 2,
          "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
          "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
          "POSTerminalType": 0,
          "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
          "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "ToInvoice": false,
          "WarnForOtherUnclosed": true,
          "WorkInvoicingType": 0,
          "WorkStore_ID": "3400000101",
          "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BillOfDeliveryDocQueue_ID": null,
          "CashDesk_ID": "2200000101",
          "CashReceivedDocQueue_ID": "7600000101",
          "Code": "Elektro",
          "CooperationStore_ID": null,
          "DepositDocQueue_ID": "D600000101",
          "Division_ID": "1200000101",
          "GenerateActivities": false,
          "GuarantyRepairDefault": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeTypeMaterial_ID": "1200000101",
          "IncomeTypeRole_ID": "2200000101",
          "IncomeTypeText_ID": null,
          "IncomeTypeWork_ID": "2200000101",
          "IncomingTransferDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceCoverage": false,
          "IssuedCreditNoteDQ_ID": null,
          "MatGuarantyDocQueue_ID": null,
          "MatRefundedBillDocQueue_ID": "R600000101",
          "MaterInTransferDocQueue_ID": null,
          "MaterOutTrasferDocQueue_ID": null,
          "MaterialDocQueue_ID": "P600000101",
          "MaterialStore_ID": "2100000101",
          "MaterialSubTreeMenu_ID": "2000000101",
          "MaxDuration": 36,
          "Name": "Servis elektroniky",
          "ObjectKind": 2,
          "ObjectsSubTreeMenu_ID": null,
          "OutgoingTransferDocQueue_ID": null,
          "POSTerminalType": 0,
          "RefundedCashReceivedDQ_ID": null,
          "ServiceDocsDocQueue_ID": "1E00000101",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "StoreReceiptDocQueue_ID": null,
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "ToInvoice": false,
          "WarnForOtherUnclosed": true,
          "WorkInvoicingType": 0,
          "WorkStore_ID": "3400000101",
          "WorkSubTreeMenu_ID": "H000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "servicetypes",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}