Kompetence

GET

/crpcompetences

Získá kolekci BO Kompetence

GET

/crpcompetences/{id}

Získá konkrétní BO Kompetence

POST

/crpcompetences

Vytvoří nový BO Kompetence a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crpcompetences/{id}

Provede aktualizaci BO Kompetence a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crpcompetences/{id}

Smaže BO Kompetence na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Category string (crpcompetencecategory) relace

Kategorie; ID objektu CRPCompetenceCategorie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (500)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsMobile boolean

Mobilní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsRange boolean

Rozsah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsStandard boolean

Standardní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TBC number

TBC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Validity number

Platnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpcompetences?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpcompetences/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "TMIG",
  "Name": "TIG\/MIG sváření",
  "Description": "",
  "IsRange": true,
  "IsStandard": true,
  "IsMobile": false,
  "TBC": 0,
  "Category": null,
  "Validity": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crpcompetences", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpcompetences/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "TMIG",
  "Name": "TIG\/MIG sváření",
  "Description": "",
  "IsRange": true,
  "IsStandard": true,
  "IsMobile": false,
  "TBC": 0,
  "Category": null,
  "Validity": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpcompetences?select=id
Body
{
  "Category": null,
  "Code": "TMIG",
  "Description": "",
  "Hidden": false,
  "IsMobile": false,
  "IsRange": true,
  "IsStandard": true,
  "Name": "TIG\/MIG sváření",
  "TBC": 0,
  "Validity": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crpcompetences/{id}?select=id
Body
{
  "Category": null,
  "Code": "TMIG",
  "Description": "",
  "Hidden": false,
  "IsMobile": false,
  "IsRange": true,
  "IsStandard": true,
  "Name": "TIG\/MIG sváření",
  "TBC": 0,
  "Validity": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crpcompetences/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "object_data": {
          "Category": null,
          "Code": "TMIG",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IsMobile": false,
          "IsRange": true,
          "IsStandard": true,
          "Name": "TIG\/MIG sváření",
          "TBC": 0,
          "Validity": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "object_data": {
          "Category": null,
          "Code": "TMIG",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IsMobile": false,
          "IsRange": true,
          "IsStandard": true,
          "Name": "TIG\/MIG sváření",
          "TBC": 0,
          "Validity": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Category": null,
          "Code": "TMIG",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IsMobile": false,
          "IsRange": true,
          "IsStandard": true,
          "Name": "TIG\/MIG sváření",
          "TBC": 0,
          "Validity": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Category": null,
          "Code": "TMIG",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IsMobile": false,
          "IsRange": true,
          "IsStandard": true,
          "Name": "TIG\/MIG sváření",
          "TBC": 0,
          "Validity": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crpcompetences",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}