Stav došlé pošty

GET

/pdmreceivedstatetypes

Získá kolekci BO Stav došlé pošty

GET

/pdmreceivedstatetypes/{id}

Získá konkrétní BO Stav došlé pošty

POST

/pdmreceivedstatetypes

Vytvoří nový BO Stav došlé pošty a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmreceivedstatetypes/{id}

Provede aktualizaci BO Stav došlé pošty a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmreceivedstatetypes/{id}

Smaže BO Stav došlé pošty na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StateKind integer

Druh stavu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StateOrder integer

Pořadí stavu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceivedstatetypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceivedstatetypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "PRI",
  "Name": "Přijato",
  "StateKind": 0,
  "StateOrder": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmreceivedstatetypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceivedstatetypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "PRI",
  "Name": "Přijato",
  "StateKind": 0,
  "StateOrder": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceivedstatetypes?select=id
Body
{
  "Code": "PRI",
  "Hidden": false,
  "Name": "Přijato",
  "StateKind": 0,
  "StateOrder": 0
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceivedstatetypes/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "PRI",
  "Hidden": false,
  "Name": "Přijato",
  "StateKind": 0,
  "StateOrder": 0
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceivedstatetypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "object_data": {
          "Code": "PRI",
          "Hidden": false,
          "Name": "Přijato",
          "StateKind": 0,
          "StateOrder": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "object_data": {
          "Code": "PRI",
          "Hidden": false,
          "Name": "Přijato",
          "StateKind": 0,
          "StateOrder": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "PRI",
          "Hidden": false,
          "Name": "Přijato",
          "StateKind": 0,
          "StateOrder": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "PRI",
          "Hidden": false,
          "Name": "Přijato",
          "StateKind": 0,
          "StateOrder": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceivedstatetypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}