CRM zařazení

GET

/crmmenuitems

Získá kolekci BO CRM zařazení

GET

/crmmenuitems/{id}

Získá konkrétní BO CRM zařazení

POST

/crmmenuitems

Vytvoří nový BO CRM zařazení a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmmenuitems/{id}

Provede aktualizaci BO CRM zařazení a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmmenuitems/{id}

Smaže BO CRM zařazení na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (crmmenuitem) relace

Nadřízený; ID objektu CRM zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Text string (30)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DisplayParent string (40)

Nadřízený(zobr.), pouze pro čtení

FULLPATH string (128)

Cesta

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/{id}
Response
{
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "Text": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmmenuitems", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "Text": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems?select=id
Body
{
  "Hidden": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "Text": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/{id}?select=id
Body
{
  "Hidden": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "Text": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Parent_ID": null,
          "PosIndex": null,
          "Text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Parent_ID": null,
          "PosIndex": null,
          "Text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Parent_ID": null,
          "PosIndex": null,
          "Text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Parent_ID": null,
          "PosIndex": null,
          "Text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}