CRM zařazení

GET

/crmmenuitems

Získá kolekci BO CRM zařazení

GET

/crmmenuitems/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO CRM zařazení

GET

/crmmenuitems/views/{view}

Získá pohled nad BO CRM zařazení

GET

/crmmenuitems/{id}

Získá daný BO CRM zařazení

GET

/crmmenuitems/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO CRM zařazení

GET

/crmmenuitems/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO CRM zařazení aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/crmmenuitems/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO CRM zařazení

POST

/crmmenuitems

Vytvoří nový BO CRM zařazení

POST

/crmmenuitems/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO CRM zařazení

PUT

/crmmenuitems/{id}

Modifikuje daný BO CRM zařazení

PUT

/crmmenuitems/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO CRM zařazení

PUT

/crmmenuitems/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO CRM zařazení

DELETE

/crmmenuitems/{id}

Smaže BO CRM zařazení

Metadata - Perzistentní položky

hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

parent_id string (crmmenuitem) relace

Nadřízený, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

posindex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

text string (30)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

displayparent string (40)

Nadřízený(zobr.), pouze pro čtení

fullpath string (128)

Cesta

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/{id}
Response
{
  "hidden": null,
  "objversion": null,
  "parent_id": null,
  "posindex": null,
  "text": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmmenuitems", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/query
{"take": "1"}
Response
{
  "hidden": null,
  "objversion": null,
  "parent_id": null,
  "posindex": null,
  "text": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems?select=id
Body
{
  "hidden": null,
  "parent_id": null,
  "posindex": null,
  "text": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/{id}?select=id
Body
{
  "hidden": null,
  "parent_id": null,
  "posindex": null,
  "text": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmmenuitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "object_data": {
          "hidden": null,
          "parent_id": null,
          "posindex": null,
          "text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "object_data": {
          "hidden": null,
          "parent_id": null,
          "posindex": null,
          "text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "hidden": null,
          "parent_id": null,
          "posindex": null,
          "text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "hidden": null,
          "parent_id": null,
          "posindex": null,
          "text": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmmenuitems",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}