Typ nabídky

GET

/issuedoffertypes

Získá kolekci BO Typ nabídky

GET

/issuedoffertypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ nabídky

POST

/issuedoffertypes

Vytvoří nový BO Typ nabídky a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/issuedoffertypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ nabídky a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/issuedoffertypes/{id}

Smaže BO Typ nabídky na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultDocQueue_ID string (docqueue) relace

Výchozí řada dokladů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultRole_ID string (securityrole) relace

Výchozí zodpovědná role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultUser_ID string (securityuser) relace

Výchozí zodpovědný řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsShorteningTerms boolean

Posunout termíny v případě dřívějšího splnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Roles array (issuedofferroletotype) relace

Možné role řešitele nebo řešitelé; kolekce BO Typ nabídky - možná role řešitele nebo řešitel, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Rows array (issuedofferstatetotype) relace

Možné stavy; kolekce BO Typ nabídky - možný stav, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TotalDuration string

Celková doba trvání, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/issuedoffertypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/issuedoffertypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "7000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "1000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 0,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "4000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "6000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "4000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 1,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "5000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "5000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 2,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "3000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "6000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 4,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "4000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "7000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 3,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "2000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "8000000000",
      "objversion": 3,
      "ordernr": 5,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "9000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 6,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": null,
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1100000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "ordernr": 7,
      "parent_id": "1000000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "10",
  "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
  "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
  "DefaultRole_ID": "1000000101",
  "DefaultUser_ID": null,
  "Roles": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "4000000101",
      "securityuser_id": null
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1000000101",
      "securityuser_id": null
    }
  ],
  "IsShorteningTerms": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "issuedoffertypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/issuedoffertypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "7000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "1000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 0,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "4000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "6000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "4000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 1,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "5000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "5000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 2,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "3000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "6000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 4,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "4000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "7000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 3,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "2000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "8000000000",
      "objversion": 3,
      "ordernr": 5,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "9000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 6,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": null,
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1100000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "ordernr": 7,
      "parent_id": "1000000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "10",
  "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
  "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
  "DefaultRole_ID": "1000000101",
  "DefaultUser_ID": null,
  "Roles": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "4000000101",
      "securityuser_id": null
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1000000101",
      "securityuser_id": null
    }
  ],
  "IsShorteningTerms": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/issuedoffertypes?select=id
Body
{
  "Code": "10",
  "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
  "DefaultRole_ID": "1000000101",
  "DefaultUser_ID": null,
  "Hidden": false,
  "IsShorteningTerms": true,
  "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
  "Roles": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "4000000101",
      "securityuser_id": null
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1000000101",
      "securityuser_id": null
    }
  ],
  "Rows": [
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "7000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "1000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 0,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "4000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "6000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "4000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 1,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "5000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "5000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 2,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "3000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "6000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 4,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "4000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "7000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 3,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "2000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "8000000000",
      "objversion": 3,
      "ordernr": 5,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "9000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 6,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": null,
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1100000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "ordernr": 7,
      "parent_id": "1000000101"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/issuedoffertypes/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "10",
  "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
  "DefaultRole_ID": "1000000101",
  "DefaultUser_ID": null,
  "Hidden": false,
  "IsShorteningTerms": true,
  "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
  "Roles": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "4000000101",
      "securityuser_id": null
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1000000101",
      "securityuser_id": null
    }
  ],
  "Rows": [
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "7000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "1000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 0,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "4000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "6000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "4000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 1,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "5000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "5000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 2,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "3000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "6000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 4,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "4000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "7000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 3,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 1,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "2000000101",
      "isgeneratetoplan": true,
      "issuedofferstate_id": "8000000000",
      "objversion": 3,
      "ordernr": 5,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": "1000000101",
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1000000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "9000000000",
      "objversion": 2,
      "ordernr": 6,
      "parent_id": "1000000101"
    },
    {
      "defaultduration": 0,
      "defaultrole_id": null,
      "defaultuser_id": null,
      "id": "1100000101",
      "isgeneratetoplan": false,
      "issuedofferstate_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "ordernr": 7,
      "parent_id": "1000000101"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/issuedoffertypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "object_data": {
          "Code": "10",
          "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
          "DefaultRole_ID": "1000000101",
          "DefaultUser_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsShorteningTerms": true,
          "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
          "Roles": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "4000000101",
              "securityuser_id": null
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1000000101",
              "securityuser_id": null
            }
          ],
          "Rows": [
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "7000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "1000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 0,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "4000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "6000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "4000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 1,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "5000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "5000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 2,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "3000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "6000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 4,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "4000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "7000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 3,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "2000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "8000000000",
              "objversion": 3,
              "ordernr": 5,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "9000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 6,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": null,
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1100000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "ordernr": 7,
              "parent_id": "1000000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "object_data": {
          "Code": "10",
          "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
          "DefaultRole_ID": "1000000101",
          "DefaultUser_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsShorteningTerms": true,
          "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
          "Roles": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "4000000101",
              "securityuser_id": null
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1000000101",
              "securityuser_id": null
            }
          ],
          "Rows": [
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "7000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "1000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 0,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "4000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "6000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "4000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 1,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "5000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "5000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 2,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "3000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "6000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 4,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "4000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "7000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 3,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "2000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "8000000000",
              "objversion": 3,
              "ordernr": 5,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "9000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 6,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": null,
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1100000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "ordernr": 7,
              "parent_id": "1000000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Code": "10",
          "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
          "DefaultRole_ID": "1000000101",
          "DefaultUser_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsShorteningTerms": true,
          "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
          "Roles": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "4000000101",
              "securityuser_id": null
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1000000101",
              "securityuser_id": null
            }
          ],
          "Rows": [
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "7000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "1000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 0,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "4000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "6000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "4000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 1,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "5000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "5000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 2,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "3000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "6000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 4,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "4000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "7000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 3,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "2000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "8000000000",
              "objversion": 3,
              "ordernr": 5,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "9000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 6,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": null,
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1100000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "ordernr": 7,
              "parent_id": "1000000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Code": "10",
          "DefaultDocQueue_ID": "1800000101",
          "DefaultRole_ID": "1000000101",
          "DefaultUser_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsShorteningTerms": true,
          "Name": "ABRA G4 pro velké firmy",
          "Roles": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "4000000101",
              "securityuser_id": null
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1000000101",
              "securityuser_id": null
            }
          ],
          "Rows": [
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "7000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "1000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 0,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "4000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "6000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "4000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 1,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "5000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "5000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 2,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "3000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "6000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 4,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "4000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "7000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 3,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 1,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "2000000101",
              "isgeneratetoplan": true,
              "issuedofferstate_id": "8000000000",
              "objversion": 3,
              "ordernr": 5,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": "1000000101",
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1000000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "9000000000",
              "objversion": 2,
              "ordernr": 6,
              "parent_id": "1000000101"
            },
            {
              "defaultduration": 0,
              "defaultrole_id": null,
              "defaultuser_id": null,
              "id": "1100000101",
              "isgeneratetoplan": false,
              "issuedofferstate_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "ordernr": 7,
              "parent_id": "1000000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "issuedoffertypes",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}