Vzkaz

GET

/msgssent

Získá kolekci BO Vzkaz

GET

/msgssent/{id}

Získá konkrétní BO Vzkaz

POST

/msgssent

Vytvoří nový BO Vzkaz a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/msgssent/{id}

Provede aktualizaci BO Vzkaz a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/msgssent/{id}

Smaže BO Vzkaz na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Attachments array (msgattachment) relace

Přílohy; kolekce BO Příloha, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ConfirmReading boolean

Potvrzení přečtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DeleteAfterDeletingByAll boolean

Smazat po smazání všemi, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Links array (msglink) relace

Odkazy; kolekce BO Odkaz, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

MsgBody string (0)

Obsah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MsgSubject string (500)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Recipients array (msgrecipient) relace

Adresáti; kolekce BO Adresát vzkazu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SenderUser_ID string (securityuser) relace

Odesílatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SentDate$DATE string

Datum odeslání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidToDate$DATE string

Datum platnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RecipientsInOneLine string (2048)

Souhrn adresátů

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/msgssent?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/msgssent/{id}
Response
{
  "Attachments": null,
  "ConfirmReading": null,
  "DeleteAfterDeletingByAll": null,
  "ID": null,
  "Links": null,
  "MsgBody": null,
  "MsgSubject": null,
  "ObjVersion": null,
  "Recipients": null,
  "SenderUser_ID": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "msgssent", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/msgssent/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Attachments": null,
  "ConfirmReading": null,
  "DeleteAfterDeletingByAll": null,
  "ID": null,
  "Links": null,
  "MsgBody": null,
  "MsgSubject": null,
  "ObjVersion": null,
  "Recipients": null,
  "SenderUser_ID": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/msgssent?select=id
Body
{
  "Attachments": null,
  "ConfirmReading": null,
  "DeleteAfterDeletingByAll": null,
  "Links": null,
  "MsgBody": null,
  "MsgSubject": null,
  "Recipients": null,
  "SenderUser_ID": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/msgssent/{id}?select=id
Body
{
  "Attachments": null,
  "ConfirmReading": null,
  "DeleteAfterDeletingByAll": null,
  "Links": null,
  "MsgBody": null,
  "MsgSubject": null,
  "Recipients": null,
  "SenderUser_ID": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/msgssent/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "ConfirmReading": null,
          "DeleteAfterDeletingByAll": null,
          "Links": null,
          "MsgBody": null,
          "MsgSubject": null,
          "Recipients": null,
          "SenderUser_ID": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "ConfirmReading": null,
          "DeleteAfterDeletingByAll": null,
          "Links": null,
          "MsgBody": null,
          "MsgSubject": null,
          "Recipients": null,
          "SenderUser_ID": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "ConfirmReading": null,
          "DeleteAfterDeletingByAll": null,
          "Links": null,
          "MsgBody": null,
          "MsgSubject": null,
          "Recipients": null,
          "SenderUser_ID": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "ConfirmReading": null,
          "DeleteAfterDeletingByAll": null,
          "Links": null,
          "MsgBody": null,
          "MsgSubject": null,
          "Recipients": null,
          "SenderUser_ID": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "msgssent",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}