Definice definovatelného importu

GET

/ieimportdefinitions

Získá kolekci BO Definice definovatelného importu

GET

/ieimportdefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice definovatelného importu

POST

/ieimportdefinitions

Vytvoří nový BO Definice definovatelného importu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/ieimportdefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice definovatelného importu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/ieimportdefinitions/{id}

Smaže BO Definice definovatelného importu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (40)

Kód projektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Extension integer

Rozšiřující modul, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportDataSource_ID string (ieimportdatasource) relace

Zdroj dat; ID objektu Zdroj dat definovatelného importu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportType integer

Typ importního souboru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsDocumentArchive boolean

Archivovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsOnlyParse boolean

Pouze parsovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsOnlyValidate boolean

Pouze ověřit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (160)

Název projektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProcessSequentially boolean

Zpracovávat postupně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (ieimportdefinitionrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek definice definovatelného importu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SkipLeadingRows integer

Řádky pro přeskočení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TransactionType integer

Typ transakce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdefinitions/{id}
Response
{
  "Code": null,
  "Extension": null,
  "ID": null,
  "ImportDataSource_ID": null,
  "ImportType": null,
  "IsDocumentArchive": null,
  "IsOnlyParse": null,
  "IsOnlyValidate": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "ProcessSequentially": null,
  "Rows": null,
  "SkipLeadingRows": null,
  "TransactionType": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "ieimportdefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Code": null,
  "Extension": null,
  "ID": null,
  "ImportDataSource_ID": null,
  "ImportType": null,
  "IsDocumentArchive": null,
  "IsOnlyParse": null,
  "IsOnlyValidate": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "ProcessSequentially": null,
  "Rows": null,
  "SkipLeadingRows": null,
  "TransactionType": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdefinitions?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "Extension": null,
  "ImportDataSource_ID": null,
  "ImportType": null,
  "IsDocumentArchive": null,
  "IsOnlyParse": null,
  "IsOnlyValidate": null,
  "Name": null,
  "ProcessSequentially": null,
  "Rows": null,
  "SkipLeadingRows": null,
  "TransactionType": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "Extension": null,
  "ImportDataSource_ID": null,
  "ImportType": null,
  "IsDocumentArchive": null,
  "IsOnlyParse": null,
  "IsOnlyValidate": null,
  "Name": null,
  "ProcessSequentially": null,
  "Rows": null,
  "SkipLeadingRows": null,
  "TransactionType": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Extension": null,
          "ImportDataSource_ID": null,
          "ImportType": null,
          "IsDocumentArchive": null,
          "IsOnlyParse": null,
          "IsOnlyValidate": null,
          "Name": null,
          "ProcessSequentially": null,
          "Rows": null,
          "SkipLeadingRows": null,
          "TransactionType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Extension": null,
          "ImportDataSource_ID": null,
          "ImportType": null,
          "IsDocumentArchive": null,
          "IsOnlyParse": null,
          "IsOnlyValidate": null,
          "Name": null,
          "ProcessSequentially": null,
          "Rows": null,
          "SkipLeadingRows": null,
          "TransactionType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Extension": null,
          "ImportDataSource_ID": null,
          "ImportType": null,
          "IsDocumentArchive": null,
          "IsOnlyParse": null,
          "IsOnlyValidate": null,
          "Name": null,
          "ProcessSequentially": null,
          "Rows": null,
          "SkipLeadingRows": null,
          "TransactionType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Extension": null,
          "ImportDataSource_ID": null,
          "ImportType": null,
          "IsDocumentArchive": null,
          "IsOnlyParse": null,
          "IsOnlyValidate": null,
          "Name": null,
          "ProcessSequentially": null,
          "Rows": null,
          "SkipLeadingRows": null,
          "TransactionType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdefinitions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}