Průměr

GET

/averages

Získá kolekci BO Průměr

GET

/averages/{id}

Získá konkrétní BO Průměr

POST

/averages

Vytvoří nový BO Průměr a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/averages/{id}

Provede aktualizaci BO Průměr a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/averages/{id}

Smaže BO Průměr na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AverageKind integer

Typ průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AverageOrigin integer

Původ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalcCharts array (averagechart) relace

Výpočtová schémata; kolekce BO Výp.vzorec průměru, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CalcFrom$DATE string

Spočten od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalcTo$DATE string

Spočten do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Denominator number

Jmenovatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (40)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Numerator number

Čitatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ValidFrom$DATE string

Platný od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platný do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pracovní poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

Average number

Průměr, pole obsahuje částku v lokální měně

AverageKindAsText string (10)

Typ průměru

AverageOriginAsText string (16)

Původ průměru

CalcChart_ID string (calcchart) relace

Výp.schéma; ID objektu Výpočtové schéma

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateFrom string

Data od

DateTo string

Data do

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

EmployeeName string (40)

Příjmení a jméno, pouze pro čtení

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PERS_PersonalNumber string (40)

Os. číslo, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/averages?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/averages/{id}
Response
{
  "ID": "1500000101",
  "ObjVersion": 1,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CalcCharts": [
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "id": "1500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1500000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "AverageKind": 1,
  "AverageOrigin": 0,
  "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
  "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
  "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
  "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
  "Numerator": 52727.2727,
  "Denominator": 456
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "averages", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/averages/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1500000101",
  "ObjVersion": 1,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CalcCharts": [
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "id": "1500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1500000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "AverageKind": 1,
  "AverageOrigin": 0,
  "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
  "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
  "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
  "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
  "Numerator": 52727.2727,
  "Denominator": 456
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/averages?select=id
Body
{
  "AverageKind": 1,
  "AverageOrigin": 0,
  "CalcCharts": [
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "id": "1500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1500000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
  "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Denominator": 456,
  "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
  "Numerator": 52727.2727,
  "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1500000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/averages/{id}?select=id
Body
{
  "AverageKind": 1,
  "AverageOrigin": 0,
  "CalcCharts": [
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "id": "1500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1500000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
  "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Denominator": 456,
  "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
  "Numerator": 52727.2727,
  "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1500000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/averages/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "object_data": {
          "AverageKind": 1,
          "AverageOrigin": 0,
          "CalcCharts": [
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "id": "1500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1500000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
          "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Denominator": 456,
          "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
          "Numerator": 52727.2727,
          "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "object_data": {
          "AverageKind": 1,
          "AverageOrigin": 0,
          "CalcCharts": [
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "id": "1500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1500000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
          "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Denominator": 456,
          "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
          "Numerator": 52727.2727,
          "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000100",
        "object_data": {
          "AverageKind": 1,
          "AverageOrigin": 0,
          "CalcCharts": [
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "id": "1500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1500000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
          "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Denominator": 456,
          "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
          "Numerator": 52727.2727,
          "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000101",
        "object_data": {
          "AverageKind": 1,
          "AverageOrigin": 0,
          "CalcCharts": [
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "id": "1500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1500000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "CalcFrom$DATE": "2014-03-31T22:00:00.000Z",
          "CalcTo$DATE": "2014-06-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Denominator": 456,
          "Description": "Za II. čtvrtletí 2014",
          "Numerator": 52727.2727,
          "ValidFrom$DATE": "2014-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2014-09-29T22:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "averages",
        "obj_id": "1500000104"
      }
    }
  ]
}