Karta majetku

GET

/assetcards

Získá kolekci BO Karta majetku

GET

/assetcards/{id}

Získá konkrétní BO Karta majetku

POST

/assetcards

Vytvoří nový BO Karta majetku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetcards/{id}

Provede aktualizaci BO Karta majetku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetcards/{id}

Smaže BO Karta majetku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccBasePriceActual number

Akt.účet.vstup.c., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

AccBasePriceInitial number

Poč.účet.vstup.c., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AccDeprecPartByDiscarding number

% ú.odpisu při vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDeprecPartByFilingIn number

% ú.odpisu při zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDeprecRounding integer

Zaok.účet.odp., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDepreciationBeginsAt integer

Počátek účet.odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDepreciationGroup_ID string (accdepreciationgroup) relace

Účet.odpis.skupina; ID objektu Účetní odpisová skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDepreciationManualChanged boolean

Ručně zadané účetní odpisy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccDepreciationType integer

Druh účetního odpisování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccRemainderPriceActual number

Akt.účet.zůst.c., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

AccRemainderPriceInitial number

Poč.účet.zůst.c., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AnnualTaxDeprDoneCount integer

Počet provedených roč.odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AnnualTaxDeprIncrDoneCount integer

Z toho ze zvýšené ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetLocation_ID string (assetlocation) relace

Umístění; ID objektu Umístění majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

AssetOrigin integer

Původ majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetPeriods array (assetcardperiod) relace

Období změny ceny; kolekce BO Období zvýšení ceny karty, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

AssetType_ID string (assettype) relace

Druh majetku; ID objektu Druh majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

BasePriceLimit number

Limit vstup.ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Code string (20)

Kód CPA, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Collection2IsValorisation boolean

Nový prvek jako technické zhodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Components array (assetcomponent) relace

Prvky; kolekce BO Prvek karty majetku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DepreciationDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro odpisy; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Depreciations array (assetdepreciation) relace

Odpisy; kolekce BO Měsíční odpis majetku, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

DiscardDate$DATE string

Datum vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DiscardReason string (50)

Důvod vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EAN string (14)

EAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EndDepreciationDate$DATE string

Datum konce odepisování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EvidenceDivision_ID string (division) relace

Ev.stř.; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

ExpensesDivision_ID string (division) relace

Nákl.stř.; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

FileInDate$DATE string

Datum zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FileInFirstDate$DATE string

Pův.datum zařaz., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FormerAccBasePrice number

Úč.vst.c.původní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

FormerTaxBasePrice number

Daň.vst.c.původní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

FormerWithHistory boolean

Odpisován v jiném systému, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeTaxDeductionRate number

% odpočtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntangibleAssetDeprecWay integer

Způsob rovn.odpisování majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntangibleAssetType_ID string (intangibleassettype) relace

Typ rovn.odp.; ID objektu Typ rovnoměrného odpisování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Interruptions array (assetinterruption) relace

Přerušení odpisů; kolekce BO Přerušení odpisů, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

InventoryNr string (20)

Inventární číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsCollection integer

Je kolekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

KeepDegressDeprecLength boolean

Zachovat délku daň.odpisů po zvýšení ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MonthAccDeprecDoneCount integer

Provedeno měs.odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthCntOnLastValueChange integer

Počet měsíců na posledním tech.zhodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthOfProduction integer

Měsíc výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthTaxDeprDoneCount integer

Počet provedených měsíč.daň.odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthTaxDeprIncrDoneCount integer

Od uplat.posledního tech.zhodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PercentsInShortPeriod number

% ve zkrác.obd., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (assetcardpicture) relace

Kolekce obrázků; kolekce BO Obrázek majetku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PostponedTaxDeprec number

Odložený odpis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

PostponedTaxDeprecHistory number

Odložený odpis před zařazením, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ProductNr string (20)

Výrobní čís., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchaseDate$DATE string

Datum pořízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchasePrice number

Pořiz.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Responsible_ID string (assetresponsible) relace

Odpověd.osoba; ID objektu Odpovědná osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

RestAccValueRate number

Zbytková hodnota, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServiceLife integer

Životnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Status integer

Stav čís., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TaxBasePriceActual number

Akt.daň.vstup.c., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxBasePriceInitial number

Poč.daň.vstup.c., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxDeprecAccountedInLastYear number

Zaúčt.daň.odpis v roce převodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxDeprecManualChanged boolean

Ručně zadané daňové odpisy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TaxDeprecPartByDiscarding number

% d.odpisu při vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxDeprecRounding integer

Zaok.daň.odp., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxDepreciationBeginsAt integer

Počátek daň.odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxDepreciationGroup_ID string (taxdepreciationgroup) relace

Daň.odpis.skupina; ID objektu Daňová odpisová skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxDepreciationType integer

Druh daňového odpisování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxRemainderPriceActual number

Akt.daň.zůst.c., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxRemainderPriceInitial number

Poč.daň.zůst.c., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxValueChangesUsedIn integer

Uplatnění změn ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalAccDepreciation number

Účetní odpisy před zařazením, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalAppliedSubsidies number

Celková výše uplatněných dotací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalDecreaseOfAccRemPrice number

Sníž.úč.zůst.c.před zařazením, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalDecreaseOfBasePrice number

Sníž.vstup.ceny před zařazením, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalDecreaseOfTaxRemPrice number

Sníž.daň.zůst.c.před zařazením, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalIncreased1 number

Suma zhodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalIncreased2 number

Suma zvýš.ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalSubsidyCorrections number

Celková korekce odpisů z dotací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalTaxDepreciation number

Daňové odpisy před zařazením, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

VATIncluded boolean

Včetně DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Who integer

Kdo uplatní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearOfProduction integer

Rok výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearsCountInEvidence integer

Počet let v evidenci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BodyInventoryNr string (20)

Tělo inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CardType string (1)

Typ karty, pole je duplikováno při klonování objektu

CardWithFirstYearPartTaxDeprec boolean

Karta s odloženým odpisem

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DateOfChange string

Datum změny

DiscardAccPreset_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace dokladu vyřazení; ID objektu Účetní předkontace

DiscardAmount number

Částka, pole obsahuje částku v lokální měně

DiscardDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů vyřazení majetku; ID objektu Řada dokladů

DiscardIsFinal boolean

úplné vyřazení

DiscardTaxDepreciationPct number

Procento

DisplayName string (70)

Karta, pouze pro čtení

FileInDateEdit$DATE string

Datum zařazení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrefixInventoryNr string (20)

Prefix inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrintDiscardDocumentRequest boolean

Požadavek na tisk dokl.VYR

PrintPutToEvidDocumentRequest boolean

Požadavek na tisk dokl.ZM

PutToEvidAccPreset_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace dokl.zařaz.do ev.; ID objektu Účetní předkontace

PutToEvidComment string (50)

Poznámka na doklad zařaz.do ev

PutToEvidDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů zařazení do evid.; ID objektu Řada dokladů

StatusAsText string (20)

Stav, pouze pro čtení

SuffixInventoryNr string (20)

Sufix inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TaxDepreciationTypeAsText string (50)

Druh daňového odpisování, pouze pro čtení

ValChangeAccPreset_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace dokl. změny ceny; ID objektu Účetní předkontace

ValChangeApplyImmediate boolean

Uplatnit do karty bez ohledu na limit

ValChangeComment string (50)

Poznámka na doklad změny ceny

ValChangeDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů změny ceny; ID objektu Řada dokladů

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetcards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetcards/{id}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 24,
  "Code": "",
  "InventoryNr": "DM-00001",
  "Name": "Automobil Škoda Felicia",
  "AssetLocation_ID": "2000000101",
  "Responsible_ID": "3000000101",
  "ProductNr": "",
  "YearOfProduction": 0,
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "Picture_ID": "4100000101",
  "Pictures": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "picture_id": "4100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "EAN": "",
  "AssetType_ID": "1002000000",
  "MonthOfProduction": 0,
  "ServiceLife": 0,
  "IsCollection": 0,
  "AssetOrigin": 1,
  "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 250000,
  "FormerTaxBasePrice": 0,
  "FormerAccBasePrice": 0,
  "TaxBasePriceInitial": 250000,
  "BasePriceLimit": 0,
  "AccBasePriceInitial": 250000,
  "TaxBasePriceActual": 0,
  "AccBasePriceActual": 0,
  "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
  "YearsCountInEvidence": 1,
  "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "TotalIncreased1": 0,
  "TotalIncreased2": 0,
  "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
  "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
  "TaxDepreciationType": 0,
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "TaxDeprecManualChanged": false,
  "AccDepreciationType": 1,
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "AccDepreciationManualChanged": false,
  "AccDepreciationBeginsAt": 0,
  "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
  "AccRemainderPriceInitial": 187500,
  "TaxRemainderPriceActual": 0,
  "AccRemainderPriceActual": 0,
  "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "DiscardReason": "",
  "IncomeTaxDeductionRate": 0,
  "Status": 2,
  "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
  "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
  "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
  "Who": 0,
  "VATIncluded": false,
  "AccPresetDef_ID": "3202000000",
  "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
  "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
  "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
  "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
  "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
  "TotalTaxDepreciation": 62500,
  "TotalAccDepreciation": 62500,
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
  "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
  "IntangibleAssetType_ID": null,
  "TaxValueChangesUsedIn": 0,
  "FormerWithHistory": false,
  "TaxDeprecRounding": 0,
  "AccDeprecRounding": 0,
  "Components": [],
  "Depreciations": [
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 187500,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 7,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 187500,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 179687,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 179687,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 171874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 171874,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 164061,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 164061,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 156248,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 156248,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 148435,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 148435,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 140622,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 140622,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 132810,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 132810,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 124998,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 124998,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 117186,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 117186,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 109374,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 109374,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 101562,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 101562,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 93750,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 93750,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 88541,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 88541,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 83332,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 83332,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 78123,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 78123,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 72914,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 72914,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 67706,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 67706,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 62498,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 62498,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 57290,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 57290,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 52082,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 52082,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 46874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 46874,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 41666,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 41666,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 36458,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 36458,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 31250,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "D200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 25,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 31250,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 28645,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "E200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 26,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 28645,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 26040,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "F200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 27,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 26040,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 23436,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "G200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 28,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 23436,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 20832,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "H200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 29,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 20832,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 18228,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "I200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 30,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 18228,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 15624,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "J200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 31,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 15624,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 13020,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "K200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 32,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 13020,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 10416,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "L200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 33,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 10416,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 7812,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "M200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 34,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 7812,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 5208,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "N200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 35,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 5208,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 2604,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "O200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 36,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 2604,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    }
  ],
  "Interruptions": [],
  "AssetPeriods": [],
  "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
  "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "MonthCntOnLastValueChange": 0,
  "KeepDegressDeprecLength": false,
  "PostponedTaxDeprec": 0,
  "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
  "RestAccValueRate": 0,
  "EndDepreciationDate$DATE": null,
  "TotalAppliedSubsidies": 0,
  "TotalSubsidyCorrections": 0,
  "Collection2IsValorisation": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetcards", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetcards/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 24,
  "Code": "",
  "InventoryNr": "DM-00001",
  "Name": "Automobil Škoda Felicia",
  "AssetLocation_ID": "2000000101",
  "Responsible_ID": "3000000101",
  "ProductNr": "",
  "YearOfProduction": 0,
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "Picture_ID": "4100000101",
  "Pictures": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "picture_id": "4100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "EAN": "",
  "AssetType_ID": "1002000000",
  "MonthOfProduction": 0,
  "ServiceLife": 0,
  "IsCollection": 0,
  "AssetOrigin": 1,
  "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 250000,
  "FormerTaxBasePrice": 0,
  "FormerAccBasePrice": 0,
  "TaxBasePriceInitial": 250000,
  "BasePriceLimit": 0,
  "AccBasePriceInitial": 250000,
  "TaxBasePriceActual": 0,
  "AccBasePriceActual": 0,
  "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
  "YearsCountInEvidence": 1,
  "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "TotalIncreased1": 0,
  "TotalIncreased2": 0,
  "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
  "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
  "TaxDepreciationType": 0,
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "TaxDeprecManualChanged": false,
  "AccDepreciationType": 1,
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "AccDepreciationManualChanged": false,
  "AccDepreciationBeginsAt": 0,
  "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
  "AccRemainderPriceInitial": 187500,
  "TaxRemainderPriceActual": 0,
  "AccRemainderPriceActual": 0,
  "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "DiscardReason": "",
  "IncomeTaxDeductionRate": 0,
  "Status": 2,
  "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
  "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
  "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
  "Who": 0,
  "VATIncluded": false,
  "AccPresetDef_ID": "3202000000",
  "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
  "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
  "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
  "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
  "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
  "TotalTaxDepreciation": 62500,
  "TotalAccDepreciation": 62500,
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
  "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
  "IntangibleAssetType_ID": null,
  "TaxValueChangesUsedIn": 0,
  "FormerWithHistory": false,
  "TaxDeprecRounding": 0,
  "AccDeprecRounding": 0,
  "Components": [],
  "Depreciations": [
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 187500,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 7,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 187500,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 179687,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 179687,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 171874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 171874,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 164061,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 164061,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 156248,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 156248,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 148435,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 148435,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 140622,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 140622,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 132810,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 132810,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 124998,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 124998,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 117186,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 117186,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 109374,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 109374,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 101562,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 101562,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 93750,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 93750,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 88541,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 88541,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 83332,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 83332,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 78123,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 78123,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 72914,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 72914,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 67706,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 67706,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 62498,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 62498,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 57290,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 57290,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 52082,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 52082,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 46874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 46874,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 41666,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 41666,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 36458,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 36458,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 31250,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "D200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 25,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 31250,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 28645,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "E200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 26,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 28645,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 26040,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "F200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 27,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 26040,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 23436,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "G200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 28,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 23436,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 20832,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "H200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 29,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 20832,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 18228,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "I200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 30,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 18228,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 15624,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "J200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 31,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 15624,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 13020,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "K200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 32,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 13020,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 10416,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "L200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 33,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 10416,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 7812,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "M200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 34,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 7812,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 5208,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "N200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 35,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 5208,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 2604,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "O200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 36,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 2604,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    }
  ],
  "Interruptions": [],
  "AssetPeriods": [],
  "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
  "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "MonthCntOnLastValueChange": 0,
  "KeepDegressDeprecLength": false,
  "PostponedTaxDeprec": 0,
  "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
  "RestAccValueRate": 0,
  "EndDepreciationDate$DATE": null,
  "TotalAppliedSubsidies": 0,
  "TotalSubsidyCorrections": 0,
  "Collection2IsValorisation": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetcards?select=id
Body
{
  "AccBasePriceInitial": 250000,
  "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
  "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
  "AccDeprecRounding": 0,
  "AccDepreciationBeginsAt": 0,
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "AccDepreciationManualChanged": false,
  "AccDepreciationType": 1,
  "AccPresetDef_ID": "3202000000",
  "AccRemainderPriceInitial": 187500,
  "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
  "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "AssetLocation_ID": "2000000101",
  "AssetOrigin": 1,
  "AssetPeriods": [],
  "AssetType_ID": "1002000000",
  "BasePriceLimit": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": "",
  "Collection2IsValorisation": false,
  "Components": [],
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
  "Depreciations": [
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 187500,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 7,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 187500,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 179687,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 179687,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 171874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 171874,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 164061,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 164061,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 156248,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 156248,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 148435,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 148435,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 140622,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 140622,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 132810,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 132810,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 124998,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 124998,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 117186,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 117186,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 109374,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 109374,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 101562,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 101562,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 93750,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 93750,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 88541,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 88541,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 83332,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 83332,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 78123,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 78123,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 72914,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 72914,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 67706,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 67706,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 62498,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 62498,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 57290,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 57290,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 52082,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 52082,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 46874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 46874,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 41666,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 41666,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 36458,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 36458,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 31250,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "D200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 25,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 31250,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 28645,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "E200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 26,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 28645,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 26040,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "F200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 27,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 26040,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 23436,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "G200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 28,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 23436,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 20832,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "H200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 29,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 20832,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 18228,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "I200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 30,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 18228,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 15624,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "J200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 31,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 15624,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 13020,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "K200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 32,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 13020,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 10416,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "L200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 33,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 10416,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 7812,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "M200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 34,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 7812,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 5208,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "N200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 35,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 5208,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 2604,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "O200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 36,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 2604,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    }
  ],
  "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "DiscardReason": "",
  "EAN": "",
  "EndDepreciationDate$DATE": null,
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "FormerAccBasePrice": 0,
  "FormerTaxBasePrice": 0,
  "FormerWithHistory": false,
  "IncomeTaxDeductionRate": 0,
  "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
  "IntangibleAssetType_ID": null,
  "Interruptions": [],
  "InventoryNr": "DM-00001",
  "IsCollection": 0,
  "KeepDegressDeprecLength": false,
  "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
  "MonthCntOnLastValueChange": 0,
  "MonthOfProduction": 0,
  "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
  "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "Name": "Automobil Škoda Felicia",
  "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "Pictures": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "picture_id": "4100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "PostponedTaxDeprec": 0,
  "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
  "ProductNr": "",
  "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 250000,
  "Responsible_ID": "3000000101",
  "RestAccValueRate": 0,
  "ServiceLife": 0,
  "TaxBasePriceInitial": 250000,
  "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
  "TaxDeprecManualChanged": false,
  "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
  "TaxDeprecRounding": 0,
  "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "TaxDepreciationType": 0,
  "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
  "TaxValueChangesUsedIn": 0,
  "TotalAccDepreciation": 62500,
  "TotalAppliedSubsidies": 0,
  "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
  "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
  "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
  "TotalIncreased1": 0,
  "TotalIncreased2": 0,
  "TotalSubsidyCorrections": 0,
  "TotalTaxDepreciation": 62500,
  "VATIncluded": false,
  "Who": 0,
  "YearOfProduction": 0,
  "YearsCountInEvidence": 1
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetcards/{id}?select=id
Body
{
  "AccBasePriceInitial": 250000,
  "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
  "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
  "AccDeprecRounding": 0,
  "AccDepreciationBeginsAt": 0,
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "AccDepreciationManualChanged": false,
  "AccDepreciationType": 1,
  "AccPresetDef_ID": "3202000000",
  "AccRemainderPriceInitial": 187500,
  "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
  "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "AssetLocation_ID": "2000000101",
  "AssetOrigin": 1,
  "AssetPeriods": [],
  "AssetType_ID": "1002000000",
  "BasePriceLimit": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": "",
  "Collection2IsValorisation": false,
  "Components": [],
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
  "Depreciations": [
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 187500,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 7,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 187500,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 179687,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 179687,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 171874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 171874,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 164061,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 164061,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 156248,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 156248,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7813,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 148435,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7813,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 148435,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 140622,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 140622,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 132810,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 132810,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 124998,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 124998,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 117186,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 117186,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 109374,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 109374,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 7812,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 101562,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2006,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C000000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 6,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "4200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 7812,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 101562,
      "virtualperiod_id": "4200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 93750,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "1200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 1,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 93750,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 88541,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "2200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 2,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 88541,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 83332,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "3200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 3,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 83332,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5209,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 78123,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "4200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 4,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5209,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 78123,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 72914,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "5200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 5,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 72914,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 67706,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "6200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 6,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 67706,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 62498,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "7200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 7,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 62498,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 57290,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "8200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 8,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 57290,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 52082,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "9200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 9,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 52082,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 46874,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "A200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 10,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 46874,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 41666,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "B200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 11,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 41666,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 5208,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 36458,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2007,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "C200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 5,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 12,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "5200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 5208,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 36458,
      "virtualperiod_id": "5200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 31250,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 1,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "D200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 25,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 31250,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2605,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 28645,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 2,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "E200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 26,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2605,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 28645,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 26040,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 3,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "F200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 27,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 26040,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 23436,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 4,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "G200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 28,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 23436,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 20832,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 5,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "H200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 29,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 20832,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 18228,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 6,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "I200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 30,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 18228,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 15624,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 7,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "J200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 31,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 15624,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 13020,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 8,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "K200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 32,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 13020,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 10416,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 9,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "L200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 33,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 10416,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 7812,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 10,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "M200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 34,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 7812,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 5208,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 11,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "N200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 35,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 5208,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    },
    {
      "accbaseprice": 250000,
      "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "accdepreciation": 2604,
      "accdepreciationgroup_id": null,
      "accdocqueue_id": "I700000101",
      "accremainderpriceinitial": 2604,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "1200000101",
      "d_month": 12,
      "d_year": 2008,
      "decreaseofaccbaseprice": 0,
      "decreaseofaccremainderprice": 0,
      "decreaseoftaxbaseprice": 0,
      "decreaseoftaxremainderprice": 0,
      "depreccorrectionsubsidy": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
      "docqueue_id": "E700000101",
      "enddepreciationdate$date": null,
      "id": "O200000101",
      "increaseacc": 0,
      "increasetax": 0,
      "isvalorisation": false,
      "objversion": 20,
      "offsetnr": 0,
      "ordnumber": 36,
      "origin": 0,
      "parent_id": "1200000101",
      "period_id": "6200000101",
      "restaccvaluerate": 0,
      "taxbaseprice": 250000,
      "taxdepreciation": 2604,
      "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
      "taxremainderpriceinitial": 2604,
      "virtualperiod_id": "6200000101"
    }
  ],
  "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "DiscardReason": "",
  "EAN": "",
  "EndDepreciationDate$DATE": null,
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "FormerAccBasePrice": 0,
  "FormerTaxBasePrice": 0,
  "FormerWithHistory": false,
  "IncomeTaxDeductionRate": 0,
  "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
  "IntangibleAssetType_ID": null,
  "Interruptions": [],
  "InventoryNr": "DM-00001",
  "IsCollection": 0,
  "KeepDegressDeprecLength": false,
  "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
  "MonthCntOnLastValueChange": 0,
  "MonthOfProduction": 0,
  "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
  "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
  "Name": "Automobil Škoda Felicia",
  "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "Pictures": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "picture_id": "4100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "PostponedTaxDeprec": 0,
  "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
  "ProductNr": "",
  "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 250000,
  "Responsible_ID": "3000000101",
  "RestAccValueRate": 0,
  "ServiceLife": 0,
  "TaxBasePriceInitial": 250000,
  "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
  "TaxDeprecManualChanged": false,
  "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
  "TaxDeprecRounding": 0,
  "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "TaxDepreciationType": 0,
  "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
  "TaxValueChangesUsedIn": 0,
  "TotalAccDepreciation": 62500,
  "TotalAppliedSubsidies": 0,
  "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
  "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
  "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
  "TotalIncreased1": 0,
  "TotalIncreased2": 0,
  "TotalSubsidyCorrections": 0,
  "TotalTaxDepreciation": 62500,
  "VATIncluded": false,
  "Who": 0,
  "YearOfProduction": 0,
  "YearsCountInEvidence": 1
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetcards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "object_data": {
          "AccBasePriceInitial": 250000,
          "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
          "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
          "AccDeprecRounding": 0,
          "AccDepreciationBeginsAt": 0,
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AccDepreciationManualChanged": false,
          "AccDepreciationType": 1,
          "AccPresetDef_ID": "3202000000",
          "AccRemainderPriceInitial": 187500,
          "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
          "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "AssetLocation_ID": "2000000101",
          "AssetOrigin": 1,
          "AssetPeriods": [],
          "AssetType_ID": "1002000000",
          "BasePriceLimit": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "",
          "Collection2IsValorisation": false,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
          "Depreciations": [
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 187500,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 7,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 187500,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 179687,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 179687,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 171874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 171874,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 164061,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 164061,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 156248,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 156248,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 148435,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 148435,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 140622,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 140622,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 132810,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 132810,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 124998,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 124998,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 117186,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 117186,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 109374,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 109374,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 101562,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 101562,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 93750,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 93750,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 88541,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 88541,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 83332,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 83332,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 78123,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 78123,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 72914,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 72914,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 67706,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 67706,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 62498,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 62498,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 57290,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 57290,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 52082,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 52082,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 46874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 46874,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 41666,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 41666,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 36458,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 36458,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 31250,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "D200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 25,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 31250,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 28645,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "E200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 26,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 28645,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 26040,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "F200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 27,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 26040,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 23436,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "G200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 28,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 23436,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 20832,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "H200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 29,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 20832,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 18228,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "I200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 30,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 18228,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 15624,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "J200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 31,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 15624,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 13020,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "K200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 32,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 13020,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 10416,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "L200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 33,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 10416,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 7812,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "M200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 34,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 7812,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 5208,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "N200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 35,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 5208,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 2604,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "O200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 36,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 2604,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            }
          ],
          "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EndDepreciationDate$DATE": null,
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerAccBasePrice": 0,
          "FormerTaxBasePrice": 0,
          "FormerWithHistory": false,
          "IncomeTaxDeductionRate": 0,
          "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
          "IntangibleAssetType_ID": null,
          "Interruptions": [],
          "InventoryNr": "DM-00001",
          "IsCollection": 0,
          "KeepDegressDeprecLength": false,
          "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
          "MonthCntOnLastValueChange": 0,
          "MonthOfProduction": 0,
          "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
          "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "Name": "Automobil Škoda Felicia",
          "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "Pictures": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "picture_id": "4100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "PostponedTaxDeprec": 0,
          "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 250000,
          "Responsible_ID": "3000000101",
          "RestAccValueRate": 0,
          "ServiceLife": 0,
          "TaxBasePriceInitial": 250000,
          "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
          "TaxDeprecManualChanged": false,
          "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
          "TaxDeprecRounding": 0,
          "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxDepreciationType": 0,
          "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
          "TaxValueChangesUsedIn": 0,
          "TotalAccDepreciation": 62500,
          "TotalAppliedSubsidies": 0,
          "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
          "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
          "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
          "TotalIncreased1": 0,
          "TotalIncreased2": 0,
          "TotalSubsidyCorrections": 0,
          "TotalTaxDepreciation": 62500,
          "VATIncluded": false,
          "Who": 0,
          "YearOfProduction": 0,
          "YearsCountInEvidence": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "object_data": {
          "AccBasePriceInitial": 250000,
          "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
          "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
          "AccDeprecRounding": 0,
          "AccDepreciationBeginsAt": 0,
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AccDepreciationManualChanged": false,
          "AccDepreciationType": 1,
          "AccPresetDef_ID": "3202000000",
          "AccRemainderPriceInitial": 187500,
          "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
          "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "AssetLocation_ID": "2000000101",
          "AssetOrigin": 1,
          "AssetPeriods": [],
          "AssetType_ID": "1002000000",
          "BasePriceLimit": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "",
          "Collection2IsValorisation": false,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
          "Depreciations": [
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 187500,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 7,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 187500,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 179687,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 179687,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 171874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 171874,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 164061,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 164061,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 156248,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 156248,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 148435,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 148435,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 140622,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 140622,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 132810,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 132810,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 124998,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 124998,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 117186,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 117186,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 109374,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 109374,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 101562,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 101562,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 93750,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 93750,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 88541,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 88541,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 83332,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 83332,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 78123,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 78123,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 72914,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 72914,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 67706,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 67706,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 62498,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 62498,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 57290,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 57290,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 52082,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 52082,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 46874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 46874,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 41666,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 41666,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 36458,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 36458,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 31250,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "D200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 25,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 31250,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 28645,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "E200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 26,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 28645,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 26040,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "F200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 27,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 26040,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 23436,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "G200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 28,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 23436,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 20832,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "H200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 29,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 20832,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 18228,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "I200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 30,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 18228,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 15624,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "J200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 31,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 15624,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 13020,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "K200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 32,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 13020,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 10416,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "L200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 33,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 10416,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 7812,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "M200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 34,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 7812,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 5208,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "N200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 35,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 5208,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 2604,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "O200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 36,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 2604,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            }
          ],
          "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EndDepreciationDate$DATE": null,
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerAccBasePrice": 0,
          "FormerTaxBasePrice": 0,
          "FormerWithHistory": false,
          "IncomeTaxDeductionRate": 0,
          "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
          "IntangibleAssetType_ID": null,
          "Interruptions": [],
          "InventoryNr": "DM-00001",
          "IsCollection": 0,
          "KeepDegressDeprecLength": false,
          "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
          "MonthCntOnLastValueChange": 0,
          "MonthOfProduction": 0,
          "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
          "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "Name": "Automobil Škoda Felicia",
          "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "Pictures": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "picture_id": "4100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "PostponedTaxDeprec": 0,
          "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 250000,
          "Responsible_ID": "3000000101",
          "RestAccValueRate": 0,
          "ServiceLife": 0,
          "TaxBasePriceInitial": 250000,
          "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
          "TaxDeprecManualChanged": false,
          "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
          "TaxDeprecRounding": 0,
          "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxDepreciationType": 0,
          "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
          "TaxValueChangesUsedIn": 0,
          "TotalAccDepreciation": 62500,
          "TotalAppliedSubsidies": 0,
          "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
          "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
          "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
          "TotalIncreased1": 0,
          "TotalIncreased2": 0,
          "TotalSubsidyCorrections": 0,
          "TotalTaxDepreciation": 62500,
          "VATIncluded": false,
          "Who": 0,
          "YearOfProduction": 0,
          "YearsCountInEvidence": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000100",
        "object_data": {
          "AccBasePriceInitial": 250000,
          "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
          "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
          "AccDeprecRounding": 0,
          "AccDepreciationBeginsAt": 0,
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AccDepreciationManualChanged": false,
          "AccDepreciationType": 1,
          "AccPresetDef_ID": "3202000000",
          "AccRemainderPriceInitial": 187500,
          "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
          "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "AssetLocation_ID": "2000000101",
          "AssetOrigin": 1,
          "AssetPeriods": [],
          "AssetType_ID": "1002000000",
          "BasePriceLimit": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "",
          "Collection2IsValorisation": false,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
          "Depreciations": [
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 187500,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 7,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 187500,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 179687,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 179687,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 171874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 171874,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 164061,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 164061,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 156248,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 156248,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 148435,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 148435,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 140622,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 140622,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 132810,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 132810,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 124998,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 124998,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 117186,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 117186,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 109374,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 109374,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 101562,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 101562,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 93750,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 93750,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 88541,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 88541,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 83332,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 83332,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 78123,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 78123,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 72914,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 72914,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 67706,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 67706,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 62498,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 62498,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 57290,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 57290,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 52082,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 52082,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 46874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 46874,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 41666,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 41666,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 36458,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 36458,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 31250,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "D200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 25,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 31250,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 28645,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "E200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 26,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 28645,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 26040,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "F200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 27,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 26040,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 23436,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "G200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 28,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 23436,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 20832,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "H200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 29,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 20832,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 18228,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "I200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 30,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 18228,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 15624,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "J200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 31,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 15624,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 13020,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "K200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 32,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 13020,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 10416,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "L200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 33,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 10416,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 7812,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "M200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 34,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 7812,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 5208,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "N200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 35,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 5208,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 2604,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "O200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 36,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 2604,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            }
          ],
          "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EndDepreciationDate$DATE": null,
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerAccBasePrice": 0,
          "FormerTaxBasePrice": 0,
          "FormerWithHistory": false,
          "IncomeTaxDeductionRate": 0,
          "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
          "IntangibleAssetType_ID": null,
          "Interruptions": [],
          "InventoryNr": "DM-00001",
          "IsCollection": 0,
          "KeepDegressDeprecLength": false,
          "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
          "MonthCntOnLastValueChange": 0,
          "MonthOfProduction": 0,
          "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
          "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "Name": "Automobil Škoda Felicia",
          "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "Pictures": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "picture_id": "4100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "PostponedTaxDeprec": 0,
          "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 250000,
          "Responsible_ID": "3000000101",
          "RestAccValueRate": 0,
          "ServiceLife": 0,
          "TaxBasePriceInitial": 250000,
          "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
          "TaxDeprecManualChanged": false,
          "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
          "TaxDeprecRounding": 0,
          "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxDepreciationType": 0,
          "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
          "TaxValueChangesUsedIn": 0,
          "TotalAccDepreciation": 62500,
          "TotalAppliedSubsidies": 0,
          "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
          "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
          "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
          "TotalIncreased1": 0,
          "TotalIncreased2": 0,
          "TotalSubsidyCorrections": 0,
          "TotalTaxDepreciation": 62500,
          "VATIncluded": false,
          "Who": 0,
          "YearOfProduction": 0,
          "YearsCountInEvidence": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000101",
        "object_data": {
          "AccBasePriceInitial": 250000,
          "AccDeprecPartByDiscarding": 0,
          "AccDeprecPartByFilingIn": 0,
          "AccDeprecRounding": 0,
          "AccDepreciationBeginsAt": 0,
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AccDepreciationManualChanged": false,
          "AccDepreciationType": 1,
          "AccPresetDef_ID": "3202000000",
          "AccRemainderPriceInitial": 187500,
          "AnnualTaxDeprDoneCount": 1,
          "AnnualTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "AssetLocation_ID": "2000000101",
          "AssetOrigin": 1,
          "AssetPeriods": [],
          "AssetType_ID": "1002000000",
          "BasePriceLimit": 0,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "",
          "Collection2IsValorisation": false,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DepreciationDocQueue_ID": "E700000101",
          "Depreciations": [
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 187500,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 7,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 187500,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 179687,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 179687,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 171874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 171874,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 164061,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 164061,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 156248,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 156248,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7813,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 148435,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7813,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 148435,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 140622,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 140622,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 132810,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 132810,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 124998,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 124998,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 117186,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 117186,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 109374,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 109374,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 7812,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 101562,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2006,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2006-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C000000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 6,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "4200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 7812,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 101562,
              "virtualperiod_id": "4200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 93750,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "1200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 1,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 93750,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 88541,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-02-27T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "2200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 2,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 88541,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 83332,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "3200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 3,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 83332,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5209,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 78123,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "4200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 4,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5209,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 78123,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 72914,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "5200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 5,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 72914,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 67706,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "6200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 6,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 67706,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 62498,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "7200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 7,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 62498,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 57290,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "8200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 8,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 57290,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 52082,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "9200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 9,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 52082,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 46874,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "A200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 10,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 46874,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 41666,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "B200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 11,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 41666,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 5208,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 36458,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2007,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "C200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 5,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 12,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "5200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 5208,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 36458,
              "virtualperiod_id": "5200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 31250,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 1,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-01-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "D200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 25,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 31250,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2605,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 28645,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 2,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-02-28T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "E200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 26,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2605,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 28645,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 26040,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 3,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-03-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "F200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 27,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 26040,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 23436,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 4,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-04-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "G200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 28,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 23436,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 20832,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 5,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-05-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "H200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 29,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 20832,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 18228,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 6,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-06-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "I200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 30,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 18228,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 15624,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 7,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-07-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "J200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 31,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 15624,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 13020,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 8,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-08-30T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "K200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 32,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 13020,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 10416,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 9,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "L200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 33,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 10416,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 7812,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 10,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-10-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "M200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 34,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 7812,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 5208,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 11,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-11-29T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "N200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 35,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 5208,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            },
            {
              "accbaseprice": 250000,
              "accdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "accdepreciation": 2604,
              "accdepreciationgroup_id": null,
              "accdocqueue_id": "I700000101",
              "accremainderpriceinitial": 2604,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "1200000101",
              "d_month": 12,
              "d_year": 2008,
              "decreaseofaccbaseprice": 0,
              "decreaseofaccremainderprice": 0,
              "decreaseoftaxbaseprice": 0,
              "decreaseoftaxremainderprice": 0,
              "depreccorrectionsubsidy": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "docdate$date": "2008-12-30T23:00:00.000Z",
              "docqueue_id": "E700000101",
              "enddepreciationdate$date": null,
              "id": "O200000101",
              "increaseacc": 0,
              "increasetax": 0,
              "isvalorisation": false,
              "objversion": 20,
              "offsetnr": 0,
              "ordnumber": 36,
              "origin": 0,
              "parent_id": "1200000101",
              "period_id": "6200000101",
              "restaccvaluerate": 0,
              "taxbaseprice": 250000,
              "taxdepreciation": 2604,
              "taxdepreciationgroup_id": "V002000000",
              "taxremainderpriceinitial": 2604,
              "virtualperiod_id": "6200000101"
            }
          ],
          "DiscardDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EndDepreciationDate$DATE": null,
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "FileInDate$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "FileInFirstDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerAccBasePrice": 0,
          "FormerTaxBasePrice": 0,
          "FormerWithHistory": false,
          "IncomeTaxDeductionRate": 0,
          "IntangibleAssetDeprecWay": 0,
          "IntangibleAssetType_ID": null,
          "Interruptions": [],
          "InventoryNr": "DM-00001",
          "IsCollection": 0,
          "KeepDegressDeprecLength": false,
          "MonthAccDeprecDoneCount": 6,
          "MonthCntOnLastValueChange": 0,
          "MonthOfProduction": 0,
          "MonthTaxDeprDoneCount": 0,
          "MonthTaxDeprIncrDoneCount": 0,
          "Name": "Automobil Škoda Felicia",
          "Note": "Zakoupeno jako starší od prvního majitele.",
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "Pictures": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "picture_id": "4100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "PostponedTaxDeprec": 0,
          "PostponedTaxDeprecHistory": 0,
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 250000,
          "Responsible_ID": "3000000101",
          "RestAccValueRate": 0,
          "ServiceLife": 0,
          "TaxBasePriceInitial": 250000,
          "TaxDeprecAccountedInLastYear": 0,
          "TaxDeprecManualChanged": false,
          "TaxDeprecPartByDiscarding": 0,
          "TaxDeprecRounding": 0,
          "TaxDepreciationBeginsAt": 1,
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxDepreciationType": 0,
          "TaxRemainderPriceInitial": 187500,
          "TaxValueChangesUsedIn": 0,
          "TotalAccDepreciation": 62500,
          "TotalAppliedSubsidies": 0,
          "TotalDecreaseOfAccRemPrice": 0,
          "TotalDecreaseOfBasePrice": 0,
          "TotalDecreaseOfTaxRemPrice": 0,
          "TotalIncreased1": 0,
          "TotalIncreased2": 0,
          "TotalSubsidyCorrections": 0,
          "TotalTaxDepreciation": 62500,
          "VATIncluded": false,
          "Who": 0,
          "YearOfProduction": 0,
          "YearsCountInEvidence": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetcards",
        "obj_id": "1200000104"
      }
    }
  ]
}