Řidič

GET

/trmdrivers

Získá kolekci BO Řidič

GET

/trmdrivers/{id}

Získá konkrétní BO Řidič

POST

/trmdrivers

Vytvoří nový BO Řidič a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/trmdrivers/{id}

Provede aktualizaci BO Řidič a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/trmdrivers/{id}

Smaže BO Řidič na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TRMDriverCategory_ID string (trmdrivercategory) relace

Kategorie; ID objektu Kategorie řidiče, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMDriverClass_ID string (trmdriverclasses) relace

Třída; ID objektu Třída řidiče, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DriverName string (30)

Řidič

DriverNumber string (10)

Osob.číslo

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/trmdrivers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/trmdrivers/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "U000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "TRMDriverCategory_ID": null,
  "TRMDriverClass_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "trmdrivers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/trmdrivers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "U000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "TRMDriverCategory_ID": null,
  "TRMDriverClass_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/trmdrivers?select=id
Body
{
  "Division_ID": "2100000101",
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "U000000101",
  "TRMDriverCategory_ID": null,
  "TRMDriverClass_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/trmdrivers/{id}?select=id
Body
{
  "Division_ID": "2100000101",
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "U000000101",
  "TRMDriverCategory_ID": null,
  "TRMDriverClass_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/trmdrivers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "object_data": {
          "Division_ID": "2100000101",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "U000000101",
          "TRMDriverCategory_ID": null,
          "TRMDriverClass_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "object_data": {
          "Division_ID": "2100000101",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "U000000101",
          "TRMDriverCategory_ID": null,
          "TRMDriverClass_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Division_ID": "2100000101",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "U000000101",
          "TRMDriverCategory_ID": null,
          "TRMDriverClass_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Division_ID": "2100000101",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "U000000101",
          "TRMDriverCategory_ID": null,
          "TRMDriverClass_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "trmdrivers",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}