Definice zobrazení map

GET

/mlbmaplinkdefinitions

Získá kolekci BO Definice zobrazení map

GET

/mlbmaplinkdefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice zobrazení map

POST

/mlbmaplinkdefinitions

Vytvoří nový BO Definice zobrazení map a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbmaplinkdefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice zobrazení map a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbmaplinkdefinitions/{id}

Smaže BO Definice zobrazení map na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LinkDefinition string (0)

Definice odkazu na web, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LinkType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbmaplinkdefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbmaplinkdefinitions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "LinkType": 0,
  "Code": "Místo",
  "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)",
  "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbmaplinkdefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbmaplinkdefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "LinkType": 0,
  "Code": "Místo",
  "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)",
  "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbmaplinkdefinitions?select=id
Body
{
  "Code": "Místo",
  "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01",
  "LinkType": 0,
  "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbmaplinkdefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "Místo",
  "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01",
  "LinkType": 0,
  "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbmaplinkdefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "object_data": {
          "Code": "Místo",
          "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01",
          "LinkType": 0,
          "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "object_data": {
          "Code": "Místo",
          "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01",
          "LinkType": 0,
          "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "Místo",
          "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01",
          "LinkType": 0,
          "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "Místo",
          "LinkDefinition": "http:\/\/www.mapy.cz\/#z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=%GPS01",
          "LinkType": 0,
          "Name": "Zobrazení místa na mapě (mapy.cz)"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbmaplinkdefinitions",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}