Vlastnost zobrazení definic omezení

GET

/restrictiondispprops

Získá kolekci BO Vlastnost zobrazení definic omezení

GET

/restrictiondispprops/{id}

Získá konkrétní BO Vlastnost zobrazení definic omezení

POST

/restrictiondispprops

Vytvoří nový BO Vlastnost zobrazení definic omezení a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/restrictiondispprops/{id}

Provede aktualizaci BO Vlastnost zobrazení definic omezení a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/restrictiondispprops/{id}

Smaže BO Vlastnost zobrazení definic omezení na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Kind integer

Druh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProgramPoint string (26)

Místo v programu (program point), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Rows array (restrictiondispproprow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek vlastností zobrazení definic omezení, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Site string (2)

Hnízdo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

User_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondispprops?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondispprops/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "isdefault": true,
      "isfavorite": true,
      "isvisible": true,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "restrictiondefinition_id": "C500000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
  "Kind": 1,
  "User_ID": "3300000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "restrictiondispprops", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondispprops/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "isdefault": true,
      "isfavorite": true,
      "isvisible": true,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "restrictiondefinition_id": "C500000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
  "Kind": 1,
  "User_ID": "3300000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondispprops?select=id
Body
{
  "Kind": 1,
  "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "isdefault": true,
      "isfavorite": true,
      "isvisible": true,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "restrictiondefinition_id": "C500000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "User_ID": "3300000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondispprops/{id}?select=id
Body
{
  "Kind": 1,
  "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "isdefault": true,
      "isfavorite": true,
      "isvisible": true,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "restrictiondefinition_id": "C500000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "User_ID": "3300000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondispprops/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "object_data": {
          "Kind": 1,
          "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "isdefault": true,
              "isfavorite": true,
              "isvisible": true,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "restrictiondefinition_id": "C500000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "User_ID": "3300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "object_data": {
          "Kind": 1,
          "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "isdefault": true,
              "isfavorite": true,
              "isvisible": true,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "restrictiondefinition_id": "C500000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "User_ID": "3300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Kind": 1,
          "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "isdefault": true,
              "isfavorite": true,
              "isvisible": true,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "restrictiondefinition_id": "C500000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "User_ID": "3300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Kind": 1,
          "ProgramPoint": "O3PCSAJGCVF13JXS00KEZYD5AW",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "isdefault": true,
              "isfavorite": true,
              "isvisible": true,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "restrictiondefinition_id": "C500000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "User_ID": "3300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondispprops",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}