Hlavní kniha

GET

/nominalledgers

Získá kolekci BO Hlavní kniha

GET

/nominalledgers/{id}

Získá konkrétní BO Hlavní kniha

POST

/nominalledgers

Vytvoří nový BO Hlavní kniha a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/nominalledgers/{id}

Provede aktualizaci BO Hlavní kniha a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/nominalledgers/{id}

Smaže BO Hlavní kniha na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

Account_ID string (account) relace

Účet; ID objektu Účet účetního rozvrhu

BeginAmount number

Počáteční stav, pole obsahuje částku v lokální měně

BeginningCreditAmount number

Počátek Dal, pole obsahuje částku v lokální měně

BeginningDebitAmount number

Počátek Má dáti, pole obsahuje částku v lokální měně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreditAmount number

Dal, pole obsahuje částku v lokální měně

DebitAmount number

Má dáti, pole obsahuje částku v lokální měně

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FinalAmount number

Konečný stav, pole obsahuje částku v lokální měně

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/nominalledgers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/nominalledgers/{id}
Response
{
  "ID": "1400000101",
  "ObjVersion": 9
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "nominalledgers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/nominalledgers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1400000101",
  "ObjVersion": 9
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/nominalledgers?select=id
Body
[]
Response
{
  "id": "1400000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/nominalledgers/{id}?select=id
Body
[]
Response
{
  "id": "1400000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/nominalledgers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000100",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000101",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "nominalledgers",
        "obj_id": "1400000104"
      }
    }
  ]
}