Dodavatelský ceník

GET

/supplierpricelists

Získá kolekci BO Dodavatelský ceník

GET

/supplierpricelists/{id}

Získá konkrétní BO Dodavatelský ceník

POST

/supplierpricelists

Vytvoří nový BO Dodavatelský ceník a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/supplierpricelists/{id}

Provede aktualizaci BO Dodavatelský ceník a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/supplierpricelists/{id}

Smaže BO Dodavatelský ceník na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (50)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Discount1 number

Sleva 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Discount2 number

Sleva 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Discount3 number

Sleva 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastImportDate$DATE string

Datum importu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricesWithVAT boolean

Cena s DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (supplierpricelistrow) relace

Řádky; kolekce BO Položka dod. ceníku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TieredPrices boolean

Odstupňované ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFromDate$DATE string

Platný od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CountOfAssigned integer

Připojených

CountOfUnAssigned integer

Nepřipojených

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TotalDiscount number

Celková sleva

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}
Response
{
  "Code": null,
  "Country_ID": null,
  "Discount1": null,
  "Discount2": null,
  "Discount3": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "LastImportDate$DATE": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "Rows": null,
  "TieredPrices": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "supplierpricelists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Code": null,
  "Country_ID": null,
  "Discount1": null,
  "Discount2": null,
  "Discount3": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "LastImportDate$DATE": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "Rows": null,
  "TieredPrices": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "Country_ID": null,
  "Discount1": null,
  "Discount2": null,
  "Discount3": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "LastImportDate$DATE": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "Rows": null,
  "TieredPrices": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "Country_ID": null,
  "Discount1": null,
  "Discount2": null,
  "Discount3": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "LastImportDate$DATE": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "Person_ID": null,
  "PricesWithVAT": null,
  "Rows": null,
  "TieredPrices": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Country_ID": null,
          "Discount1": null,
          "Discount2": null,
          "Discount3": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LastImportDate$DATE": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "Rows": null,
          "TieredPrices": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Country_ID": null,
          "Discount1": null,
          "Discount2": null,
          "Discount3": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LastImportDate$DATE": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "Rows": null,
          "TieredPrices": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Country_ID": null,
          "Discount1": null,
          "Discount2": null,
          "Discount3": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LastImportDate$DATE": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "Rows": null,
          "TieredPrices": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "Country_ID": null,
          "Discount1": null,
          "Discount2": null,
          "Discount3": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LastImportDate$DATE": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "Person_ID": null,
          "PricesWithVAT": null,
          "Rows": null,
          "TieredPrices": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "supplierpricelists",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}