Nárok na dovolenou

GET

/holidays

Získá kolekci BO Nárok na dovolenou

GET

/holidays/{id}

Získá konkrétní BO Nárok na dovolenou

POST

/holidays

Vytvoří nový BO Nárok na dovolenou a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/holidays/{id}

Provede aktualizaci BO Nárok na dovolenou a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/holidays/{id}

Smaže BO Nárok na dovolenou na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AdditionalClaim number

Dodatečná dovolená, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculatedClaim number

Základní dovolená, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculatedClaimCorrect number

Základní dovolená - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalendarYear integer

Kalen. rok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Claim number

Nárok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimShorten number

Krác. nár., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClaimShortenComp number

Vypočtené krácení, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClaimShortenCorr number

Oprava krácení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClaimType integer

Jednotka nároku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DrawDown number

Cel. čerpáno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ExtraClaim number

Nárok navíc, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GoOn boolean

Vytv. v dalším roce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Holiday_ID string (holidaytype) relace

Druh dov.; ID objektu Druh dovolené, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Payable boolean

Proplácet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrevShortenLength number

Krácení z předchozího období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PreviousRest number

Stará dov., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Regular boolean

Řádná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RestTransfer number

Přenos. dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (holidayrow) relace

Čerpání; kolekce BO Čerpaná dovolená, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Schedules array (holidayschedule) relace

Rozpis dovolené; kolekce BO Rozpis dovolené, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TransferWholeRest boolean

Přenášet vše, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platí do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pracovní poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AdditionalActual number

Dodatečná dovolená aktuální

CalculatedClaimActual number

Základní dovolená aktuální

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

EmployeeName string (40)

Příjmení a jméno, pouze pro čtení

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole je duplikováno při klonování objektu

EstimatedClaim number

Předpokládaný počet hodin

HolidayRest number

Zůstatek dovolené

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PERS_PersonalNumber string (40)

os. číslo, pouze pro čtení

PreviousRestActual number

Stará dovolená aktuální

ValidFromDate string (6)

Datum platnosti od

ValidFromDay integer

Den platnosti od

ValidFromMonth integer

Měsíc platnosti od

ValidFromMonthDay integer

Platí od

ValidToDate string (6)

Datum platnosti do

ValidToDay integer

Den platnosti do

ValidToMonth integer

Měsíc platnosti do

ValidToMonthDay integer

Platí do

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/holidays?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/holidays/{id}
Response
{
  "ID": "1400000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "GoOn": true,
  "ClaimShorten": 0,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "Holiday_ID": "1000000000",
  "CalendarYear": 2016,
  "Regular": true,
  "Claim": 20,
  "RestTransfer": 20,
  "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
  "Code": "RD",
  "Name": "Řádná dovolená",
  "Priority": 99,
  "Payable": true,
  "DrawDown": 0,
  "PreviousRest": 20,
  "ClaimShortenCorr": 0,
  "ClaimShortenComp": 0,
  "TransferWholeRest": false,
  "ClaimType": 0,
  "Schedules": [],
  "AdditionalClaim": 0,
  "CalculatedClaim": 20,
  "ExtraClaim": 0,
  "PrevShortenLength": 0,
  "CalculatedClaimCorrect": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "holidays", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/holidays/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1400000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "GoOn": true,
  "ClaimShorten": 0,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "Holiday_ID": "1000000000",
  "CalendarYear": 2016,
  "Regular": true,
  "Claim": 20,
  "RestTransfer": 20,
  "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
  "Code": "RD",
  "Name": "Řádná dovolená",
  "Priority": 99,
  "Payable": true,
  "DrawDown": 0,
  "PreviousRest": 20,
  "ClaimShortenCorr": 0,
  "ClaimShortenComp": 0,
  "TransferWholeRest": false,
  "ClaimType": 0,
  "Schedules": [],
  "AdditionalClaim": 0,
  "CalculatedClaim": 20,
  "ExtraClaim": 0,
  "PrevShortenLength": 0,
  "CalculatedClaimCorrect": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/holidays?select=id
Body
{
  "AdditionalClaim": 0,
  "CalculatedClaim": 20,
  "CalculatedClaimCorrect": 0,
  "CalendarYear": 2016,
  "Claim": 20,
  "ClaimShortenCorr": 0,
  "ClaimType": 0,
  "Code": "RD",
  "DrawDown": 0,
  "ExtraClaim": 0,
  "GoOn": true,
  "Holiday_ID": "1000000000",
  "Name": "Řádná dovolená",
  "Payable": true,
  "PrevShortenLength": 0,
  "PreviousRest": 20,
  "Priority": 99,
  "Regular": true,
  "RestTransfer": 20,
  "Rows": [],
  "Schedules": [],
  "TransferWholeRest": false,
  "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1400000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/holidays/{id}?select=id
Body
{
  "AdditionalClaim": 0,
  "CalculatedClaim": 20,
  "CalculatedClaimCorrect": 0,
  "CalendarYear": 2016,
  "Claim": 20,
  "ClaimShortenCorr": 0,
  "ClaimType": 0,
  "Code": "RD",
  "DrawDown": 0,
  "ExtraClaim": 0,
  "GoOn": true,
  "Holiday_ID": "1000000000",
  "Name": "Řádná dovolená",
  "Payable": true,
  "PrevShortenLength": 0,
  "PreviousRest": 20,
  "Priority": 99,
  "Regular": true,
  "RestTransfer": 20,
  "Rows": [],
  "Schedules": [],
  "TransferWholeRest": false,
  "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1400000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/holidays/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "object_data": {
          "AdditionalClaim": 0,
          "CalculatedClaim": 20,
          "CalculatedClaimCorrect": 0,
          "CalendarYear": 2016,
          "Claim": 20,
          "ClaimShortenCorr": 0,
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "DrawDown": 0,
          "ExtraClaim": 0,
          "GoOn": true,
          "Holiday_ID": "1000000000",
          "Name": "Řádná dovolená",
          "Payable": true,
          "PrevShortenLength": 0,
          "PreviousRest": 20,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "Rows": [],
          "Schedules": [],
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "object_data": {
          "AdditionalClaim": 0,
          "CalculatedClaim": 20,
          "CalculatedClaimCorrect": 0,
          "CalendarYear": 2016,
          "Claim": 20,
          "ClaimShortenCorr": 0,
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "DrawDown": 0,
          "ExtraClaim": 0,
          "GoOn": true,
          "Holiday_ID": "1000000000",
          "Name": "Řádná dovolená",
          "Payable": true,
          "PrevShortenLength": 0,
          "PreviousRest": 20,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "Rows": [],
          "Schedules": [],
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000100",
        "object_data": {
          "AdditionalClaim": 0,
          "CalculatedClaim": 20,
          "CalculatedClaimCorrect": 0,
          "CalendarYear": 2016,
          "Claim": 20,
          "ClaimShortenCorr": 0,
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "DrawDown": 0,
          "ExtraClaim": 0,
          "GoOn": true,
          "Holiday_ID": "1000000000",
          "Name": "Řádná dovolená",
          "Payable": true,
          "PrevShortenLength": 0,
          "PreviousRest": 20,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "Rows": [],
          "Schedules": [],
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000101",
        "object_data": {
          "AdditionalClaim": 0,
          "CalculatedClaim": 20,
          "CalculatedClaimCorrect": 0,
          "CalendarYear": 2016,
          "Claim": 20,
          "ClaimShortenCorr": 0,
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "DrawDown": 0,
          "ExtraClaim": 0,
          "GoOn": true,
          "Holiday_ID": "1000000000",
          "Name": "Řádná dovolená",
          "Payable": true,
          "PrevShortenLength": 0,
          "PreviousRest": 20,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "Rows": [],
          "Schedules": [],
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2016-12-30T23:00:00.000Z",
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "holidays",
        "obj_id": "1400000104"
      }
    }
  ]
}