Servisovaný předmět

GET

/servicedobjects

Získá kolekci BO Servisovaný předmět

GET

/servicedobjects/{id}

Získá konkrétní BO Servisovaný předmět

POST

/servicedobjects

Vytvoří nový BO Servisovaný předmět a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/servicedobjects/{id}

Provede aktualizaci BO Servisovaný předmět a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/servicedobjects/{id}

Smaže BO Servisovaný předmět na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Změnil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedDate$DATE string

Datum změny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfSale$DATE string

Datum prodeje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExtendedGuaranteeEndDate$DATE string

Prodl.záruka do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

GuaranteeEndDate$DATE string

Záruka do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InformClientKind integer

Způsob informování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxDuration number

Max.délka trvání opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NextContactDate1$DATE string

Kontaktovat1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

NextContactDate2$DATE string

Kontaktovat2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutdoorPlaceDescription string (100)

Místo u klienta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OwnerFirm_ID string (firm) relace

Firma vlastníka; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

Parent_ID string (servicedobject) relace

Nadřízený; ID objektu Servisovaný předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PayerFirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna plátce; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PayerFirm_ID string (firm) relace

Firma plátce; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

PayerPerson_ID string (person) relace

Osoba plátce; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentTypeDefault integer

Výchozí způsob platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Pictures array (servicedobjectpicture) relace

Obrázek; kolekce BO Obrázek k serv.předmětu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PlaceAddress_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProductionYear integer

Rok výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObjectType_ID string (servicedobjecttype) relace

Model; ID objektu Model servisovaného předmětu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreBatch_ID string (storebatch) relace

Sériové číslo; ID objektu Šarže/sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicedobjects?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicedobjects/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "DateOfSale$DATE": null,
  "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "InformClientKind": null,
  "MaxDuration": null,
  "Name": null,
  "NextContactDate1$DATE": null,
  "NextContactDate2$DATE": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OutdoorPlaceDescription": null,
  "OwnerFirm_ID": null,
  "Parent_ID": null,
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerFirm_ID": null,
  "PayerPerson_ID": null,
  "PaymentTypeDefault": null,
  "Person_ID": null,
  "Pictures": null,
  "PlaceAddress_ID": null,
  "Priority": null,
  "ProductionYear": null,
  "ServicedObjectType_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "servicedobjects", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicedobjects/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "DateOfSale$DATE": null,
  "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "InformClientKind": null,
  "MaxDuration": null,
  "Name": null,
  "NextContactDate1$DATE": null,
  "NextContactDate2$DATE": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OutdoorPlaceDescription": null,
  "OwnerFirm_ID": null,
  "Parent_ID": null,
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerFirm_ID": null,
  "PayerPerson_ID": null,
  "PaymentTypeDefault": null,
  "Person_ID": null,
  "Pictures": null,
  "PlaceAddress_ID": null,
  "Priority": null,
  "ProductionYear": null,
  "ServicedObjectType_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicedobjects?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "DateOfSale$DATE": null,
  "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "Hidden": null,
  "InformClientKind": null,
  "MaxDuration": null,
  "Name": null,
  "NextContactDate1$DATE": null,
  "NextContactDate2$DATE": null,
  "Note": null,
  "OutdoorPlaceDescription": null,
  "OwnerFirm_ID": null,
  "Parent_ID": null,
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerFirm_ID": null,
  "PayerPerson_ID": null,
  "PaymentTypeDefault": null,
  "Person_ID": null,
  "Pictures": null,
  "Priority": null,
  "ProductionYear": null,
  "ServicedObjectType_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/servicedobjects/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "DateOfSale$DATE": null,
  "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "Hidden": null,
  "InformClientKind": null,
  "MaxDuration": null,
  "Name": null,
  "NextContactDate1$DATE": null,
  "NextContactDate2$DATE": null,
  "Note": null,
  "OutdoorPlaceDescription": null,
  "OwnerFirm_ID": null,
  "Parent_ID": null,
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerFirm_ID": null,
  "PayerPerson_ID": null,
  "PaymentTypeDefault": null,
  "Person_ID": null,
  "Pictures": null,
  "Priority": null,
  "ProductionYear": null,
  "ServicedObjectType_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/servicedobjects/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "DateOfSale$DATE": null,
          "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Hidden": null,
          "InformClientKind": null,
          "MaxDuration": null,
          "Name": null,
          "NextContactDate1$DATE": null,
          "NextContactDate2$DATE": null,
          "Note": null,
          "OutdoorPlaceDescription": null,
          "OwnerFirm_ID": null,
          "Parent_ID": null,
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": null,
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentTypeDefault": null,
          "Person_ID": null,
          "Pictures": null,
          "Priority": null,
          "ProductionYear": null,
          "ServicedObjectType_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "DateOfSale$DATE": null,
          "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Hidden": null,
          "InformClientKind": null,
          "MaxDuration": null,
          "Name": null,
          "NextContactDate1$DATE": null,
          "NextContactDate2$DATE": null,
          "Note": null,
          "OutdoorPlaceDescription": null,
          "OwnerFirm_ID": null,
          "Parent_ID": null,
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": null,
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentTypeDefault": null,
          "Person_ID": null,
          "Pictures": null,
          "Priority": null,
          "ProductionYear": null,
          "ServicedObjectType_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "DateOfSale$DATE": null,
          "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Hidden": null,
          "InformClientKind": null,
          "MaxDuration": null,
          "Name": null,
          "NextContactDate1$DATE": null,
          "NextContactDate2$DATE": null,
          "Note": null,
          "OutdoorPlaceDescription": null,
          "OwnerFirm_ID": null,
          "Parent_ID": null,
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": null,
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentTypeDefault": null,
          "Person_ID": null,
          "Pictures": null,
          "Priority": null,
          "ProductionYear": null,
          "ServicedObjectType_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "DateOfSale$DATE": null,
          "ExtendedGuaranteeEndDate$DATE": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Hidden": null,
          "InformClientKind": null,
          "MaxDuration": null,
          "Name": null,
          "NextContactDate1$DATE": null,
          "NextContactDate2$DATE": null,
          "Note": null,
          "OutdoorPlaceDescription": null,
          "OwnerFirm_ID": null,
          "Parent_ID": null,
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": null,
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentTypeDefault": null,
          "Person_ID": null,
          "Pictures": null,
          "Priority": null,
          "ProductionYear": null,
          "ServicedObjectType_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "servicedobjects",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}