Pokrytí operace dílenským úkonem

GET

/plmoperationwsis

Získá kolekci BO Pokrytí operace dílenským úkonem

GET

/plmoperationwsis/{id}

Získá konkrétní BO Pokrytí operace dílenským úkonem

POST

/plmoperationwsis

Vytvoří nový BO Pokrytí operace dílenským úkonem a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmoperationwsis/{id}

Provede aktualizaci BO Pokrytí operace dílenským úkonem a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmoperationwsis/{id}

Smaže BO Pokrytí operace dílenským úkonem na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CoopRoutines_ID string (plmcooproutine) relace

Operace kooperace; ID objektu Kooperace - technologický postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Operation_ID string (plmoperation) relace

Pracovní lístek; ID objektu Pracovní lístek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkScheduleItem_ID string (plmworkscheduleitem) relace

Dílenský úkon; ID objektu Dílenský úkon, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (150)

Jednotka

UnitQuantity number

Množství

UnitRate number

Vztah

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperationwsis?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperationwsis/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Operation_ID": "2500000101",
  "CoopRoutines_ID": null,
  "WorkScheduleItem_ID": "2800000101",
  "Quantity": 1
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "PNLPX4WXPLIOJ4CBM1AKC1DJR0", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Operation_ID": "2500000101",
  "CoopRoutines_ID": null,
  "WorkScheduleItem_ID": "2800000101",
  "Quantity": 1
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperationwsis/{id}?select=id
Body
{
  "CoopRoutines_ID": null,
  "Operation_ID": "2500000101",
  "Quantity": 1,
  "WorkScheduleItem_ID": "2800000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperationwsis/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.