Měna

GET

/currencies

Získá kolekci BO Měna

GET

/currencies/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Měna

GET

/currencies/views/{view}

Získá pohled nad BO Měna

GET

/currencies/{id}

Získá daný BO Měna

GET

/currencies/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Měna

GET

/currencies/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Měna aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/currencies/{id}/rows

Získá řádky kolekce Měna - historie

GET

/currencies/{id}/rows/{id1}

Získá daný řádek kolekce Měna - historie

GET

/currencies/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Měna

GET

/currencies/{id}/values

Získá řádky kolekce Měna - hodnota

GET

/currencies/{id}/values/{id1}

Získá daný řádek kolekce Měna - hodnota

POST

/currencies

Vytvoří nový BO Měna

POST

/currencies/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Měna

POST

/currencies/{id}/rows

Vytvoří nový řádek v kolekci Měna - historie

POST

/currencies/{id}/values

Vytvoří nový řádek v kolekci Měna - hodnota

PUT

/currencies/{id}

Modifikuje daný BO Měna

PUT

/currencies/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Měna

PUT

/currencies/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Měna

PUT

/currencies/{id}/rows/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Měna - historie

PUT

/currencies/{id}/values/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Měna - hodnota

DELETE

/currencies/{id}

Smaže BO Měna

DELETE

/currencies/{id}/rows/{id1}

Smaže řádek z kolekce Měna - historie

DELETE

/currencies/{id}/values/{id1}

Smaže řádek z kolekce Měna - hodnota

Metadata - Perzistentní položky

bankcode string (3)

Bank.kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

code string (3)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

doccashrounding integer

Zaokrouhlení pokl. dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

docrounding integer

Zaokrouhlení dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

docvatrounding integer

Zaokrouhlení DPH dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

rounding integer

Zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

rows array (currencyrow) relace

kolekce BO Měna - historie, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

symbol string (5)

Zkratka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

values array (currencyvalue) relace

kolekce BO Měna - hodnota, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/currencies?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/currencies/{id}
Response
{
  "objversion": 5,
  "rows": [],
  "hidden": false,
  "code": "AED",
  "name": "Dirham SAE",
  "symbol": "AED",
  "rounding": 0,
  "values": [],
  "bankcode": "784",
  "docrounding": -16775935,
  "doccashrounding": -16775935,
  "docvatrounding": 258
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "currencies", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/currencies/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 5,
  "rows": [],
  "hidden": false,
  "code": "AED",
  "name": "Dirham SAE",
  "symbol": "AED",
  "rounding": 0,
  "values": [],
  "bankcode": "784",
  "docrounding": -16775935,
  "doccashrounding": -16775935,
  "docvatrounding": 258
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/currencies?select=id
Body
{
  "bankcode": "784",
  "code": "AED",
  "doccashrounding": -16775935,
  "docrounding": -16775935,
  "docvatrounding": 258,
  "hidden": false,
  "name": "Dirham SAE",
  "rounding": 0,
  "rows": [],
  "symbol": "AED",
  "values": []
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/currencies/{id}?select=id
Body
{
  "bankcode": "784",
  "code": "AED",
  "doccashrounding": -16775935,
  "docrounding": -16775935,
  "docvatrounding": 258,
  "hidden": false,
  "name": "Dirham SAE",
  "rounding": 0,
  "rows": [],
  "symbol": "AED",
  "values": []
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/currencies/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "object_data": {
          "bankcode": "784",
          "code": "AED",
          "doccashrounding": -16775935,
          "docrounding": -16775935,
          "docvatrounding": 258,
          "hidden": false,
          "name": "Dirham SAE",
          "rounding": 0,
          "rows": [],
          "symbol": "AED",
          "values": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "object_data": {
          "bankcode": "784",
          "code": "AED",
          "doccashrounding": -16775935,
          "docrounding": -16775935,
          "docvatrounding": 258,
          "hidden": false,
          "name": "Dirham SAE",
          "rounding": 0,
          "rows": [],
          "symbol": "AED",
          "values": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "bankcode": "784",
          "code": "AED",
          "doccashrounding": -16775935,
          "docrounding": -16775935,
          "docvatrounding": 258,
          "hidden": false,
          "name": "Dirham SAE",
          "rounding": 0,
          "rows": [],
          "symbol": "AED",
          "values": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "bankcode": "784",
          "code": "AED",
          "doccashrounding": -16775935,
          "docrounding": -16775935,
          "docvatrounding": 258,
          "hidden": false,
          "name": "Dirham SAE",
          "rounding": 0,
          "rows": [],
          "symbol": "AED",
          "values": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "currencies",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}