Nemocenská dávka

GET

/sickbenefits

Získá kolekci BO Nemocenská dávka

GET

/sickbenefits/{id}

Získá konkrétní BO Nemocenská dávka

POST

/sickbenefits

Vytvoří nový BO Nemocenská dávka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/sickbenefits/{id}

Provede aktualizaci BO Nemocenská dávka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/sickbenefits/{id}

Smaže BO Nemocenská dávka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Average number

Průměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AverageReduction boolean

Redukce DVZ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AverageText string (40)

Popis průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BaseSickType integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BenefitRelatedDays number

Ostatní dny ošetřování osoby/skupiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ContinuingSickBenefit boolean

Pokračující ND, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedInClosedPeriod boolean

Vytvořeno v uzavřeném období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateFrom$DATE string

Dávka od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DateTo$DATE string

Dávka do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DayBaseRounding integer

Zaokr. den. vym. zákl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DecisionNumber string (40)

Číslo potvrzení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (40)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Dirty boolean

Nepočítaný objekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstDay number

1.den, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstDayOfBenefit$DATE string

Datum prvního nároku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsAbsent boolean

Nepřítomnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsUnpaid boolean

Neproplácí se, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastDay number

Posl.den, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastShiftDate$DATE string

Posl. prac. den zam., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MaxDayCount number

Max. dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxExcludedDays number

Max. počet. vyl. dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoExcludedDays boolean

Není vyl.doba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OneCase boolean

Jednorázově, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PayWorkingDays boolean

Proplácet pracovní dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrevSickBenefit_ID string (sickbenefit) relace

Předchozí ND; ID objektu Nemocenská dávka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuarantineCharge boolean

Příspěvek při nařízené karanténě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (sickbenefitrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek ND, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShortenHolidayClaim boolean

Krátit nárok na dovolenou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ShortenedInClosedPeriod boolean

Ukončeno v uzavřeném období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SickBenefitRounding integer

Zaokr. nem. dávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SickBenefitType_ID string (sickbenefittype) relace

Druh ND; ID objektu Druh nemocenské dávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalDayCount number

Celkem dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkingInjury_ID string (workinginjury) relace

Pracovní úraz; ID objektu Pracovní úraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pracovní poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AllowChangesInClosedPeriods integer

Změny v uzavřených obdobích

BaseSickTypeText string (40)

Základní typ, pouze pro čtení

CalendarDaysCount number

Kalendářní dny, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DayBase1 number

DVZ1, pouze pro čtení

DayBase2 number

DVZ2, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstDateFrom number

Datum od - pokračující ND, pouze pro čtení

FullDisplayName string (80)

Plné jméno, pouze pro čtení

HourBase number

RPV, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PERS_LastName string (40)

Příjmení, pouze pro čtení

PERS_PersonalNumber string (40)

Os.číslo, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefits?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefits/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 6,
  "Rows": [
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "1100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 1,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 144,
      "totalbenefit": 4899,
      "wageperiod_id": "2B00000101"
    },
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "2100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 2,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": null,
      "paidto$date": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 88,
      "totalbenefit": 0,
      "wageperiod_id": "3B00000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "1700000101",
  "Period_ID": "3N00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
  "FirstDay": 0,
  "Description": "",
  "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
  "Average": 113.38,
  "BaseSickType": 6,
  "OneCase": false,
  "IsAbsent": true,
  "MaxDayCount": 14,
  "TotalDayCount": 14,
  "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
  "Dirty": false,
  "DayBaseRounding": -33554174,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "AverageReduction": false,
  "NoExcludedDays": false,
  "CreatedInClosedPeriod": false,
  "ShortenedInClosedPeriod": false,
  "IsUnpaid": false,
  "LastShiftDate$DATE": null,
  "PayWorkingDays": true,
  "LastDay": 0,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "WorkingInjury_ID": null,
  "DecisionNumber": "",
  "BenefitRelatedDays": 0,
  "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
  "PrevSickBenefit_ID": null,
  "ContinuingSickBenefit": false,
  "QuarantineCharge": false,
  "ShortenHolidayClaim": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "sickbenefits", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefits/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 6,
  "Rows": [
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "1100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 1,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 144,
      "totalbenefit": 4899,
      "wageperiod_id": "2B00000101"
    },
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "2100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 2,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": null,
      "paidto$date": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 88,
      "totalbenefit": 0,
      "wageperiod_id": "3B00000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "1700000101",
  "Period_ID": "3N00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
  "FirstDay": 0,
  "Description": "",
  "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
  "Average": 113.38,
  "BaseSickType": 6,
  "OneCase": false,
  "IsAbsent": true,
  "MaxDayCount": 14,
  "TotalDayCount": 14,
  "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
  "Dirty": false,
  "DayBaseRounding": -33554174,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "AverageReduction": false,
  "NoExcludedDays": false,
  "CreatedInClosedPeriod": false,
  "ShortenedInClosedPeriod": false,
  "IsUnpaid": false,
  "LastShiftDate$DATE": null,
  "PayWorkingDays": true,
  "LastDay": 0,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "WorkingInjury_ID": null,
  "DecisionNumber": "",
  "BenefitRelatedDays": 0,
  "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
  "PrevSickBenefit_ID": null,
  "ContinuingSickBenefit": false,
  "QuarantineCharge": false,
  "ShortenHolidayClaim": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefits?select=id
Body
{
  "Average": 113.38,
  "AverageReduction": false,
  "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
  "BaseSickType": 6,
  "BenefitRelatedDays": 0,
  "ContinuingSickBenefit": false,
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedInClosedPeriod": false,
  "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
  "DayBaseRounding": -33554174,
  "DecisionNumber": "",
  "Description": "",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1700000101",
  "FirstDay": 0,
  "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
  "IsAbsent": true,
  "IsUnpaid": false,
  "LastDay": 0,
  "LastShiftDate$DATE": null,
  "MaxDayCount": 14,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "NoExcludedDays": false,
  "OneCase": false,
  "OrdNumber": 1,
  "PayWorkingDays": true,
  "Period_ID": "3N00000101",
  "PrevSickBenefit_ID": null,
  "QuarantineCharge": false,
  "Rows": [
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "1100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 1,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 144,
      "totalbenefit": 4899,
      "wageperiod_id": "2B00000101"
    },
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "2100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 2,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": null,
      "paidto$date": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 88,
      "totalbenefit": 0,
      "wageperiod_id": "3B00000101"
    }
  ],
  "ShortenHolidayClaim": true,
  "ShortenedInClosedPeriod": false,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
  "TotalDayCount": 14,
  "WorkingInjury_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefits/{id}?select=id
Body
{
  "Average": 113.38,
  "AverageReduction": false,
  "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
  "BaseSickType": 6,
  "BenefitRelatedDays": 0,
  "ContinuingSickBenefit": false,
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedInClosedPeriod": false,
  "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
  "DayBaseRounding": -33554174,
  "DecisionNumber": "",
  "Description": "",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1700000101",
  "FirstDay": 0,
  "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
  "IsAbsent": true,
  "IsUnpaid": false,
  "LastDay": 0,
  "LastShiftDate$DATE": null,
  "MaxDayCount": 14,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "NoExcludedDays": false,
  "OneCase": false,
  "OrdNumber": 1,
  "PayWorkingDays": true,
  "Period_ID": "3N00000101",
  "PrevSickBenefit_ID": null,
  "QuarantineCharge": false,
  "Rows": [
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "1100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 1,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
      "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 144,
      "totalbenefit": 4899,
      "wageperiod_id": "2B00000101"
    },
    {
      "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
      "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
      "average": 113.38,
      "benefitcorrection": 0,
      "boostcorrection": 0,
      "compensationboost": 0,
      "createdinclosedperiod": false,
      "deletedinclosedperiod": false,
      "durationchange$date": null,
      "id": "2100000101",
      "importsource_id": null,
      "inclosedperioduser_id": null,
      "objversion": 2,
      "originalabsenceend$date": null,
      "paidfrom$date": null,
      "paidto$date": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "rowtype": 1,
      "shortenedinclosedperiod": false,
      "shorteningpercent": 0,
      "totalabsenthours": 88,
      "totalbenefit": 0,
      "wageperiod_id": "3B00000101"
    }
  ],
  "ShortenHolidayClaim": true,
  "ShortenedInClosedPeriod": false,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
  "TotalDayCount": 14,
  "WorkingInjury_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefits/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "object_data": {
          "Average": 113.38,
          "AverageReduction": false,
          "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
          "BaseSickType": 6,
          "BenefitRelatedDays": 0,
          "ContinuingSickBenefit": false,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedInClosedPeriod": false,
          "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
          "DayBaseRounding": -33554174,
          "DecisionNumber": "",
          "Description": "",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1700000101",
          "FirstDay": 0,
          "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "LastDay": 0,
          "LastShiftDate$DATE": null,
          "MaxDayCount": 14,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "OrdNumber": 1,
          "PayWorkingDays": true,
          "Period_ID": "3N00000101",
          "PrevSickBenefit_ID": null,
          "QuarantineCharge": false,
          "Rows": [
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "1100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 1,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 144,
              "totalbenefit": 4899,
              "wageperiod_id": "2B00000101"
            },
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "2100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 2,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": null,
              "paidto$date": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 88,
              "totalbenefit": 0,
              "wageperiod_id": "3B00000101"
            }
          ],
          "ShortenHolidayClaim": true,
          "ShortenedInClosedPeriod": false,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
          "TotalDayCount": 14,
          "WorkingInjury_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "object_data": {
          "Average": 113.38,
          "AverageReduction": false,
          "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
          "BaseSickType": 6,
          "BenefitRelatedDays": 0,
          "ContinuingSickBenefit": false,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedInClosedPeriod": false,
          "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
          "DayBaseRounding": -33554174,
          "DecisionNumber": "",
          "Description": "",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1700000101",
          "FirstDay": 0,
          "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "LastDay": 0,
          "LastShiftDate$DATE": null,
          "MaxDayCount": 14,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "OrdNumber": 1,
          "PayWorkingDays": true,
          "Period_ID": "3N00000101",
          "PrevSickBenefit_ID": null,
          "QuarantineCharge": false,
          "Rows": [
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "1100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 1,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 144,
              "totalbenefit": 4899,
              "wageperiod_id": "2B00000101"
            },
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "2100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 2,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": null,
              "paidto$date": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 88,
              "totalbenefit": 0,
              "wageperiod_id": "3B00000101"
            }
          ],
          "ShortenHolidayClaim": true,
          "ShortenedInClosedPeriod": false,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
          "TotalDayCount": 14,
          "WorkingInjury_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "Average": 113.38,
          "AverageReduction": false,
          "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
          "BaseSickType": 6,
          "BenefitRelatedDays": 0,
          "ContinuingSickBenefit": false,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedInClosedPeriod": false,
          "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
          "DayBaseRounding": -33554174,
          "DecisionNumber": "",
          "Description": "",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1700000101",
          "FirstDay": 0,
          "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "LastDay": 0,
          "LastShiftDate$DATE": null,
          "MaxDayCount": 14,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "OrdNumber": 1,
          "PayWorkingDays": true,
          "Period_ID": "3N00000101",
          "PrevSickBenefit_ID": null,
          "QuarantineCharge": false,
          "Rows": [
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "1100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 1,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 144,
              "totalbenefit": 4899,
              "wageperiod_id": "2B00000101"
            },
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "2100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 2,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": null,
              "paidto$date": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 88,
              "totalbenefit": 0,
              "wageperiod_id": "3B00000101"
            }
          ],
          "ShortenHolidayClaim": true,
          "ShortenedInClosedPeriod": false,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
          "TotalDayCount": 14,
          "WorkingInjury_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "Average": 113.38,
          "AverageReduction": false,
          "AverageText": "Za IV. čtvrtletí 2018",
          "BaseSickType": 6,
          "BenefitRelatedDays": 0,
          "ContinuingSickBenefit": false,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedInClosedPeriod": false,
          "DateFrom$DATE": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
          "DayBaseRounding": -33554174,
          "DecisionNumber": "",
          "Description": "",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2020-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1700000101",
          "FirstDay": 0,
          "FirstDayOfBenefit$DATE": null,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "LastDay": 0,
          "LastShiftDate$DATE": null,
          "MaxDayCount": 14,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "OrdNumber": 1,
          "PayWorkingDays": true,
          "Period_ID": "3N00000101",
          "PrevSickBenefit_ID": null,
          "QuarantineCharge": false,
          "Rows": [
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-02-27T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "1100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 1,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": "2019-02-04T23:00:00.000Z",
              "paidto$date": "2019-02-17T23:00:00.000Z",
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 144,
              "totalbenefit": 4899,
              "wageperiod_id": "2B00000101"
            },
            {
              "absentfrom$date": "2019-02-28T23:00:00.000Z",
              "absentto$date": "2019-03-15T23:00:00.000Z",
              "average": 113.38,
              "benefitcorrection": 0,
              "boostcorrection": 0,
              "compensationboost": 0,
              "createdinclosedperiod": false,
              "deletedinclosedperiod": false,
              "durationchange$date": null,
              "id": "2100000101",
              "importsource_id": null,
              "inclosedperioduser_id": null,
              "objversion": 2,
              "originalabsenceend$date": null,
              "paidfrom$date": null,
              "paidto$date": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "rowtype": 1,
              "shortenedinclosedperiod": false,
              "shorteningpercent": 0,
              "totalabsenthours": 88,
              "totalbenefit": 0,
              "wageperiod_id": "3B00000101"
            }
          ],
          "ShortenHolidayClaim": true,
          "ShortenedInClosedPeriod": false,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "SickBenefitType_ID": "Q000000000",
          "TotalDayCount": 14,
          "WorkingInjury_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefits",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}