Uzávěrka pošty

GET

/pdmclosings

Získá kolekci BO Uzávěrka pošty

GET

/pdmclosings/{id}

Získá konkrétní BO Uzávěrka pošty

POST

/pdmclosings

Vytvoří nový BO Uzávěrka pošty a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmclosings/{id}

Provede aktualizaci BO Uzávěrka pošty a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmclosings/{id}

Smaže BO Uzávěrka pošty na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExternalNumber string (15)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PostDate$DATE string

Datum a čas odeslání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PostProvider_ID string (pdmpostprovider) relace

Poštovní poskytovatel; ID objektu Poskytovatel poštovních služeb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmclosings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmclosings/{id}
Response
{
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExternalNumber": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PostDate$DATE": null,
  "PostProvider_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmclosings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmclosings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExternalNumber": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PostDate$DATE": null,
  "PostProvider_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmclosings?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExternalNumber": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PostDate$DATE": null,
  "PostProvider_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmclosings/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExternalNumber": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PostDate$DATE": null,
  "PostProvider_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmclosings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExternalNumber": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PostDate$DATE": null,
          "PostProvider_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExternalNumber": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PostDate$DATE": null,
          "PostProvider_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExternalNumber": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PostDate$DATE": null,
          "PostProvider_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExternalNumber": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PostDate$DATE": null,
          "PostProvider_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmclosings",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}