Druhy výkonů

GET

/wageoperationtypes

Získá kolekci BO Druhy výkonů

GET

/wageoperationtypes/{id}

Získá konkrétní BO Druhy výkonů

POST

/wageoperationtypes

Vytvoří nový BO Druhy výkonů a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wageoperationtypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druhy výkonů a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wageoperationtypes/{id}

Smaže BO Druhy výkonů na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ChargeExpression string (0)

Výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingExpression string (0)

Výraz pro uzávěrku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (4)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ExternIdentification string (10)

Ext. ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

HowUseInClosing integer

Ocenění uzávěrky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OperationUnit string (4)

Jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageoperationtypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageoperationtypes/{id}
Response
{
  "ID": "1100000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "DCK2",
  "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
  "OperationUnit": "dny",
  "ChargeExpression": "",
  "ExternIdentification": "DCK2",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "HowUseInClosing": 0,
  "ClosingExpression": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wageoperationtypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageoperationtypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "DCK2",
  "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
  "OperationUnit": "dny",
  "ChargeExpression": "",
  "ExternIdentification": "DCK2",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "HowUseInClosing": 0,
  "ClosingExpression": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageoperationtypes?select=id
Body
{
  "ChargeExpression": "",
  "ClosingExpression": "",
  "Code": "DCK2",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "ExternIdentification": "DCK2",
  "Hidden": false,
  "HowUseInClosing": 0,
  "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
  "OperationUnit": "dny"
}
Response
{
  "id": "1100000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wageoperationtypes/{id}?select=id
Body
{
  "ChargeExpression": "",
  "ClosingExpression": "",
  "Code": "DCK2",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "ExternIdentification": "DCK2",
  "Hidden": false,
  "HowUseInClosing": 0,
  "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
  "OperationUnit": "dny"
}
Response
{
  "id": "1100000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wageoperationtypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "object_data": {
          "ChargeExpression": "",
          "ClosingExpression": "",
          "Code": "DCK2",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "ExternIdentification": "DCK2",
          "Hidden": false,
          "HowUseInClosing": 0,
          "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
          "OperationUnit": "dny"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "object_data": {
          "ChargeExpression": "",
          "ClosingExpression": "",
          "Code": "DCK2",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "ExternIdentification": "DCK2",
          "Hidden": false,
          "HowUseInClosing": 0,
          "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
          "OperationUnit": "dny"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000000",
        "object_data": {
          "ChargeExpression": "",
          "ClosingExpression": "",
          "Code": "DCK2",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "ExternIdentification": "DCK2",
          "Hidden": false,
          "HowUseInClosing": 0,
          "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
          "OperationUnit": "dny"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000001",
        "object_data": {
          "ChargeExpression": "",
          "ClosingExpression": "",
          "Code": "DCK2",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "ExternIdentification": "DCK2",
          "Hidden": false,
          "HowUseInClosing": 0,
          "Name": "Odpracované dny v kat. 2",
          "OperationUnit": "dny"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wageoperationtypes",
        "obj_id": "1100000004"
      }
    }
  ]
}