Získá řádky kolekce Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu

Tato data jsou dostupná pouze z plmproducerequests/rows.

Metadata - Perzistentní položky

decomposition boolean

Decomposition, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

inputitem_id string (plmreqcostinginputitem) relace

Vstupní položka, pouze pro čtení, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

issue integer

Typ řádku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

master_id string (plmreqcostingnode) relace

Nadřízený uzel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

node_id string (plmreqnode) relace

Odkaz na PLMRegNode, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

outputitem_id string (plmreqcostingoutputitem) relace

Výstupní položka, pouze pro čtení, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

parent_id string (plmproducerequest) relace

Vlastník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

posindex integer

Pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

rows array (plmreqcostingnode) relace

kolekce BO Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

storecard_id string (storecard) relace

Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

quantity number

Množství, pole je duplikováno při klonování objektu

qunit string (5)

Jednotka, pole je duplikováno při klonování objektu

store_id string (store) relace

Sklad, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

treelevel integer

Úroveň, pouze pro čtení

treepath string

Pořadí dle cesty ve stromu, pouze pro čtení

treepathhumanreadable string

Pořadí dle cesty ve stromu, pouze pro čtení

unitquantity number

Počet

unitrate number

Vztah, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/{id}
Response
{
  "objversion": 1,
  "parent_id": "2200000101",
  "posindex": 1,
  "decomposition": false,
  "issue": 1,
  "storecard_id": "PE00000101",
  "master_id": null,
  "rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "JE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "3000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "2E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "4000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 3,
      "storecard_id": "BE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 4,
      "storecard_id": "ME00000101"
    }
  ],
  "node_id": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "UQH5HUY31MA4VBDAR1B3121KZS", "take": "1"}
Response
{
  "objversion": 1,
  "parent_id": "2200000101",
  "posindex": 1,
  "decomposition": false,
  "issue": 1,
  "storecard_id": "PE00000101",
  "master_id": null,
  "rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "JE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "3000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "2E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "4000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 3,
      "storecard_id": "BE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 4,
      "storecard_id": "ME00000101"
    }
  ],
  "node_id": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/{id}?select=id
Body
{
  "decomposition": false,
  "issue": 1,
  "node_id": null,
  "posindex": 1,
  "rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "JE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "3000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "2E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "4000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 3,
      "storecard_id": "BE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "1000000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2200000101",
      "posindex": 4,
      "storecard_id": "ME00000101"
    }
  ],
  "storecard_id": "PE00000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.