Přesměrování

GET

/msgredirections

Získá kolekci BO Přesměrování

GET

/msgredirections/{id}

Získá konkrétní BO Přesměrování

POST

/msgredirections

Vytvoří nový BO Přesměrování a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/msgredirections/{id}

Provede aktualizaci BO Přesměrování a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/msgredirections/{id}

Smaže BO Přesměrování na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

EmailAccount_ID string (emailaccount) relace

Vlastní e-mail. účet; ID objektu E-mailový účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailAddress string (0)

Adresát(i), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

KeepMessage boolean

Ponechat vzkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Reason string (100)

Důvod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SecurityUser_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFromDate$DATE string

Platné od data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidToDate$DATE string

Platné do data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/msgredirections?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/msgredirections/{id}
Response
{
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAddress": null,
  "ID": null,
  "KeepMessage": null,
  "ObjVersion": null,
  "Reason": null,
  "SecurityUser_ID": null,
  "ValidFromDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "msgredirections", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/msgredirections/query
{"take": "1"}
Response
{
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAddress": null,
  "ID": null,
  "KeepMessage": null,
  "ObjVersion": null,
  "Reason": null,
  "SecurityUser_ID": null,
  "ValidFromDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/msgredirections?select=id
Body
{
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAddress": null,
  "KeepMessage": null,
  "Reason": null,
  "SecurityUser_ID": null,
  "ValidFromDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/msgredirections/{id}?select=id
Body
{
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAddress": null,
  "KeepMessage": null,
  "Reason": null,
  "SecurityUser_ID": null,
  "ValidFromDate$DATE": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/msgredirections/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "object_data": {
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAddress": null,
          "KeepMessage": null,
          "Reason": null,
          "SecurityUser_ID": null,
          "ValidFromDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "object_data": {
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAddress": null,
          "KeepMessage": null,
          "Reason": null,
          "SecurityUser_ID": null,
          "ValidFromDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAddress": null,
          "KeepMessage": null,
          "Reason": null,
          "SecurityUser_ID": null,
          "ValidFromDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAddress": null,
          "KeepMessage": null,
          "Reason": null,
          "SecurityUser_ID": null,
          "ValidFromDate$DATE": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "msgredirections",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}