TaskAttachment

GET

/taskattachments

Získá kolekci BO TaskAttachment

GET

/taskattachments/{id}

Získá konkrétní BO TaskAttachment

POST

/taskattachments

Vytvoří nový BO TaskAttachment a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/taskattachments/{id}

Provede aktualizaci BO TaskAttachment a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/taskattachments/{id}

Smaže BO TaskAttachment na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Content_ID string (taskattachmentdata) relace

Content_ID; ID objektu TaskAttachmentData, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

CreatedAt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

CreatedBy_ID; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (240)

Name, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Preview_ID string (taskattachmentdata) relace

Preview_ID; ID objektu TaskAttachmentData, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Task_ID string (task) relace

Task_ID; ID objektu Úkol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/{id}
Response
{
  "Content_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Preview_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "taskattachments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Content_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Preview_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments?select=id
Body
{
  "Content_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "Preview_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/{id}?select=id
Body
{
  "Content_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "Preview_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "object_data": {
          "Content_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "Preview_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "object_data": {
          "Content_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "Preview_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Content_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "Preview_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Content_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "Preview_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}