TaskAttachment

GET

/taskattachments

Získá kolekci BO TaskAttachment

GET

/taskattachments/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO TaskAttachment

GET

/taskattachments/views/{view}

Získá pohled nad BO TaskAttachment

GET

/taskattachments/{id}

Získá daný BO TaskAttachment

GET

/taskattachments/{id}/content

Vytvoří přílohu úkolu, pro daný BO úkol

GET

/taskattachments/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO TaskAttachment

GET

/taskattachments/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO TaskAttachment aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/taskattachments/{id}/preview

Vytvoří náhled přílohy úkolu, pro daný BO úkol

GET

/taskattachments/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO TaskAttachment

POST

/taskattachments

Vytvoří nový BO TaskAttachment

POST

/taskattachments/content

Vytvoří volnou přílohu úkolu, která není spárovaná s žádným úkolem

POST

/taskattachments/preview

Vytvoří volný náhled přílohy úkolu, který není spárovaná s žádným úkolem

POST

/taskattachments/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO TaskAttachment

PUT

/taskattachments/{id}

Modifikuje daný BO TaskAttachment

PUT

/taskattachments/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO TaskAttachment

PUT

/taskattachments/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO TaskAttachment

DELETE

/taskattachments/{id}

Smaže BO TaskAttachment

Metadata - Perzistentní položky

content_id string (taskattachmentdata) relace

Content_ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

createdat$date string

CreatedAt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

createdby_id string (securityuser) relace

CreatedBy_ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

name string (240)

Name, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

preview_id string (taskattachmentdata) relace

Preview_ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

task_id string (task) relace

Task_ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/{id}
Response
{
  "content_id": null,
  "createdat$date": null,
  "createdby_id": null,
  "name": null,
  "objversion": null,
  "preview_id": null,
  "task_id": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "taskattachments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "content_id": null,
  "createdat$date": null,
  "createdby_id": null,
  "name": null,
  "objversion": null,
  "preview_id": null,
  "task_id": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments?select=id
Body
{
  "content_id": null,
  "createdat$date": null,
  "createdby_id": null,
  "name": null,
  "preview_id": null,
  "task_id": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/{id}?select=id
Body
{
  "content_id": null,
  "createdat$date": null,
  "createdby_id": null,
  "name": null,
  "preview_id": null,
  "task_id": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/taskattachments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "object_data": {
          "content_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": null,
          "name": null,
          "preview_id": null,
          "task_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "object_data": {
          "content_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": null,
          "name": null,
          "preview_id": null,
          "task_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "content_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": null,
          "name": null,
          "preview_id": null,
          "task_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "content_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": null,
          "name": null,
          "preview_id": null,
          "task_id": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "taskattachments",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}