Tržba

GET

/posreceipts

Získá kolekci BO Tržba

GET

/posreceipts/{id}

Získá konkrétní BO Tržba

POST

/posreceipts

Vytvoří nový BO Tržba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posreceipts/{id}

Provede aktualizaci BO Tržba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posreceipts/{id}

Smaže BO Tržba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Ended boolean

Odvedená, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EndedBy_ID string (securityuser) relace

Odvedl; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EndedDate$DATE string

Dat. odvodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSShift_ID string (posshift) relace

Směna; ID objektu Směna na kase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PayChangeDocCount integer

Počet dokladů ve změně platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posreceiptrow) relace

Řádky; kolekce BO Tržba - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Stoped boolean

Uzavřena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StopedBy_ID string (securityuser) relace

Uzavřel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StopedDate$DATE string

Dat. uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VirtualPOS_ID string (virtualpos) relace

Pok. místo; ID objektu Pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posreceipts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posreceipts/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "amountcollection": 0,
      "amountdeposit": 0,
      "amountdifference": 0,
      "amountgived": 0,
      "amountleft": 29262,
      "amounttenancy": 29262,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "finalamount": 29262,
      "id": "1100000101",
      "initiativeamount": 0,
      "issuedadvance": 0,
      "issueddinvoice": 0,
      "issuedinvoice": 0,
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "realamount": 29262
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 2,
  "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "Stoped": true,
  "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
  "StopedBy_ID": "SUPER00000",
  "Ended": true,
  "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
  "EndedBy_ID": "SUPER00000",
  "POSShift_ID": null,
  "PayChangeDocCount": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posreceipts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posreceipts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "amountcollection": 0,
      "amountdeposit": 0,
      "amountdifference": 0,
      "amountgived": 0,
      "amountleft": 29262,
      "amounttenancy": 29262,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "finalamount": 29262,
      "id": "1100000101",
      "initiativeamount": 0,
      "issuedadvance": 0,
      "issueddinvoice": 0,
      "issuedinvoice": 0,
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "realamount": 29262
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 2,
  "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "Stoped": true,
  "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
  "StopedBy_ID": "SUPER00000",
  "Ended": true,
  "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
  "EndedBy_ID": "SUPER00000",
  "POSShift_ID": null,
  "PayChangeDocCount": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posreceipts?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Ended": true,
  "EndedBy_ID": "SUPER00000",
  "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
  "OrdNumber": 2,
  "POSShift_ID": null,
  "PayChangeDocCount": 0,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Rows": [
    {
      "amountcollection": 0,
      "amountdeposit": 0,
      "amountdifference": 0,
      "amountgived": 0,
      "amountleft": 29262,
      "amounttenancy": 29262,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "finalamount": 29262,
      "id": "1100000101",
      "initiativeamount": 0,
      "issuedadvance": 0,
      "issueddinvoice": 0,
      "issuedinvoice": 0,
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "realamount": 29262
    }
  ],
  "Stoped": true,
  "StopedBy_ID": "SUPER00000",
  "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
  "VirtualPOS_ID": "1200000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posreceipts/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Ended": true,
  "EndedBy_ID": "SUPER00000",
  "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
  "OrdNumber": 2,
  "POSShift_ID": null,
  "PayChangeDocCount": 0,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Rows": [
    {
      "amountcollection": 0,
      "amountdeposit": 0,
      "amountdifference": 0,
      "amountgived": 0,
      "amountleft": 29262,
      "amounttenancy": 29262,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "finalamount": 29262,
      "id": "1100000101",
      "initiativeamount": 0,
      "issuedadvance": 0,
      "issueddinvoice": 0,
      "issuedinvoice": 0,
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "realamount": 29262
    }
  ],
  "Stoped": true,
  "StopedBy_ID": "SUPER00000",
  "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
  "VirtualPOS_ID": "1200000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posreceipts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Ended": true,
          "EndedBy_ID": "SUPER00000",
          "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "PayChangeDocCount": 0,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amountcollection": 0,
              "amountdeposit": 0,
              "amountdifference": 0,
              "amountgived": 0,
              "amountleft": 29262,
              "amounttenancy": 29262,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "finalamount": 29262,
              "id": "1100000101",
              "initiativeamount": 0,
              "issuedadvance": 0,
              "issueddinvoice": 0,
              "issuedinvoice": 0,
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "realamount": 29262
            }
          ],
          "Stoped": true,
          "StopedBy_ID": "SUPER00000",
          "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Ended": true,
          "EndedBy_ID": "SUPER00000",
          "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "PayChangeDocCount": 0,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amountcollection": 0,
              "amountdeposit": 0,
              "amountdifference": 0,
              "amountgived": 0,
              "amountleft": 29262,
              "amounttenancy": 29262,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "finalamount": 29262,
              "id": "1100000101",
              "initiativeamount": 0,
              "issuedadvance": 0,
              "issueddinvoice": 0,
              "issuedinvoice": 0,
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "realamount": 29262
            }
          ],
          "Stoped": true,
          "StopedBy_ID": "SUPER00000",
          "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Ended": true,
          "EndedBy_ID": "SUPER00000",
          "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "PayChangeDocCount": 0,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amountcollection": 0,
              "amountdeposit": 0,
              "amountdifference": 0,
              "amountgived": 0,
              "amountleft": 29262,
              "amounttenancy": 29262,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "finalamount": 29262,
              "id": "1100000101",
              "initiativeamount": 0,
              "issuedadvance": 0,
              "issueddinvoice": 0,
              "issuedinvoice": 0,
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "realamount": 29262
            }
          ],
          "Stoped": true,
          "StopedBy_ID": "SUPER00000",
          "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-06-27T05:41:51.686Z",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Ended": true,
          "EndedBy_ID": "SUPER00000",
          "EndedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.614Z",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "PayChangeDocCount": 0,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amountcollection": 0,
              "amountdeposit": 0,
              "amountdifference": 0,
              "amountgived": 0,
              "amountleft": 29262,
              "amounttenancy": 29262,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "finalamount": 29262,
              "id": "1100000101",
              "initiativeamount": 0,
              "issuedadvance": 0,
              "issueddinvoice": 0,
              "issuedinvoice": 0,
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "realamount": 29262
            }
          ],
          "Stoped": true,
          "StopedBy_ID": "SUPER00000",
          "StopedDate$DATE": "2007-01-25T07:39:44.564Z",
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posreceipts",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}