Neúčtovaný výdej z pokladního místa

GET

/poscashnotaccountedpaids

Získá kolekci BO Neúčtovaný výdej z pokladního místa

GET

/poscashnotaccountedpaids/{id}

Získá konkrétní BO Neúčtovaný výdej z pokladního místa

POST

/poscashnotaccountedpaids

Vytvoří nový BO Neúčtovaný výdej z pokladního místa a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/poscashnotaccountedpaids/{id}

Provede aktualizaci BO Neúčtovaný výdej z pokladního místa a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/poscashnotaccountedpaids/{id}

Smaže BO Neúčtovaný výdej z pokladního místa na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPaidAmount number

Převzato lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingAmount number

Hal.vyr.lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalVATAmount number

DPH v lokální měně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PAmount number

Platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

PDisKind integer

Rozdělení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PDocumentType string (documenttype) relace

Typ plac.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

PDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Plac.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSReceipt_ID string (posreceipt) relace

Tržba; ID objektu Tržba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaidAmount number

Převzato, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PaidType string (1)

Typ výdeje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentType_ID string (paymenttype) relace

Druh platby; ID objektu Způsob úhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Hal., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (poscashnotaccountedpaidrow) relace

Řádky; kolekce BO Neúčtovaný výdej z pokladního místa - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VirtualPOS_ID string (virtualpos) relace

Pokladní místo; ID objektu Pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsProfit boolean

Výnos

LocalNotPaidAmount number

Nezaplaceno lokálně, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalRemainAmount number

Nepřevzato lok., pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

RemainAmount number

Nepřevzato, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/poscashnotaccountedpaids?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/poscashnotaccountedpaids/{id}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalVATAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "PaidAmount": null,
  "PaidType": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "poscashnotaccountedpaids", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/poscashnotaccountedpaids/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalVATAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "PaidAmount": null,
  "PaidType": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/poscashnotaccountedpaids?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "PaidAmount": null,
  "PaidType": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/poscashnotaccountedpaids/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "POSReceipt_ID": null,
  "PaidAmount": null,
  "PaidType": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/poscashnotaccountedpaids/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalPaidAmount": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "PaidAmount": null,
          "PaidType": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalPaidAmount": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "PaidAmount": null,
          "PaidType": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalPaidAmount": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "PaidAmount": null,
          "PaidType": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalPaidAmount": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "POSReceipt_ID": null,
          "PaidAmount": null,
          "PaidType": null,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "poscashnotaccountedpaids",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}