Vyskladnění z pozic

GET

/logstoreoutputs

Získá kolekci BO Vyskladnění z pozic

GET

/logstoreoutputs/{id}

Získá konkrétní BO Vyskladnění z pozic

POST

/logstoreoutputs

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/logstoreoutputs/import/inventoryshortfalls/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Inventární manko. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/logstoreoutputs/import/refundedreceiptcards/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Vratka příjemek. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/logstoreoutputs/import/materialdistributions/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Výdej materiálu do výroby. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/logstoreoutputs/import/outgoingtransformations/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Přeměna výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/logstoreoutputs/import/outgoingsubstitutions/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Záměna výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/logstoreoutputs/import/outgoingtransfers/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Převodka výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/logstoreoutputs/import/billsofdelivery/{id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Dodací list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{id}

Provede aktualizaci BO Vyskladnění z pozic a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/inventoryshortfalls/{inventoryshortfall_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Inventární manko. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/refundedreceiptcards/{refundedreceiptcard_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Vratka příjemek. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/materialdistributions/{materialdistribution_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Výdej materiálu do výroby. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/outgoingtransformations/{outgoingtransformation_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Přeměna výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/outgoingsubstitutions/{outgoingsubstitution_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Záměna výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/outgoingtransfers/{outgoingtransfer_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Převodka výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoreoutputs/{logstoreoutput_id}/billsofdelivery/{billofdelivery_id}

Vytvoří nový BO Vyskladnění z pozic importem BO Dodací list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/logstoreoutputs/{id}

Smaže BO Vyskladnění z pozic na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentType string (documenttype) relace

Typ dokladu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Executed boolean

Provedeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ExternalNumber string (30)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MasterDocCLSID string (26)

Třída nadřízeného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

MasterDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Nadřízený doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

NoStoreDocument boolean

Jen polohovací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReservedForDocType string (documenttype) relace

Typ svázaného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

ReservedForDoc_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Vazba na vychystávaný doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (logstoreoutputrow) relace

Řádky; kolekce BO Vyskladnění z pozic - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreDocumentType string (documenttype) relace

Typ skl.dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

StoreDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Skl.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StoreGateway_ID string (logstoregateway) relace

Místo naskladnění/vyskladnění; ID objektu Nasklad. a vysklad. místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreMan_ID string (person) relace

Skladník; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreoutputs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreoutputs/{id}
Response
{
  "ID": "1010000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Rows": [
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3260,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 85,
      "quantity": 10,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "C100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3261,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 84,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "B100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3262,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 83,
      "quantity": 95,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3263,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 82,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3264,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 81,
      "quantity": 3,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3265,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 80,
      "quantity": 4,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3266,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 79,
      "quantity": 26,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3267,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 78,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3268,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 77,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3269,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 76,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3270,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 75,
      "quantity": 500,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3271,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 74,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3272,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 73,
      "quantity": 984,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C000000101",
      "storecard_id": "8200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3273,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 72,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3274,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 71,
      "quantity": 50,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3275,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 70,
      "quantity": 48,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3276,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 69,
      "quantity": 27,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3277,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 68,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3278,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 67,
      "quantity": 16,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3279,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 66,
      "quantity": 21,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3280,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 65,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Z100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3281,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 64,
      "quantity": 150,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Y100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3282,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 63,
      "quantity": 6,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "X100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3283,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 62,
      "quantity": 7,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "V100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3284,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 61,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "U100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "mes",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3285,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 60,
      "quantity": 10,
      "qunit": "mes",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "T100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3286,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 59,
      "quantity": 11,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "S100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3287,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 58,
      "quantity": 18,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "R100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3288,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 57,
      "quantity": 109,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Q100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3289,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 56,
      "quantity": 100,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "P100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3290,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 55,
      "quantity": 99,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "O100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3291,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 54,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3292,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 53,
      "quantity": 15,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3293,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 52,
      "quantity": 52,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "I100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3294,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 51,
      "quantity": 100022,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "H100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3295,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 50,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3296,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 49,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3297,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 48,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3298,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 47,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3299,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 46,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3300,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 45,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3301,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 44,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3302,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 43,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3303,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 42,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "G400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3304,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 41,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "H400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3305,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 40,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3306,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 39,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3307,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 38,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "3300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3308,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 37,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3309,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 36,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3310,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 35,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3311,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 34,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3312,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 33,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3313,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 32,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3314,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 31,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3315,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 30,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3316,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 29,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3317,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 28,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3318,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 27,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3319,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 26,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3320,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 25,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3321,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 24,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "8100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3322,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 23,
      "quantity": 25,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3323,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 22,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3324,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 21,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3325,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 20,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3326,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 19,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3327,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 18,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3328,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 17,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3329,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 16,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3330,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 15,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3331,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 14,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3332,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 13,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3333,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 12,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3334,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 11,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3335,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 10,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3336,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 9,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3337,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 8,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "T200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3338,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 7,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3339,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "U200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3340,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3341,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "V200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3342,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3343,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 9,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3344,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 19,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Period_ID": "1K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocumentType": "31",
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "Executed": true,
  "NoStoreDocument": true,
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "StoreMan_ID": "7U00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "logstoreoutputs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreoutputs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1010000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Rows": [
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3260,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 85,
      "quantity": 10,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "C100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3261,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 84,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "B100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3262,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 83,
      "quantity": 95,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3263,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 82,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3264,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 81,
      "quantity": 3,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3265,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 80,
      "quantity": 4,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3266,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 79,
      "quantity": 26,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3267,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 78,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3268,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 77,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3269,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 76,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3270,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 75,
      "quantity": 500,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3271,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 74,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3272,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 73,
      "quantity": 984,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C000000101",
      "storecard_id": "8200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3273,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 72,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3274,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 71,
      "quantity": 50,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3275,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 70,
      "quantity": 48,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3276,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 69,
      "quantity": 27,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3277,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 68,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3278,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 67,
      "quantity": 16,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3279,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 66,
      "quantity": 21,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3280,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 65,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Z100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3281,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 64,
      "quantity": 150,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Y100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3282,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 63,
      "quantity": 6,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "X100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3283,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 62,
      "quantity": 7,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "V100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3284,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 61,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "U100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "mes",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3285,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 60,
      "quantity": 10,
      "qunit": "mes",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "T100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3286,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 59,
      "quantity": 11,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "S100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3287,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 58,
      "quantity": 18,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "R100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3288,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 57,
      "quantity": 109,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Q100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3289,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 56,
      "quantity": 100,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "P100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3290,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 55,
      "quantity": 99,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "O100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3291,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 54,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3292,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 53,
      "quantity": 15,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3293,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 52,
      "quantity": 52,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "I100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3294,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 51,
      "quantity": 100022,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "H100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3295,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 50,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3296,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 49,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3297,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 48,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3298,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 47,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3299,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 46,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3300,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 45,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3301,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 44,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3302,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 43,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3303,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 42,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "G400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3304,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 41,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "H400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3305,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 40,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3306,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 39,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3307,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 38,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "3300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3308,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 37,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3309,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 36,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3310,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 35,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3311,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 34,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3312,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 33,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3313,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 32,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3314,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 31,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3315,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 30,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3316,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 29,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3317,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 28,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3318,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 27,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3319,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 26,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3320,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 25,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3321,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 24,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "8100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3322,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 23,
      "quantity": 25,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3323,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 22,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3324,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 21,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3325,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 20,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3326,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 19,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3327,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 18,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3328,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 17,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3329,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 16,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3330,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 15,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3331,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 14,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3332,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 13,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3333,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 12,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3334,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 11,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3335,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 10,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3336,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 9,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3337,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 8,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "T200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3338,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 7,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3339,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "U200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3340,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3341,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "V200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3342,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3343,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 9,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3344,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 19,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Period_ID": "1K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocumentType": "31",
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "Executed": true,
  "NoStoreDocument": true,
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "StoreMan_ID": "7U00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreoutputs?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Executed": true,
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null,
  "NoStoreDocument": true,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1K00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3260,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 85,
      "quantity": 10,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "C100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3261,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 84,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "B100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3262,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 83,
      "quantity": 95,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3263,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 82,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3264,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 81,
      "quantity": 3,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3265,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 80,
      "quantity": 4,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3266,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 79,
      "quantity": 26,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3267,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 78,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3268,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 77,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3269,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 76,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3270,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 75,
      "quantity": 500,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3271,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 74,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3272,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 73,
      "quantity": 984,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C000000101",
      "storecard_id": "8200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3273,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 72,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3274,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 71,
      "quantity": 50,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3275,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 70,
      "quantity": 48,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3276,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 69,
      "quantity": 27,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3277,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 68,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3278,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 67,
      "quantity": 16,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3279,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 66,
      "quantity": 21,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3280,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 65,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Z100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3281,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 64,
      "quantity": 150,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Y100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3282,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 63,
      "quantity": 6,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "X100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3283,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 62,
      "quantity": 7,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "V100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3284,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 61,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "U100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "mes",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3285,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 60,
      "quantity": 10,
      "qunit": "mes",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "T100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3286,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 59,
      "quantity": 11,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "S100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3287,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 58,
      "quantity": 18,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "R100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3288,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 57,
      "quantity": 109,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Q100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3289,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 56,
      "quantity": 100,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "P100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3290,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 55,
      "quantity": 99,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "O100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3291,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 54,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3292,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 53,
      "quantity": 15,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3293,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 52,
      "quantity": 52,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "I100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3294,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 51,
      "quantity": 100022,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "H100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3295,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 50,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3296,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 49,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3297,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 48,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3298,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 47,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3299,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 46,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3300,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 45,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3301,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 44,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3302,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 43,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3303,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 42,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "G400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3304,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 41,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "H400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3305,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 40,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3306,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 39,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3307,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 38,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "3300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3308,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 37,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3309,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 36,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3310,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 35,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3311,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 34,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3312,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 33,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3313,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 32,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3314,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 31,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3315,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 30,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3316,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 29,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3317,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 28,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3318,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 27,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3319,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 26,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3320,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 25,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3321,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 24,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "8100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3322,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 23,
      "quantity": 25,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3323,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 22,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3324,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 21,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3325,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 20,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3326,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 19,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3327,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 18,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3328,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 17,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3329,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 16,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3330,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 15,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3331,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 14,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3332,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 13,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3333,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 12,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3334,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 11,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3335,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 10,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3336,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 9,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3337,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 8,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "T200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3338,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 7,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3339,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "U200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3340,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3341,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "V200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3342,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3343,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 9,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3344,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 19,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "StoreMan_ID": "7U00000101"
}
Response
{
  "id": "1010000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreoutputs/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Executed": true,
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null,
  "NoStoreDocument": true,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1K00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3260,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 85,
      "quantity": 10,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "C100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3261,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 84,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "B100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3262,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 83,
      "quantity": 95,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "uk",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3263,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 82,
      "quantity": 99,
      "qunit": "uk",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3264,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 81,
      "quantity": 3,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3265,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 80,
      "quantity": 4,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3266,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 79,
      "quantity": 26,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3267,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 78,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3268,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 77,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1B00000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3269,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 76,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4700000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3270,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 75,
      "quantity": 500,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "A200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3271,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 74,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "9200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3272,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 73,
      "quantity": 984,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C000000101",
      "storecard_id": "8200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3273,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 72,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "1100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3274,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 71,
      "quantity": 50,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3275,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 70,
      "quantity": 48,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3276,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 69,
      "quantity": 27,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3277,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 68,
      "quantity": 22,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3278,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 67,
      "quantity": 16,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3279,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 66,
      "quantity": 21,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3280,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 65,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Z100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3281,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 64,
      "quantity": 150,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Y100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3282,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 63,
      "quantity": 6,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "X100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3283,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 62,
      "quantity": 7,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "V100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3284,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 61,
      "quantity": 20,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "U100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "mes",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0420000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3285,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 60,
      "quantity": 10,
      "qunit": "mes",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "T100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3286,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 59,
      "quantity": 11,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "S100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3287,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 58,
      "quantity": 18,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "R100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3288,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 57,
      "quantity": 109,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "Q100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3289,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 56,
      "quantity": 100,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "P100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3290,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 55,
      "quantity": 99,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "O100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3291,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 54,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3292,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 53,
      "quantity": 15,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3293,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 52,
      "quantity": 52,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "I100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "hod",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3294,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 51,
      "quantity": 100022,
      "qunit": "hod",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "H100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2100000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3295,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 50,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3296,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 49,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3297,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 48,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3298,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 47,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3299,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 46,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3300,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 45,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3301,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 44,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3302,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 43,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3303,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 42,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "G400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3304,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 41,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "H400000101",
      "storecard_id": "G100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3305,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 40,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3306,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 39,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3307,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 38,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "3300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3308,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 37,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "C320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3309,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 36,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "B320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3310,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 35,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "A320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3311,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 34,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "9320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3312,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 33,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "8300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "8320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3313,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 32,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "9300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "7320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3314,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 31,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "A300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "6320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3315,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 30,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "B300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "5320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3316,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 29,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "C300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "4320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3317,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 28,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "D300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "3320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3318,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 27,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "E300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "2320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3319,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 26,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "F300000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "1320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3320,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 25,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "4000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "0320000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3321,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 24,
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "8100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Z220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3322,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 23,
      "quantity": 25,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "7100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Y220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3323,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 22,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "X220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3324,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 21,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "W220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3325,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 20,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "1400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "V220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3326,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 19,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "U220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3327,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 18,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "2400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "T220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3328,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 17,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "S220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3329,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 16,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "4400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "R220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3330,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 15,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "Q220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3331,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 14,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "5400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "P220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3332,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 13,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "O220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3333,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 12,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "6400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "N220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3334,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 11,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "M220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3335,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 10,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "7400000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "L220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3336,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 9,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "K220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3337,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 8,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "T200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "J220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3338,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 7,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "I220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3339,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "U200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "H220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3340,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "6100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "G220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3341,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": "V200000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "F220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3342,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 17,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "4100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "E220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3343,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 9,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "3100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "contentunit": "ks",
      "contentunitrate": 1,
      "id": "D220000101",
      "masterrow_id": "0000000000",
      "objversion": 2,
      "orderflow": 3344,
      "parent_id": "1010000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 19,
      "qunit": "ks",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "2100000101",
      "storedocrow_id": "0000000000",
      "storeposition_id": "2000000101",
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "StoreMan_ID": "7U00000101"
}
Response
{
  "id": "1010000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreoutputs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3260,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 85,
              "quantity": 10,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "C100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3261,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 84,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "B100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3262,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 83,
              "quantity": 95,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3263,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 82,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3264,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 81,
              "quantity": 3,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3265,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 80,
              "quantity": 4,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3266,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 79,
              "quantity": 26,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3267,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 78,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3268,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 77,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3269,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 76,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3270,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 75,
              "quantity": 500,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3271,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 74,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3272,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 73,
              "quantity": 984,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C000000101",
              "storecard_id": "8200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3273,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 72,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3274,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 71,
              "quantity": 50,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3275,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 70,
              "quantity": 48,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3276,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 69,
              "quantity": 27,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3277,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 68,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3278,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 67,
              "quantity": 16,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3279,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 66,
              "quantity": 21,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3280,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 65,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Z100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3281,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 64,
              "quantity": 150,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Y100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3282,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 63,
              "quantity": 6,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "X100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3283,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 62,
              "quantity": 7,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "V100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3284,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 61,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "U100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "mes",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3285,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 60,
              "quantity": 10,
              "qunit": "mes",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "T100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3286,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 59,
              "quantity": 11,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "S100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3287,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 58,
              "quantity": 18,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "R100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3288,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 57,
              "quantity": 109,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Q100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3289,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 56,
              "quantity": 100,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "P100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3290,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 55,
              "quantity": 99,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "O100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3291,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 54,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3292,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 53,
              "quantity": 15,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3293,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 52,
              "quantity": 52,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "I100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3294,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 51,
              "quantity": 100022,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "H100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3295,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 50,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3296,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 49,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3297,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 48,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3298,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 47,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3299,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 46,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3300,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 45,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3301,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 44,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3302,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 43,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3303,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 42,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "G400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3304,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 41,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "H400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3305,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 40,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3306,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 39,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3307,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 38,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "3300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3308,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 37,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3309,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 36,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3310,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 35,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3311,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 34,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3312,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 33,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3313,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 32,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3314,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 31,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3315,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 30,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3316,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 29,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3317,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 28,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3318,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 27,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3319,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 26,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3320,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 25,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3321,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 24,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "8100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3322,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 23,
              "quantity": 25,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3323,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 22,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3324,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 21,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3325,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 20,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3326,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 19,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3327,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 18,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3328,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 17,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3329,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 16,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3330,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 15,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3331,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 14,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3332,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 13,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3333,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 12,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3334,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 11,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3335,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 10,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3336,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 9,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3337,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 8,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "T200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3338,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 7,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3339,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "U200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3340,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3341,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "V200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3342,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3343,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 9,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3344,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 19,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3260,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 85,
              "quantity": 10,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "C100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3261,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 84,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "B100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3262,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 83,
              "quantity": 95,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3263,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 82,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3264,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 81,
              "quantity": 3,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3265,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 80,
              "quantity": 4,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3266,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 79,
              "quantity": 26,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3267,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 78,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3268,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 77,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3269,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 76,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3270,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 75,
              "quantity": 500,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3271,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 74,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3272,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 73,
              "quantity": 984,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C000000101",
              "storecard_id": "8200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3273,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 72,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3274,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 71,
              "quantity": 50,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3275,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 70,
              "quantity": 48,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3276,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 69,
              "quantity": 27,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3277,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 68,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3278,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 67,
              "quantity": 16,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3279,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 66,
              "quantity": 21,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3280,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 65,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Z100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3281,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 64,
              "quantity": 150,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Y100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3282,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 63,
              "quantity": 6,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "X100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3283,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 62,
              "quantity": 7,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "V100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3284,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 61,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "U100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "mes",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3285,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 60,
              "quantity": 10,
              "qunit": "mes",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "T100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3286,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 59,
              "quantity": 11,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "S100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3287,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 58,
              "quantity": 18,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "R100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3288,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 57,
              "quantity": 109,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Q100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3289,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 56,
              "quantity": 100,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "P100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3290,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 55,
              "quantity": 99,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "O100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3291,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 54,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3292,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 53,
              "quantity": 15,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3293,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 52,
              "quantity": 52,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "I100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3294,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 51,
              "quantity": 100022,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "H100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3295,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 50,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3296,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 49,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3297,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 48,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3298,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 47,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3299,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 46,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3300,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 45,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3301,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 44,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3302,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 43,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3303,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 42,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "G400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3304,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 41,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "H400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3305,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 40,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3306,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 39,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3307,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 38,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "3300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3308,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 37,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3309,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 36,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3310,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 35,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3311,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 34,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3312,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 33,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3313,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 32,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3314,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 31,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3315,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 30,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3316,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 29,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3317,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 28,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3318,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 27,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3319,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 26,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3320,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 25,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3321,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 24,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "8100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3322,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 23,
              "quantity": 25,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3323,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 22,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3324,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 21,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3325,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 20,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3326,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 19,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3327,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 18,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3328,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 17,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3329,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 16,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3330,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 15,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3331,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 14,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3332,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 13,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3333,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 12,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3334,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 11,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3335,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 10,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3336,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 9,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3337,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 8,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "T200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3338,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 7,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3339,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "U200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3340,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3341,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "V200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3342,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3343,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 9,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3344,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 19,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000100",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3260,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 85,
              "quantity": 10,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "C100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3261,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 84,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "B100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3262,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 83,
              "quantity": 95,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3263,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 82,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3264,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 81,
              "quantity": 3,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3265,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 80,
              "quantity": 4,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3266,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 79,
              "quantity": 26,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3267,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 78,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3268,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 77,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3269,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 76,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3270,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 75,
              "quantity": 500,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3271,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 74,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3272,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 73,
              "quantity": 984,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C000000101",
              "storecard_id": "8200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3273,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 72,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3274,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 71,
              "quantity": 50,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3275,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 70,
              "quantity": 48,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3276,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 69,
              "quantity": 27,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3277,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 68,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3278,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 67,
              "quantity": 16,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3279,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 66,
              "quantity": 21,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3280,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 65,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Z100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3281,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 64,
              "quantity": 150,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Y100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3282,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 63,
              "quantity": 6,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "X100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3283,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 62,
              "quantity": 7,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "V100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3284,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 61,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "U100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "mes",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3285,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 60,
              "quantity": 10,
              "qunit": "mes",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "T100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3286,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 59,
              "quantity": 11,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "S100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3287,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 58,
              "quantity": 18,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "R100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3288,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 57,
              "quantity": 109,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Q100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3289,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 56,
              "quantity": 100,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "P100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3290,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 55,
              "quantity": 99,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "O100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3291,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 54,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3292,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 53,
              "quantity": 15,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3293,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 52,
              "quantity": 52,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "I100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3294,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 51,
              "quantity": 100022,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "H100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3295,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 50,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3296,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 49,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3297,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 48,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3298,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 47,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3299,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 46,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3300,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 45,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3301,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 44,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3302,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 43,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3303,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 42,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "G400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3304,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 41,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "H400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3305,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 40,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3306,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 39,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3307,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 38,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "3300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3308,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 37,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3309,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 36,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3310,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 35,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3311,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 34,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3312,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 33,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3313,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 32,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3314,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 31,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3315,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 30,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3316,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 29,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3317,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 28,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3318,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 27,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3319,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 26,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3320,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 25,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3321,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 24,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "8100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3322,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 23,
              "quantity": 25,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3323,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 22,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3324,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 21,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3325,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 20,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3326,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 19,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3327,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 18,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3328,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 17,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3329,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 16,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3330,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 15,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3331,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 14,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3332,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 13,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3333,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 12,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3334,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 11,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3335,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 10,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3336,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 9,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3337,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 8,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "T200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3338,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 7,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3339,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "U200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3340,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3341,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "V200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3342,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3343,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 9,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3344,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 19,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000101",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3260,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 85,
              "quantity": 10,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "C100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3261,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 84,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "B100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3262,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 83,
              "quantity": 95,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "uk",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3263,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 82,
              "quantity": 99,
              "qunit": "uk",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3264,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 81,
              "quantity": 3,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3265,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 80,
              "quantity": 4,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3266,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 79,
              "quantity": 26,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3267,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 78,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3268,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 77,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1B00000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3269,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 76,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4700000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3270,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 75,
              "quantity": 500,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "A200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3271,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 74,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "9200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3272,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 73,
              "quantity": 984,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C000000101",
              "storecard_id": "8200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3273,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 72,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "1100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3274,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 71,
              "quantity": 50,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3275,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 70,
              "quantity": 48,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3276,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 69,
              "quantity": 27,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3277,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 68,
              "quantity": 22,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3278,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 67,
              "quantity": 16,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3279,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 66,
              "quantity": 21,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3280,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 65,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Z100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3281,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 64,
              "quantity": 150,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Y100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3282,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 63,
              "quantity": 6,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "X100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3283,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 62,
              "quantity": 7,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "V100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3284,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 61,
              "quantity": 20,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "U100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "mes",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0420000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3285,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 60,
              "quantity": 10,
              "qunit": "mes",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "T100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3286,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 59,
              "quantity": 11,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "S100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3287,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 58,
              "quantity": 18,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "R100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3288,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 57,
              "quantity": 109,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "Q100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3289,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 56,
              "quantity": 100,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "P100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3290,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 55,
              "quantity": 99,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "O100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3291,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 54,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3292,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 53,
              "quantity": 15,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3293,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 52,
              "quantity": 52,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "I100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "hod",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3294,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 51,
              "quantity": 100022,
              "qunit": "hod",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "H100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2100000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3295,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 50,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3296,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 49,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3297,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 48,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3298,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 47,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3299,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 46,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3300,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 45,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3301,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 44,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3302,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 43,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3303,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 42,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "G400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3304,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 41,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "H400000101",
              "storecard_id": "G100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3305,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 40,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3306,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 39,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3307,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 38,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "3300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3308,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 37,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "C320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3309,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 36,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "B320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3310,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 35,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "A320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3311,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 34,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "9320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3312,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 33,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "8300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "8320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3313,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 32,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "9300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "7320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3314,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 31,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "A300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "6320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3315,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 30,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "B300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "5320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3316,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 29,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "C300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "4320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3317,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 28,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "D300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "3320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3318,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 27,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "E300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "2320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3319,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 26,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "F300000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "1320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3320,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 25,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "4000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "0320000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3321,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 24,
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "8100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Z220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3322,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 23,
              "quantity": 25,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "7100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Y220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3323,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 22,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "X220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3324,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 21,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "W220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3325,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 20,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "1400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "V220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3326,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 19,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "U220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3327,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 18,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "2400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "T220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3328,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 17,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "S220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3329,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 16,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "4400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "R220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3330,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 15,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "Q220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3331,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 14,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "5400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "P220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3332,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 13,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "O220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3333,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 12,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "6400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "N220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3334,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 11,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "M220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3335,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 10,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "7400000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "L220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3336,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 9,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "K220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3337,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 8,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "T200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "J220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3338,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 7,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "I220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3339,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "U200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "H220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3340,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "6100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "G220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3341,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": "V200000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "F220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3342,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 17,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "4100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "E220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3343,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 9,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "3100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "contentunit": "ks",
              "contentunitrate": 1,
              "id": "D220000101",
              "masterrow_id": "0000000000",
              "objversion": 2,
              "orderflow": 3344,
              "parent_id": "1010000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 19,
              "qunit": "ks",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "2100000101",
              "storedocrow_id": "0000000000",
              "storeposition_id": "2000000101",
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "logstoreoutputs",
        "obj_id": "1010000104"
      }
    }
  ]
}