Definice zdroje dat pro fulltext

GET

/whispererdeffastsearchs

Získá kolekci BO Definice zdroje dat pro fulltext

GET

/whispererdeffastsearchs/{id}

Získá konkrétní BO Definice zdroje dat pro fulltext

POST

/whispererdeffastsearchs

Vytvoří nový BO Definice zdroje dat pro fulltext a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/whispererdeffastsearchs/{id}

Provede aktualizaci BO Definice zdroje dat pro fulltext a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/whispererdeffastsearchs/{id}

Smaže BO Definice zdroje dat pro fulltext na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DefinitionRowOne string (0)

Základní řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefinitionRowTwo string (0)

Druhý řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsUsed boolean

Používat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxFetchRecords integer

Počet řádků, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumChars integer

Počet znaků, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (whispererdeffastsearchrow) relace

Řádky; kolekce BO Definice zdroje dat pro fulltext - Indexy, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SortBy string (50)

Řadit podle, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Whisperer_ID string (whispererdefinition) relace

Našeptávač; ID objektu Definice našeptávače, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RollCLSID string (36)

Číselník, fkAnsiCaseSensitive

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdeffastsearchs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdeffastsearchs/{id}
Response
{
  "ID": "4010000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "DefinitionRowOne": "Name",
  "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
  "MaxFetchRecords": 30,
  "NumChars": 2,
  "SortBy": "Name",
  "Whisperer_ID": "2040000101",
  "IsUsed": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "whispererdeffastsearchs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdeffastsearchs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "4010000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "DefinitionRowOne": "Name",
  "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
  "MaxFetchRecords": 30,
  "NumChars": 2,
  "SortBy": "Name",
  "Whisperer_ID": "2040000101",
  "IsUsed": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdeffastsearchs?select=id
Body
{
  "DefinitionRowOne": "Name",
  "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
  "IsUsed": false,
  "MaxFetchRecords": 30,
  "NumChars": 2,
  "Rows": [],
  "SortBy": "Name",
  "Whisperer_ID": "2040000101"
}
Response
{
  "id": "4010000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdeffastsearchs/{id}?select=id
Body
{
  "DefinitionRowOne": "Name",
  "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
  "IsUsed": false,
  "MaxFetchRecords": 30,
  "NumChars": 2,
  "Rows": [],
  "SortBy": "Name",
  "Whisperer_ID": "2040000101"
}
Response
{
  "id": "4010000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdeffastsearchs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "object_data": {
          "DefinitionRowOne": "Name",
          "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
          "IsUsed": false,
          "MaxFetchRecords": 30,
          "NumChars": 2,
          "Rows": [],
          "SortBy": "Name",
          "Whisperer_ID": "2040000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "object_data": {
          "DefinitionRowOne": "Name",
          "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
          "IsUsed": false,
          "MaxFetchRecords": 30,
          "NumChars": 2,
          "Rows": [],
          "SortBy": "Name",
          "Whisperer_ID": "2040000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000100",
        "object_data": {
          "DefinitionRowOne": "Name",
          "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
          "IsUsed": false,
          "MaxFetchRecords": 30,
          "NumChars": 2,
          "Rows": [],
          "SortBy": "Name",
          "Whisperer_ID": "2040000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000101",
        "object_data": {
          "DefinitionRowOne": "Name",
          "DefinitionRowTwo": "ListTrim(ResidenceAddress_ID.City, ResidenceAddress_ID.Street, ', ')",
          "IsUsed": false,
          "MaxFetchRecords": 30,
          "NumChars": 2,
          "Rows": [],
          "SortBy": "Name",
          "Whisperer_ID": "2040000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "whispererdeffastsearchs",
        "obj_id": "4010000104"
      }
    }
  ]
}