Kusovník

GET

/plmpiecelists

Získá kolekci BO Kusovník

GET

/plmpiecelists/{id}

Získá konkrétní BO Kusovník

POST

/plmpiecelists

Vytvoří nový BO Kusovník a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmpiecelists/{id}

Provede aktualizaci BO Kusovník a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmpiecelists/{id}

Smaže BO Kusovník na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Corrected$DATE string

Opraven, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Created$DATE string

Vytvořen, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DevelopmentCosts number

Náklady na vývoj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Name string (60)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (plmpiecelistpicture) relace

Obrázky; kolekce BO Obrázek ke kusovníku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PieceListType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanedCoopMat number

Plánovaný materiál z kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedCooperation number

Plánované náklady na kooperaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedMaterial number

Plánovaný materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PriceForReceipt number

Cena pro příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Released$DATE string

Schválen, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReleasedBy_ID string (securityuser) relace

Schválil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RoutineStoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta TP; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (plmpiecelistsrow) relace

Řádky; kolekce BO Kusovník - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta kusovníku; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Revided_ID string (plmpiecelist) relace

ID revidovaného objektu; ID objektu Kusovník, pouze pro čtení

Revision integer

Číslo revize, pouze pro čtení

RevisionAuthor_ID string (securityuser) relace

Autor revize; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení

RevisionDate$DATE string

Datum revize, pouze pro čtení

RevisionDescription string (500)

Popis revize, pouze pro čtení

UnitQuantity number

Množství

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmpiecelists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmpiecelists/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "CE00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 5,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "8E00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "Name": "Držák zrcátka",
  "Note": "",
  "CreatedBy_ID": "4B00000101",
  "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
  "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
  "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
  "Picture_ID": null,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "DevelopmentCosts": 0,
  "PieceListType": 1,
  "PriceForReceipt": 25,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Quantity": 1,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "Pictures": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmpiecelists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmpiecelists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "CE00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 5,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "8E00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "Name": "Držák zrcátka",
  "Note": "",
  "CreatedBy_ID": "4B00000101",
  "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
  "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
  "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
  "Picture_ID": null,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "DevelopmentCosts": 0,
  "PieceListType": 1,
  "PriceForReceipt": 25,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Quantity": 1,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "Pictures": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmpiecelists?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4B00000101",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Name": "Držák zrcátka",
  "Note": "",
  "Pictures": [],
  "PieceListType": 1,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PriceForReceipt": 25,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
  "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "CE00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 5,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "8E00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmpiecelists/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4B00000101",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Name": "Držák zrcátka",
  "Note": "",
  "Pictures": [],
  "PieceListType": 1,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PriceForReceipt": 25,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
  "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "CE00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 5,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "issue": 0,
      "note": "",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "storecard_id": "8E00000101",
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmpiecelists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4B00000101",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Name": "Držák zrcátka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "PieceListType": 1,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PriceForReceipt": 25,
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
          "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
          "RoutineStoreCard_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "CE00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 5,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "8E00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4B00000101",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Name": "Držák zrcátka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "PieceListType": 1,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PriceForReceipt": 25,
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
          "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
          "RoutineStoreCard_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "CE00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 5,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "8E00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4B00000101",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Name": "Držák zrcátka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "PieceListType": 1,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PriceForReceipt": 25,
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
          "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
          "RoutineStoreCard_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "CE00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 5,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "8E00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-05-22T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "Created$DATE": "2013-05-05T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4B00000101",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Name": "Držák zrcátka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "PieceListType": 1,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PriceForReceipt": 25,
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-05-23T08:25:54.163Z",
          "ReleasedBy_ID": "1A00000101",
          "RoutineStoreCard_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "CE00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 5,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "issue": 0,
              "note": "",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "storecard_id": "8E00000101",
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmpiecelists",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}