Projekt - vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings

Získá kolekci BO Projekt - vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Projekt - vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/views/{view}

Získá pohled nad BO Projekt - vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/{id}

Získá daný BO Projekt - vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Projekt - vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Projekt - vyúčtování fakturace aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/busprojectinvoicings/{id}/rows

Získá řádky kolekce Projekt - řádek vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/{id}/rows/{id1}

Získá daný řádek kolekce Projekt - řádek vyúčtování fakturace

GET

/busprojectinvoicings/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Projekt - vyúčtování fakturace

POST

/busprojectinvoicings

Vytvoří nový BO Projekt - vyúčtování fakturace

POST

/busprojectinvoicings/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Projekt - vyúčtování fakturace

POST

/busprojectinvoicings/{id}/rows

Vytvoří nový řádek v kolekci Projekt - řádek vyúčtování fakturace

PUT

/busprojectinvoicings/{id}

Modifikuje daný BO Projekt - vyúčtování fakturace

PUT

/busprojectinvoicings/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Projekt - vyúčtování fakturace

PUT

/busprojectinvoicings/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Projekt - vyúčtování fakturace

PUT

/busprojectinvoicings/{id}/rows/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Projekt - řádek vyúčtování fakturace

DELETE

/busprojectinvoicings/{id}

Smaže BO Projekt - vyúčtování fakturace

DELETE

/busprojectinvoicings/{id}/rows/{id1}

Smaže řádek z kolekce Projekt - řádek vyúčtování fakturace

Metadata - Perzistentní položky

amountcorrection number

Částka-korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

amounttoinvoice number

Částka k fak., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

busobject_id string (busproject) relace

Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

quantitycorrection number

Množství-korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

quantitytoinvoice number

Množství k fak., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

rows array (busprojectinvoicingrow) relace

kolekce BO Projekt - řádek vyúčtování fakturace, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

source_id string (busprojectsource) relace

Zdroj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storecard_id string (storecard) relace

Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storeunit_id string (storeunit) relace

Jed., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/busprojectinvoicings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/busprojectinvoicings/{id}
Response
{
  "objversion": 1,
  "rows": [
    {
      "amount": 12000,
      "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
      "docdispname": "FV-1\/2009",
      "doctype": "03",
      "document_id": "1J00000101",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "quantity": 12,
      "row_id": "1H00000101"
    }
  ],
  "storecard_id": "H100000101",
  "storeunit_id": "O100000101",
  "quantitytoinvoice": 12,
  "amounttoinvoice": 0,
  "quantitycorrection": 0,
  "amountcorrection": 0,
  "busobject_id": "LA00000101",
  "source_id": "1M00000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "busprojectinvoicings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/busprojectinvoicings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 1,
  "rows": [
    {
      "amount": 12000,
      "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
      "docdispname": "FV-1\/2009",
      "doctype": "03",
      "document_id": "1J00000101",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "quantity": 12,
      "row_id": "1H00000101"
    }
  ],
  "storecard_id": "H100000101",
  "storeunit_id": "O100000101",
  "quantitytoinvoice": 12,
  "amounttoinvoice": 0,
  "quantitycorrection": 0,
  "amountcorrection": 0,
  "busobject_id": "LA00000101",
  "source_id": "1M00000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/busprojectinvoicings?select=id
Body
{
  "amountcorrection": 0,
  "amounttoinvoice": 0,
  "busobject_id": "LA00000101",
  "quantitycorrection": 0,
  "quantitytoinvoice": 12,
  "rows": [
    {
      "amount": 12000,
      "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
      "docdispname": "FV-1\/2009",
      "doctype": "03",
      "document_id": "1J00000101",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "quantity": 12,
      "row_id": "1H00000101"
    }
  ],
  "source_id": "1M00000101",
  "storecard_id": "H100000101",
  "storeunit_id": "O100000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/busprojectinvoicings/{id}?select=id
Body
{
  "amountcorrection": 0,
  "amounttoinvoice": 0,
  "busobject_id": "LA00000101",
  "quantitycorrection": 0,
  "quantitytoinvoice": 12,
  "rows": [
    {
      "amount": 12000,
      "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
      "docdispname": "FV-1\/2009",
      "doctype": "03",
      "document_id": "1J00000101",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "quantity": 12,
      "row_id": "1H00000101"
    }
  ],
  "source_id": "1M00000101",
  "storecard_id": "H100000101",
  "storeunit_id": "O100000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/busprojectinvoicings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "object_data": {
          "amountcorrection": 0,
          "amounttoinvoice": 0,
          "busobject_id": "LA00000101",
          "quantitycorrection": 0,
          "quantitytoinvoice": 12,
          "rows": [
            {
              "amount": 12000,
              "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
              "docdispname": "FV-1\/2009",
              "doctype": "03",
              "document_id": "1J00000101",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "quantity": 12,
              "row_id": "1H00000101"
            }
          ],
          "source_id": "1M00000101",
          "storecard_id": "H100000101",
          "storeunit_id": "O100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "object_data": {
          "amountcorrection": 0,
          "amounttoinvoice": 0,
          "busobject_id": "LA00000101",
          "quantitycorrection": 0,
          "quantitytoinvoice": 12,
          "rows": [
            {
              "amount": 12000,
              "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
              "docdispname": "FV-1\/2009",
              "doctype": "03",
              "document_id": "1J00000101",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "quantity": 12,
              "row_id": "1H00000101"
            }
          ],
          "source_id": "1M00000101",
          "storecard_id": "H100000101",
          "storeunit_id": "O100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "amountcorrection": 0,
          "amounttoinvoice": 0,
          "busobject_id": "LA00000101",
          "quantitycorrection": 0,
          "quantitytoinvoice": 12,
          "rows": [
            {
              "amount": 12000,
              "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
              "docdispname": "FV-1\/2009",
              "doctype": "03",
              "document_id": "1J00000101",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "quantity": 12,
              "row_id": "1H00000101"
            }
          ],
          "source_id": "1M00000101",
          "storecard_id": "H100000101",
          "storeunit_id": "O100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "amountcorrection": 0,
          "amounttoinvoice": 0,
          "busobject_id": "LA00000101",
          "quantitycorrection": 0,
          "quantitytoinvoice": 12,
          "rows": [
            {
              "amount": 12000,
              "docdate$date": "2009-08-24T22:00:00.000Z",
              "docdispname": "FV-1\/2009",
              "doctype": "03",
              "document_id": "1J00000101",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "quantity": 12,
              "row_id": "1H00000101"
            }
          ],
          "source_id": "1M00000101",
          "storecard_id": "H100000101",
          "storeunit_id": "O100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "busprojectinvoicings",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}