Doklad reverse charge

GET

/reversechargedeclarations

Získá kolekci BO Doklad reverse charge

GET

/reversechargedeclarations/{id}

Získá konkrétní BO Doklad reverse charge

POST

/reversechargedeclarations

Vytvoří nový BO Doklad reverse charge a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/reversechargedeclarations/{id}

Provede aktualizaci BO Doklad reverse charge a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/reversechargedeclarations/{id}

Smaže BO Doklad reverse charge na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka odvodu DPH, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InvoiceCoef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InvoiceCurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

InvoiceLocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InvoiceLocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

InvoiceRefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

InvoiceZone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalAmount number

Částka odvodu DPH v lok. měně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (reversechargedeclarationrow) relace

Řádky; kolekce BO Doklad reverse charge - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SDocumentType string (documenttype) relace

Typ zdrojového dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

SDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Zdrojový dokl.; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATCountry_ID string (country) relace

Země DPH; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum přiznání DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDeductionDate$DATE string

Datum odpočtu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATReportPreference string (2)

Preference výkazu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, fkAnsiCaseSensitive

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pouze pro čtení

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InvoiceLocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

InvoiceRefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

TotalBaseAmount number

Částka základu přepočítaná, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

TotalLocalBaseAmount number

Částka základu v lok. měn., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

TotalSourceAmount number

Částka základu, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/reversechargedeclarations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/reversechargedeclarations/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "baseamount": 90900,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "id": "1000000101",
      "localbaseamount": 90900,
      "localvatamount": 17271,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "sourceamount": 3030,
      "text": "Nákup zboží - PDA",
      "vatamount": 17271,
      "vatindex_id": "2K00000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "L700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "7000000101",
  "FirmOffice_ID": "7000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Nákup zboží - PDA",
  "AccPresetDef_ID": "3301000000",
  "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "N700000101",
  "Dirty": false,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "LocalAmount": 17271,
  "Amount": 17271,
  "InvoiceCurrRate": 30,
  "InvoiceRefCurrRate": 1,
  "InvoiceCoef": 1073741825,
  "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
  "InvoiceZone_ID": null,
  "InvoiceLocalZone_ID": null,
  "SDocument_ID": "3300000101",
  "SDocumentType": "04",
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATReportPreference": "",
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "reversechargedeclarations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/reversechargedeclarations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "baseamount": 90900,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "id": "1000000101",
      "localbaseamount": 90900,
      "localvatamount": 17271,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "sourceamount": 3030,
      "text": "Nákup zboží - PDA",
      "vatamount": 17271,
      "vatindex_id": "2K00000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "L700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "7000000101",
  "FirmOffice_ID": "7000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Nákup zboží - PDA",
  "AccPresetDef_ID": "3301000000",
  "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "N700000101",
  "Dirty": false,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "LocalAmount": 17271,
  "Amount": 17271,
  "InvoiceCurrRate": 30,
  "InvoiceRefCurrRate": 1,
  "InvoiceCoef": 1073741825,
  "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
  "InvoiceZone_ID": null,
  "InvoiceLocalZone_ID": null,
  "SDocument_ID": "3300000101",
  "SDocumentType": "04",
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATReportPreference": "",
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/reversechargedeclarations?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "N700000101",
  "AccPresetDef_ID": "3301000000",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Nákup zboží - PDA",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "L700000101",
  "FirmOffice_ID": "7000000101",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "InvoiceCoef": 1073741825,
  "InvoiceCurrRate": 30,
  "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
  "InvoiceLocalZone_ID": null,
  "InvoiceRefCurrRate": 1,
  "InvoiceZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "baseamount": 90900,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "id": "1000000101",
      "localbaseamount": 90900,
      "localvatamount": 17271,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "sourceamount": 3030,
      "text": "Nákup zboží - PDA",
      "vatamount": 17271,
      "vatindex_id": "2K00000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "SDocumentType": "04",
  "SDocument_ID": "3300000101",
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATReportPreference": ""
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/reversechargedeclarations/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "N700000101",
  "AccPresetDef_ID": "3301000000",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Nákup zboží - PDA",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "L700000101",
  "FirmOffice_ID": "7000000101",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "InvoiceCoef": 1073741825,
  "InvoiceCurrRate": 30,
  "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
  "InvoiceLocalZone_ID": null,
  "InvoiceRefCurrRate": 1,
  "InvoiceZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "baseamount": 90900,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "id": "1000000101",
      "localbaseamount": 90900,
      "localvatamount": 17271,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "sourceamount": 3030,
      "text": "Nákup zboží - PDA",
      "vatamount": 17271,
      "vatindex_id": "2K00000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "SDocumentType": "04",
  "SDocument_ID": "3300000101",
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "VATReportPreference": ""
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/reversechargedeclarations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "N700000101",
          "AccPresetDef_ID": "3301000000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Nákup zboží - PDA",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L700000101",
          "FirmOffice_ID": "7000000101",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "InvoiceCoef": 1073741825,
          "InvoiceCurrRate": 30,
          "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
          "InvoiceLocalZone_ID": null,
          "InvoiceRefCurrRate": 1,
          "InvoiceZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "baseamount": 90900,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "id": "1000000101",
              "localbaseamount": 90900,
              "localvatamount": 17271,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "sourceamount": 3030,
              "text": "Nákup zboží - PDA",
              "vatamount": 17271,
              "vatindex_id": "2K00000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "SDocumentType": "04",
          "SDocument_ID": "3300000101",
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATReportPreference": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "N700000101",
          "AccPresetDef_ID": "3301000000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Nákup zboží - PDA",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L700000101",
          "FirmOffice_ID": "7000000101",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "InvoiceCoef": 1073741825,
          "InvoiceCurrRate": 30,
          "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
          "InvoiceLocalZone_ID": null,
          "InvoiceRefCurrRate": 1,
          "InvoiceZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "baseamount": 90900,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "id": "1000000101",
              "localbaseamount": 90900,
              "localvatamount": 17271,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "sourceamount": 3030,
              "text": "Nákup zboží - PDA",
              "vatamount": 17271,
              "vatindex_id": "2K00000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "SDocumentType": "04",
          "SDocument_ID": "3300000101",
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATReportPreference": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "N700000101",
          "AccPresetDef_ID": "3301000000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Nákup zboží - PDA",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L700000101",
          "FirmOffice_ID": "7000000101",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "InvoiceCoef": 1073741825,
          "InvoiceCurrRate": 30,
          "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
          "InvoiceLocalZone_ID": null,
          "InvoiceRefCurrRate": 1,
          "InvoiceZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "baseamount": 90900,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "id": "1000000101",
              "localbaseamount": 90900,
              "localvatamount": 17271,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "sourceamount": 3030,
              "text": "Nákup zboží - PDA",
              "vatamount": 17271,
              "vatindex_id": "2K00000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "SDocumentType": "04",
          "SDocument_ID": "3300000101",
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATReportPreference": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "N700000101",
          "AccPresetDef_ID": "3301000000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Nákup zboží - PDA",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L700000101",
          "FirmOffice_ID": "7000000101",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "InvoiceCoef": 1073741825,
          "InvoiceCurrRate": 30,
          "InvoiceLocalCoef": 1073741825,
          "InvoiceLocalZone_ID": null,
          "InvoiceRefCurrRate": 1,
          "InvoiceZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "baseamount": 90900,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "id": "1000000101",
              "localbaseamount": 90900,
              "localvatamount": 17271,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "sourceamount": 3030,
              "text": "Nákup zboží - PDA",
              "vatamount": 17271,
              "vatindex_id": "2K00000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "SDocumentType": "04",
          "SDocument_ID": "3300000101",
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATDeductionDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "VATReportPreference": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "reversechargedeclarations",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}