DPH index

GET

/vatindexes

Získá kolekci BO DPH index

GET

/vatindexes/{id}

Získá konkrétní BO DPH index

POST

/vatindexes

Vytvoří nový BO DPH index a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/vatindexes/{id}

Provede aktualizaci BO DPH index a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/vatindexes/{id}

Smaže BO DPH index na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccrualWithVAT boolean

Pro časové rozlišení použít částku včetně daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AllowanceVATIndex_ID string (vatindex) relace

Odpočet DPH; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

AnalyticalAccount string (10)

Analytika, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Description string (160)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ESLIndicatorType integer

Typ kódu plnění ESL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForBadDeptVATCorrection boolean

Oprava základu daně u nedobytných pohledávek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForCustomsDeclaration boolean

Pro celní prohlášení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForDomesticReverseCharge boolean

Režim Přenesení daňové povinnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForInsolventVATCorrection boolean

Oprava daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForVATReturnMethod integer

Pro metodu DPH přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Income boolean

Výstup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsAllowance boolean

Je odpočet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsCommon boolean

Bez ohledu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsReverse boolean

Je inverzní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LegalNotice string (160)

Upozornění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutOfVAT boolean

Mimo evidenci DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReverseVATIndex_ID string (vatindex) relace

Inverzní index; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

SaldoRateType integer

Typ saldokontní sazby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Tariff number

Sazba, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UsingNotice string (500)

Použití, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATIndexType integer

Typ DPH Indexu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRate_ID string (vatrate) relace

%DPH; ID objektu DPH sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ESLIndicatorTypeAsText string (20)

Typ kódu plnění ESL

ForVATReturnMethodAsText string (20)

Pro metodu DPH přiznání

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SaldoRateTypeAsText string (20)

Typ saldokontní sazby

VATDefinitionRow string (20)

Řádek základu

VATDefinitionVATRow string (20)

Řádek DPH

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatindexes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatindexes/{id}
Response
{
  "ID": "7000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "Mevd",
  "Tariff": 0,
  "Income": false,
  "Description": "Mimo evidenci DPH",
  "AnalyticalAccount": "",
  "VATRate_ID": "00000X0000",
  "AllowanceVATIndex_ID": null,
  "ReverseVATIndex_ID": null,
  "IsCommon": true,
  "IsAllowance": false,
  "IsReverse": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "VATIndexType": 0,
  "LegalNotice": "",
  "UsingNotice": "",
  "ForCustomsDeclaration": false,
  "ForDomesticReverseCharge": false,
  "ForInsolventVATCorrection": false,
  "OutOfVAT": false,
  "ESLIndicatorType": 0,
  "AccrualWithVAT": false,
  "SaldoRateType": 0,
  "ForVATReturnMethod": 0,
  "ForBadDeptVATCorrection": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "vatindexes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatindexes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "7000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "Mevd",
  "Tariff": 0,
  "Income": false,
  "Description": "Mimo evidenci DPH",
  "AnalyticalAccount": "",
  "VATRate_ID": "00000X0000",
  "AllowanceVATIndex_ID": null,
  "ReverseVATIndex_ID": null,
  "IsCommon": true,
  "IsAllowance": false,
  "IsReverse": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "VATIndexType": 0,
  "LegalNotice": "",
  "UsingNotice": "",
  "ForCustomsDeclaration": false,
  "ForDomesticReverseCharge": false,
  "ForInsolventVATCorrection": false,
  "OutOfVAT": false,
  "ESLIndicatorType": 0,
  "AccrualWithVAT": false,
  "SaldoRateType": 0,
  "ForVATReturnMethod": 0,
  "ForBadDeptVATCorrection": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatindexes?select=id
Body
{
  "AccrualWithVAT": false,
  "AllowanceVATIndex_ID": null,
  "AnalyticalAccount": "",
  "Code": "Mevd",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Description": "Mimo evidenci DPH",
  "ESLIndicatorType": 0,
  "ForBadDeptVATCorrection": false,
  "ForCustomsDeclaration": false,
  "ForDomesticReverseCharge": false,
  "ForInsolventVATCorrection": false,
  "ForVATReturnMethod": 0,
  "Hidden": false,
  "Income": false,
  "IsAllowance": false,
  "IsCommon": true,
  "IsReverse": false,
  "LegalNotice": "",
  "OutOfVAT": false,
  "ReverseVATIndex_ID": null,
  "SaldoRateType": 0,
  "UsingNotice": "",
  "VATIndexType": 0,
  "VATRate_ID": "00000X0000"
}
Response
{
  "id": "7000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/vatindexes/{id}?select=id
Body
{
  "AccrualWithVAT": false,
  "AllowanceVATIndex_ID": null,
  "AnalyticalAccount": "",
  "Code": "Mevd",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Description": "Mimo evidenci DPH",
  "ESLIndicatorType": 0,
  "ForBadDeptVATCorrection": false,
  "ForCustomsDeclaration": false,
  "ForDomesticReverseCharge": false,
  "ForInsolventVATCorrection": false,
  "ForVATReturnMethod": 0,
  "Hidden": false,
  "Income": false,
  "IsAllowance": false,
  "IsCommon": true,
  "IsReverse": false,
  "LegalNotice": "",
  "OutOfVAT": false,
  "ReverseVATIndex_ID": null,
  "SaldoRateType": 0,
  "UsingNotice": "",
  "VATIndexType": 0,
  "VATRate_ID": "00000X0000"
}
Response
{
  "id": "7000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/vatindexes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "object_data": {
          "AccrualWithVAT": false,
          "AllowanceVATIndex_ID": null,
          "AnalyticalAccount": "",
          "Code": "Mevd",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Mimo evidenci DPH",
          "ESLIndicatorType": 0,
          "ForBadDeptVATCorrection": false,
          "ForCustomsDeclaration": false,
          "ForDomesticReverseCharge": false,
          "ForInsolventVATCorrection": false,
          "ForVATReturnMethod": 0,
          "Hidden": false,
          "Income": false,
          "IsAllowance": false,
          "IsCommon": true,
          "IsReverse": false,
          "LegalNotice": "",
          "OutOfVAT": false,
          "ReverseVATIndex_ID": null,
          "SaldoRateType": 0,
          "UsingNotice": "",
          "VATIndexType": 0,
          "VATRate_ID": "00000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "object_data": {
          "AccrualWithVAT": false,
          "AllowanceVATIndex_ID": null,
          "AnalyticalAccount": "",
          "Code": "Mevd",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Mimo evidenci DPH",
          "ESLIndicatorType": 0,
          "ForBadDeptVATCorrection": false,
          "ForCustomsDeclaration": false,
          "ForDomesticReverseCharge": false,
          "ForInsolventVATCorrection": false,
          "ForVATReturnMethod": 0,
          "Hidden": false,
          "Income": false,
          "IsAllowance": false,
          "IsCommon": true,
          "IsReverse": false,
          "LegalNotice": "",
          "OutOfVAT": false,
          "ReverseVATIndex_ID": null,
          "SaldoRateType": 0,
          "UsingNotice": "",
          "VATIndexType": 0,
          "VATRate_ID": "00000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000000",
        "object_data": {
          "AccrualWithVAT": false,
          "AllowanceVATIndex_ID": null,
          "AnalyticalAccount": "",
          "Code": "Mevd",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Mimo evidenci DPH",
          "ESLIndicatorType": 0,
          "ForBadDeptVATCorrection": false,
          "ForCustomsDeclaration": false,
          "ForDomesticReverseCharge": false,
          "ForInsolventVATCorrection": false,
          "ForVATReturnMethod": 0,
          "Hidden": false,
          "Income": false,
          "IsAllowance": false,
          "IsCommon": true,
          "IsReverse": false,
          "LegalNotice": "",
          "OutOfVAT": false,
          "ReverseVATIndex_ID": null,
          "SaldoRateType": 0,
          "UsingNotice": "",
          "VATIndexType": 0,
          "VATRate_ID": "00000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000001",
        "object_data": {
          "AccrualWithVAT": false,
          "AllowanceVATIndex_ID": null,
          "AnalyticalAccount": "",
          "Code": "Mevd",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Mimo evidenci DPH",
          "ESLIndicatorType": 0,
          "ForBadDeptVATCorrection": false,
          "ForCustomsDeclaration": false,
          "ForDomesticReverseCharge": false,
          "ForInsolventVATCorrection": false,
          "ForVATReturnMethod": 0,
          "Hidden": false,
          "Income": false,
          "IsAllowance": false,
          "IsCommon": true,
          "IsReverse": false,
          "LegalNotice": "",
          "OutOfVAT": false,
          "ReverseVATIndex_ID": null,
          "SaldoRateType": 0,
          "UsingNotice": "",
          "VATIndexType": 0,
          "VATRate_ID": "00000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "vatindexes",
        "obj_id": "7000000004"
      }
    }
  ]
}