Uzávěrka mezd

GET

/wageclosingbooks

Získá kolekci BO Uzávěrka mezd

GET

/wageclosingbooks/{id}

Získá konkrétní BO Uzávěrka mezd

POST

/wageclosingbooks

Vytvoří nový BO Uzávěrka mezd a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wageclosingbooks/{id}

Provede aktualizaci BO Uzávěrka mezd a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wageclosingbooks/{id}

Smaže BO Uzávěrka mezd na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UsedDefs array (wageclosingbookuseddef) relace

Použitá definice; kolekce BO Definice použitá při uzávěrce, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WagePeriod_ID string (wageperiod) relace

Mzdové období; ID objektu Mzdové období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingbooks?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingbooks/{id}
Response
{
  "ID": "1600000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 5,
  "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "9700000101",
  "WagePeriod_ID": "V700000101",
  "UsedDefs": [
    {
      "definition_id": "W300000000",
      "id": "X410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "V300000000",
      "id": "W410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "U300000000",
      "id": "V410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "T300000000",
      "id": "U410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "S300000000",
      "id": "T410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "R300000000",
      "id": "S410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Q300000000",
      "id": "R410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "P300000000",
      "id": "Q410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1400000000",
      "id": "P410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "I200000000",
      "id": "O410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "H200000000",
      "id": "N410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "G200000000",
      "id": "M410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "F200000000",
      "id": "L410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "E200000000",
      "id": "K410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Z500000000",
      "id": "J410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "D200000000",
      "id": "I410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "C200000000",
      "id": "H410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "B200000000",
      "id": "G410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "A200000000",
      "id": "F410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "9200000000",
      "id": "E410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "8200000000",
      "id": "D410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "7200000000",
      "id": "C410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "6200000000",
      "id": "B410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4200000000",
      "id": "A410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3200000000",
      "id": "9410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3100000000",
      "id": "8410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1200000000",
      "id": "7410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2100000000",
      "id": "6410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2200000000",
      "id": "5410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1100000000",
      "id": "4410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4000000000",
      "id": "3410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3000000000",
      "id": "2410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2000000000",
      "id": "1410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wageclosingbooks", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingbooks/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1600000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 5,
  "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "9700000101",
  "WagePeriod_ID": "V700000101",
  "UsedDefs": [
    {
      "definition_id": "W300000000",
      "id": "X410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "V300000000",
      "id": "W410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "U300000000",
      "id": "V410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "T300000000",
      "id": "U410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "S300000000",
      "id": "T410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "R300000000",
      "id": "S410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Q300000000",
      "id": "R410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "P300000000",
      "id": "Q410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1400000000",
      "id": "P410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "I200000000",
      "id": "O410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "H200000000",
      "id": "N410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "G200000000",
      "id": "M410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "F200000000",
      "id": "L410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "E200000000",
      "id": "K410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Z500000000",
      "id": "J410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "D200000000",
      "id": "I410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "C200000000",
      "id": "H410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "B200000000",
      "id": "G410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "A200000000",
      "id": "F410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "9200000000",
      "id": "E410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "8200000000",
      "id": "D410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "7200000000",
      "id": "C410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "6200000000",
      "id": "B410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4200000000",
      "id": "A410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3200000000",
      "id": "9410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3100000000",
      "id": "8410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1200000000",
      "id": "7410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2100000000",
      "id": "6410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2200000000",
      "id": "5410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1100000000",
      "id": "4410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4000000000",
      "id": "3410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3000000000",
      "id": "2410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2000000000",
      "id": "1410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingbooks?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "9700000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "OrdNumber": 5,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "UsedDefs": [
    {
      "definition_id": "W300000000",
      "id": "X410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "V300000000",
      "id": "W410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "U300000000",
      "id": "V410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "T300000000",
      "id": "U410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "S300000000",
      "id": "T410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "R300000000",
      "id": "S410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Q300000000",
      "id": "R410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "P300000000",
      "id": "Q410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1400000000",
      "id": "P410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "I200000000",
      "id": "O410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "H200000000",
      "id": "N410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "G200000000",
      "id": "M410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "F200000000",
      "id": "L410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "E200000000",
      "id": "K410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Z500000000",
      "id": "J410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "D200000000",
      "id": "I410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "C200000000",
      "id": "H410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "B200000000",
      "id": "G410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "A200000000",
      "id": "F410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "9200000000",
      "id": "E410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "8200000000",
      "id": "D410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "7200000000",
      "id": "C410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "6200000000",
      "id": "B410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4200000000",
      "id": "A410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3200000000",
      "id": "9410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3100000000",
      "id": "8410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1200000000",
      "id": "7410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2100000000",
      "id": "6410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2200000000",
      "id": "5410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1100000000",
      "id": "4410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4000000000",
      "id": "3410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3000000000",
      "id": "2410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2000000000",
      "id": "1410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    }
  ],
  "WagePeriod_ID": "V700000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingbooks/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "9700000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "OrdNumber": 5,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "UsedDefs": [
    {
      "definition_id": "W300000000",
      "id": "X410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "V300000000",
      "id": "W410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "U300000000",
      "id": "V410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "T300000000",
      "id": "U410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "S300000000",
      "id": "T410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "R300000000",
      "id": "S410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Q300000000",
      "id": "R410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "P300000000",
      "id": "Q410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1400000000",
      "id": "P410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "I200000000",
      "id": "O410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "H200000000",
      "id": "N410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "G200000000",
      "id": "M410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "F200000000",
      "id": "L410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "E200000000",
      "id": "K410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "Z500000000",
      "id": "J410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "D200000000",
      "id": "I410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "C200000000",
      "id": "H410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "B200000000",
      "id": "G410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "A200000000",
      "id": "F410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "9200000000",
      "id": "E410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "8200000000",
      "id": "D410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "7200000000",
      "id": "C410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "6200000000",
      "id": "B410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4200000000",
      "id": "A410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3200000000",
      "id": "9410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3100000000",
      "id": "8410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1200000000",
      "id": "7410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2100000000",
      "id": "6410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2200000000",
      "id": "5410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "1100000000",
      "id": "4410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "4000000000",
      "id": "3410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "3000000000",
      "id": "2410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    },
    {
      "definition_id": "2000000000",
      "id": "1410000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1600000101"
    }
  ],
  "WagePeriod_ID": "V700000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingbooks/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "9700000101",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "OrdNumber": 5,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "UsedDefs": [
            {
              "definition_id": "W300000000",
              "id": "X410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "V300000000",
              "id": "W410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "U300000000",
              "id": "V410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "T300000000",
              "id": "U410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "S300000000",
              "id": "T410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "R300000000",
              "id": "S410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Q300000000",
              "id": "R410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "P300000000",
              "id": "Q410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1400000000",
              "id": "P410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "I200000000",
              "id": "O410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "H200000000",
              "id": "N410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "G200000000",
              "id": "M410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "F200000000",
              "id": "L410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "E200000000",
              "id": "K410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Z500000000",
              "id": "J410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "D200000000",
              "id": "I410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "C200000000",
              "id": "H410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "B200000000",
              "id": "G410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "A200000000",
              "id": "F410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "9200000000",
              "id": "E410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "8200000000",
              "id": "D410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "7200000000",
              "id": "C410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "6200000000",
              "id": "B410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4200000000",
              "id": "A410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3200000000",
              "id": "9410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3100000000",
              "id": "8410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1200000000",
              "id": "7410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2100000000",
              "id": "6410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2200000000",
              "id": "5410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1100000000",
              "id": "4410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4000000000",
              "id": "3410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3000000000",
              "id": "2410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2000000000",
              "id": "1410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            }
          ],
          "WagePeriod_ID": "V700000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "9700000101",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "OrdNumber": 5,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "UsedDefs": [
            {
              "definition_id": "W300000000",
              "id": "X410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "V300000000",
              "id": "W410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "U300000000",
              "id": "V410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "T300000000",
              "id": "U410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "S300000000",
              "id": "T410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "R300000000",
              "id": "S410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Q300000000",
              "id": "R410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "P300000000",
              "id": "Q410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1400000000",
              "id": "P410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "I200000000",
              "id": "O410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "H200000000",
              "id": "N410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "G200000000",
              "id": "M410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "F200000000",
              "id": "L410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "E200000000",
              "id": "K410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Z500000000",
              "id": "J410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "D200000000",
              "id": "I410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "C200000000",
              "id": "H410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "B200000000",
              "id": "G410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "A200000000",
              "id": "F410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "9200000000",
              "id": "E410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "8200000000",
              "id": "D410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "7200000000",
              "id": "C410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "6200000000",
              "id": "B410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4200000000",
              "id": "A410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3200000000",
              "id": "9410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3100000000",
              "id": "8410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1200000000",
              "id": "7410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2100000000",
              "id": "6410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2200000000",
              "id": "5410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1100000000",
              "id": "4410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4000000000",
              "id": "3410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3000000000",
              "id": "2410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2000000000",
              "id": "1410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            }
          ],
          "WagePeriod_ID": "V700000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "9700000101",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "OrdNumber": 5,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "UsedDefs": [
            {
              "definition_id": "W300000000",
              "id": "X410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "V300000000",
              "id": "W410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "U300000000",
              "id": "V410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "T300000000",
              "id": "U410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "S300000000",
              "id": "T410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "R300000000",
              "id": "S410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Q300000000",
              "id": "R410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "P300000000",
              "id": "Q410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1400000000",
              "id": "P410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "I200000000",
              "id": "O410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "H200000000",
              "id": "N410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "G200000000",
              "id": "M410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "F200000000",
              "id": "L410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "E200000000",
              "id": "K410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Z500000000",
              "id": "J410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "D200000000",
              "id": "I410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "C200000000",
              "id": "H410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "B200000000",
              "id": "G410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "A200000000",
              "id": "F410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "9200000000",
              "id": "E410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "8200000000",
              "id": "D410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "7200000000",
              "id": "C410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "6200000000",
              "id": "B410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4200000000",
              "id": "A410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3200000000",
              "id": "9410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3100000000",
              "id": "8410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1200000000",
              "id": "7410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2100000000",
              "id": "6410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2200000000",
              "id": "5410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1100000000",
              "id": "4410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4000000000",
              "id": "3410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3000000000",
              "id": "2410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2000000000",
              "id": "1410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            }
          ],
          "WagePeriod_ID": "V700000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "9700000101",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2014-05-30T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "OrdNumber": 5,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "UsedDefs": [
            {
              "definition_id": "W300000000",
              "id": "X410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "V300000000",
              "id": "W410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "U300000000",
              "id": "V410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "T300000000",
              "id": "U410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "S300000000",
              "id": "T410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "R300000000",
              "id": "S410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Q300000000",
              "id": "R410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "P300000000",
              "id": "Q410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1400000000",
              "id": "P410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "I200000000",
              "id": "O410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "H200000000",
              "id": "N410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "G200000000",
              "id": "M410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "F200000000",
              "id": "L410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "E200000000",
              "id": "K410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "Z500000000",
              "id": "J410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "D200000000",
              "id": "I410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "C200000000",
              "id": "H410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "B200000000",
              "id": "G410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "A200000000",
              "id": "F410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "9200000000",
              "id": "E410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "8200000000",
              "id": "D410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "7200000000",
              "id": "C410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "6200000000",
              "id": "B410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4200000000",
              "id": "A410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3200000000",
              "id": "9410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3100000000",
              "id": "8410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1200000000",
              "id": "7410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2100000000",
              "id": "6410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2200000000",
              "id": "5410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "1100000000",
              "id": "4410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "4000000000",
              "id": "3410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "3000000000",
              "id": "2410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            },
            {
              "definition_id": "2000000000",
              "id": "1410000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1600000101"
            }
          ],
          "WagePeriod_ID": "V700000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingbooks",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}