Sčítanec

GET

/calcfields

Získá kolekci BO Sčítanec

GET

/calcfields/{id}

Získá konkrétní BO Sčítanec

POST

/calcfields

Vytvoří nový BO Sčítanec a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/calcfields/{id}

Provede aktualizaci BO Sčítanec a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/calcfields/{id}

Smaže BO Sčítanec na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CLSID string (26)

Třída sčítance, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

CalcChart_ID string (calcchart) relace

Výpočtové schéma; ID objektu Výpočtové schéma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalcFieldCode integer

Součet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Condition string (0)

Podmínka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Correction string (0)

Korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FieldCode integer

Sčítanec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Supress boolean

Potlačit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

System boolean

Syst., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CLSIDName string (26)

Třída sčítance

CalcFieldLabel string (40)

Popis položky-součet

CalcFieldName string (40)

Název položky-součet, pole je duplikováno při klonování objektu

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FieldLabel string (40)

Popis položky-sčítanec

FieldName string (40)

Název položky-sčítanec, pole je duplikováno při klonování objektu

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SupressExpression integer

Použít výraz, pole je duplikováno při klonování objektu

SupressExpressionText string (40)

Použít výraz

UserCondition string (0)

Uživ. podmínka, pole je duplikováno při klonování objektu

UserCorrection string (0)

Uživ. korekce, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/calcfields?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/calcfields/{id}
Response
{
  "ID": "8000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CalcChart_ID": "1000000000",
  "CalcFieldCode": 305,
  "System": true,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "Supress": false,
  "FieldCode": 1000035,
  "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
  "Condition": "",
  "Correction": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "calcfields", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/calcfields/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "8000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CalcChart_ID": "1000000000",
  "CalcFieldCode": 305,
  "System": true,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "Supress": false,
  "FieldCode": 1000035,
  "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
  "Condition": "",
  "Correction": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/calcfields?select=id
Body
{
  "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
  "CalcChart_ID": "1000000000",
  "CalcFieldCode": 305,
  "Condition": "",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Correction": "",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "FieldCode": 1000035,
  "Supress": false,
  "System": true,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "8000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/calcfields/{id}?select=id
Body
{
  "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
  "CalcChart_ID": "1000000000",
  "CalcFieldCode": 305,
  "Condition": "",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Correction": "",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "FieldCode": 1000035,
  "Supress": false,
  "System": true,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "8000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/calcfields/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "object_data": {
          "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
          "CalcChart_ID": "1000000000",
          "CalcFieldCode": 305,
          "Condition": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Correction": "",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "FieldCode": 1000035,
          "Supress": false,
          "System": true,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "object_data": {
          "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
          "CalcChart_ID": "1000000000",
          "CalcFieldCode": 305,
          "Condition": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Correction": "",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "FieldCode": 1000035,
          "Supress": false,
          "System": true,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000000",
        "object_data": {
          "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
          "CalcChart_ID": "1000000000",
          "CalcFieldCode": 305,
          "Condition": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Correction": "",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "FieldCode": 1000035,
          "Supress": false,
          "System": true,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000001",
        "object_data": {
          "CLSID": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
          "CalcChart_ID": "1000000000",
          "CalcFieldCode": 305,
          "Condition": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Correction": "",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "FieldCode": 1000035,
          "Supress": false,
          "System": true,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "calcfields",
        "obj_id": "8000000004"
      }
    }
  ]
}