Poptávka vydaná

GET

/issueddemands

Získá kolekci BO Poptávka vydaná

GET

/issueddemands/{id}

Získá konkrétní BO Poptávka vydaná

POST

/issueddemands

Vytvoří nový BO Poptávka vydaná a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/issueddemands/import/demandsheets/{id}

Vytvoří nový BO Poptávka vydaná importem BO Poptávkový list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/issueddemands/{id}

Provede aktualizaci BO Poptávka vydaná a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/issueddemands/{issueddemand_id}/demandsheets/{demandsheet_id}

Vytvoří nový BO Poptávka vydaná importem BO Poptávkový list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/issueddemands/{id}

Smaže BO Poptávka vydaná na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CommunicationType_ID string (communicationtype) relace

Způsob komunikace; ID objektu Způsob komunikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DemandFailureComment string (0)

Komentář důvodů neúspěchu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DemandFailureReason_ID string (demandanswerfailurereason) relace

Důvod neúspěchu; ID objektu Důvod neúspěchu oslovených dodavatelů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna firmy dodavatele; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma dodavatele; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalOtherCosts number

Odhad ostatních nákladů v lokální měně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OtherCosts number

Odhad ostatních nákladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba ve firmě dodavatele; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Vztažný kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RequestedAnswerDate$DATE string

Požadovaný termín dodání odpovědi, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (issueddemandrow) relace

Řádky; kolekce BO Poptávka vydaná - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TransportationType_ID string (transportationtype) relace

Způsob dopravy; ID objektu Způsob dopravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidToDate$DATE string

Dokdy je nabídka dodavatele platná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/issueddemands?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/issueddemands/{id}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "CommunicationType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DemandFailureComment": null,
  "DemandFailureReason_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "LocalOtherCosts": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "OtherCosts": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RequestedAnswerDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "issueddemands", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/issueddemands/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "CommunicationType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DemandFailureComment": null,
  "DemandFailureReason_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "LocalOtherCosts": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "OtherCosts": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RequestedAnswerDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/issueddemands?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "CommunicationType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DemandFailureComment": null,
  "DemandFailureReason_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "LocalOtherCosts": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "OtherCosts": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RequestedAnswerDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/issueddemands/{id}?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "CommunicationType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DemandFailureComment": null,
  "DemandFailureReason_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "LocalOtherCosts": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "OtherCosts": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RequestedAnswerDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null,
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/issueddemands/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CommunicationType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DemandFailureComment": null,
          "DemandFailureReason_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalOtherCosts": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "OtherCosts": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RequestedAnswerDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CommunicationType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DemandFailureComment": null,
          "DemandFailureReason_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalOtherCosts": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "OtherCosts": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RequestedAnswerDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CommunicationType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DemandFailureComment": null,
          "DemandFailureReason_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalOtherCosts": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "OtherCosts": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RequestedAnswerDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CommunicationType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DemandFailureComment": null,
          "DemandFailureReason_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "LocalOtherCosts": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "OtherCosts": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RequestedAnswerDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null,
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "issueddemands",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}