Ověření DIČ v systému VIES

GET

/viescheckvatresponses

Získá kolekci BO Ověření DIČ v systému VIES

GET

/viescheckvatresponses/{id}

Získá konkrétní BO Ověření DIČ v systému VIES

POST

/viescheckvatresponses

Vytvoří nový BO Ověření DIČ v systému VIES a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/viescheckvatresponses/{id}

Provede aktualizaci BO Ověření DIČ v systému VIES a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/viescheckvatresponses/{id}

Smaže BO Ověření DIČ v systému VIES na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CheckMessage string (500)

Zpráva z provedeného ověření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RequestDate$DATE string

Datum požadavku na ověření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RequestIdentifier string (50)

Identifikátor požadavku na ověření DIČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResponseDateTime$DATE string

Datum a čas odpovědi, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderAddress string (200)

Kompletní adresa subjektu v systému VIES, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderCity string (60)

Město subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderCityMatch integer

Shoda města subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderCompanyType string (30)

Typ subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderCompanyTypeMatch integer

Shoda typu subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderName string (100)

Název subjektu v systému VIES, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderNameMatch integer

Shoda názvu subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderPostcode string (10)

PSČ subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderPostcodeMatch integer

Shoda PSČ subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderStreet string (60)

Ulice subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TraderStreetMatch integer

Shoda ulice subjektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATIdentNumber string (20)

DIČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATIdentNumberStatus integer

Stav DIČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATIdentNumberStatusAsText string (100)

Stav DIČ - text

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/viescheckvatresponses?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/viescheckvatresponses/{id}
Response
{
  "CheckMessage": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "RequestDate$DATE": null,
  "RequestIdentifier": null,
  "ResponseDateTime$DATE": null,
  "TraderAddress": null,
  "TraderCity": null,
  "TraderCityMatch": null,
  "TraderCompanyType": null,
  "TraderCompanyTypeMatch": null,
  "TraderName": null,
  "TraderNameMatch": null,
  "TraderPostcode": null,
  "TraderPostcodeMatch": null,
  "TraderStreet": null,
  "TraderStreetMatch": null,
  "VATIdentNumber": null,
  "VATIdentNumberStatus": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "viescheckvatresponses", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/viescheckvatresponses/query
{"take": "1"}
Response
{
  "CheckMessage": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "RequestDate$DATE": null,
  "RequestIdentifier": null,
  "ResponseDateTime$DATE": null,
  "TraderAddress": null,
  "TraderCity": null,
  "TraderCityMatch": null,
  "TraderCompanyType": null,
  "TraderCompanyTypeMatch": null,
  "TraderName": null,
  "TraderNameMatch": null,
  "TraderPostcode": null,
  "TraderPostcodeMatch": null,
  "TraderStreet": null,
  "TraderStreetMatch": null,
  "VATIdentNumber": null,
  "VATIdentNumberStatus": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/viescheckvatresponses?select=id
Body
{
  "CheckMessage": null,
  "Firm_ID": null,
  "RequestDate$DATE": null,
  "RequestIdentifier": null,
  "ResponseDateTime$DATE": null,
  "TraderAddress": null,
  "TraderCity": null,
  "TraderCityMatch": null,
  "TraderCompanyType": null,
  "TraderCompanyTypeMatch": null,
  "TraderName": null,
  "TraderNameMatch": null,
  "TraderPostcode": null,
  "TraderPostcodeMatch": null,
  "TraderStreet": null,
  "TraderStreetMatch": null,
  "VATIdentNumber": null,
  "VATIdentNumberStatus": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/viescheckvatresponses/{id}?select=id
Body
{
  "CheckMessage": null,
  "Firm_ID": null,
  "RequestDate$DATE": null,
  "RequestIdentifier": null,
  "ResponseDateTime$DATE": null,
  "TraderAddress": null,
  "TraderCity": null,
  "TraderCityMatch": null,
  "TraderCompanyType": null,
  "TraderCompanyTypeMatch": null,
  "TraderName": null,
  "TraderNameMatch": null,
  "TraderPostcode": null,
  "TraderPostcodeMatch": null,
  "TraderStreet": null,
  "TraderStreetMatch": null,
  "VATIdentNumber": null,
  "VATIdentNumberStatus": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/viescheckvatresponses/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "object_data": {
          "CheckMessage": null,
          "Firm_ID": null,
          "RequestDate$DATE": null,
          "RequestIdentifier": null,
          "ResponseDateTime$DATE": null,
          "TraderAddress": null,
          "TraderCity": null,
          "TraderCityMatch": null,
          "TraderCompanyType": null,
          "TraderCompanyTypeMatch": null,
          "TraderName": null,
          "TraderNameMatch": null,
          "TraderPostcode": null,
          "TraderPostcodeMatch": null,
          "TraderStreet": null,
          "TraderStreetMatch": null,
          "VATIdentNumber": null,
          "VATIdentNumberStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "object_data": {
          "CheckMessage": null,
          "Firm_ID": null,
          "RequestDate$DATE": null,
          "RequestIdentifier": null,
          "ResponseDateTime$DATE": null,
          "TraderAddress": null,
          "TraderCity": null,
          "TraderCityMatch": null,
          "TraderCompanyType": null,
          "TraderCompanyTypeMatch": null,
          "TraderName": null,
          "TraderNameMatch": null,
          "TraderPostcode": null,
          "TraderPostcodeMatch": null,
          "TraderStreet": null,
          "TraderStreetMatch": null,
          "VATIdentNumber": null,
          "VATIdentNumberStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "CheckMessage": null,
          "Firm_ID": null,
          "RequestDate$DATE": null,
          "RequestIdentifier": null,
          "ResponseDateTime$DATE": null,
          "TraderAddress": null,
          "TraderCity": null,
          "TraderCityMatch": null,
          "TraderCompanyType": null,
          "TraderCompanyTypeMatch": null,
          "TraderName": null,
          "TraderNameMatch": null,
          "TraderPostcode": null,
          "TraderPostcodeMatch": null,
          "TraderStreet": null,
          "TraderStreetMatch": null,
          "VATIdentNumber": null,
          "VATIdentNumberStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "CheckMessage": null,
          "Firm_ID": null,
          "RequestDate$DATE": null,
          "RequestIdentifier": null,
          "ResponseDateTime$DATE": null,
          "TraderAddress": null,
          "TraderCity": null,
          "TraderCityMatch": null,
          "TraderCompanyType": null,
          "TraderCompanyTypeMatch": null,
          "TraderName": null,
          "TraderNameMatch": null,
          "TraderPostcode": null,
          "TraderPostcodeMatch": null,
          "TraderStreet": null,
          "TraderStreetMatch": null,
          "VATIdentNumber": null,
          "VATIdentNumberStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "viescheckvatresponses",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}