Docházka - pracovníci

GET

/wlworkers

Získá kolekci BO Docházka - pracovníci

GET

/wlworkers/{id}

Získá konkrétní BO Docházka - pracovníci

POST

/wlworkers

Vytvoří nový BO Docházka - pracovníci a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wlworkers/{id}

Provede aktualizaci BO Docházka - pracovníci a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wlworkers/{id}

Smaže BO Docházka - pracovníci na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ExternalID string (100)

Externí identifikátor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SecurityUser_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Superior_ID string (wlworker) relace

Nadřízený pracovník; ID objektu Docházka - pracovníci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platí do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pracovní poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PersonName string (70)

Jméno pracovníka

PersonalNumber string (10)

Číslo pracovníka

SuperiorName string (70)

Jméno nadříz. pracovníka

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlworkers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlworkers/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "2000000101",
  "Superior_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "ExternalID": "001",
  "SecurityUser_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wlworkers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlworkers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "2000000101",
  "Superior_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101",
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "ExternalID": "001",
  "SecurityUser_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlworkers?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "ExternalID": "001",
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "2000000101",
  "SecurityUser_ID": null,
  "Superior_ID": null,
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wlworkers/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "ExternalID": "001",
  "Hidden": false,
  "Person_ID": "2000000101",
  "SecurityUser_ID": null,
  "Superior_ID": null,
  "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "WorkingRelation_ID": "1100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wlworkers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "ExternalID": "001",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "2000000101",
          "SecurityUser_ID": null,
          "Superior_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "ExternalID": "001",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "2000000101",
          "SecurityUser_ID": null,
          "Superior_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "ExternalID": "001",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "2000000101",
          "SecurityUser_ID": null,
          "Superior_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "ExternalID": "001",
          "Hidden": false,
          "Person_ID": "2000000101",
          "SecurityUser_ID": null,
          "Superior_ID": null,
          "ValidFrom$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "WorkingRelation_ID": "1100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wlworkers",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}