Nastavení kasy

GET

/posstations

Získá kolekci BO Nastavení kasy

GET

/posstations/{id}

Získá konkrétní BO Nastavení kasy

POST

/posstations

Vytvoří nový BO Nastavení kasy a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posstations/{id}

Provede aktualizaci BO Nastavení kasy a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posstations/{id}

Smaže BO Nastavení kasy na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DefaultLPT integer

Tiskárna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Devices array (posstationsdevice) relace

Periferie; kolekce BO Periferie, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DrawerMode integer

Otevírání zásuvky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EnableSecureStop boolean

Zabezpečené vypnutí kasy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EnableTotalStop boolean

Povolený stop, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForcedLogin boolean

Povinný login, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Node string (12)

ID síť. karty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrderPrinters array (posstationorderprinter) relace

Tiskárny bonů; kolekce BO Tiskárna bonů, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

POSSellingStandsMap_ID string (possellingstandsmap) relace

Mapa prodejních míst; ID objektu Mapa prodejních míst, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

POSTouchKey_ID string (postouchset) relace

Sada tlačítek; ID objektu Sada tlačítek dotykové kasy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentStyle integer

Způsob platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PrintBillAsReport boolean

Účtenku jako report, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintBillMultiple boolean

Tisknout účtenku na obě tiskárny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintNameMultiLine boolean

Tisknout název na více řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintOrderNameMultiLine boolean

Tisknout název na bonu na více řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuestionBeforeBill boolean

Dotaz před tiskem pro maloobchodní prodej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuestionBeforeBillGastro boolean

Dotaz před tiskem pro restaurační prodej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuestionBeforeBillPreview boolean

Dotaz před tiskem náhledu účtenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posstationsdevice) relace

Řádky; kolekce BO Periferie, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ScreenMode integer

Obrazovka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Shop_ID string (posshop) relace

Provoz; ID objektu Nastavení provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ShowMacroCard boolean

Zobrazovat makrokartu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShowStore boolean

Zobrazovat sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShowStoreCardPicture boolean

Obrázek zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCardShowFormat integer

Obsah řádku kasy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SumRows boolean

Sčítat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posstations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posstations/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 21,
  "Rows": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Name": "Kasa",
  "Node": "00090FAA0001",
  "DefaultLPT": "0",
  "DrawerMode": 1,
  "SumRows": true,
  "DocQueue_ID": "U700000101",
  "Shop_ID": "1300000101",
  "PaymentStyle": 1,
  "POSTouchKey_ID": "1100000101",
  "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
  "Picture_ID": null,
  "ShowStoreCardPicture": false,
  "ScreenMode": 1,
  "ForcedLogin": false,
  "EnableTotalStop": false,
  "EnableSecureStop": false,
  "QuestionBeforeBill": false,
  "QuestionBeforeBillGastro": false,
  "QuestionBeforeBillPreview": false,
  "StoreCardShowFormat": 3,
  "ShowStore": false,
  "ShowMacroCard": false,
  "PrintBillAsReport": false,
  "PrintNameMultiLine": false,
  "PrintOrderNameMultiLine": true,
  "PrintBillMultiple": false,
  "Devices": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "OrderPrinters": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "3200000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "2200000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "1200000101"
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posstations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posstations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 21,
  "Rows": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Name": "Kasa",
  "Node": "00090FAA0001",
  "DefaultLPT": "0",
  "DrawerMode": 1,
  "SumRows": true,
  "DocQueue_ID": "U700000101",
  "Shop_ID": "1300000101",
  "PaymentStyle": 1,
  "POSTouchKey_ID": "1100000101",
  "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
  "Picture_ID": null,
  "ShowStoreCardPicture": false,
  "ScreenMode": 1,
  "ForcedLogin": false,
  "EnableTotalStop": false,
  "EnableSecureStop": false,
  "QuestionBeforeBill": false,
  "QuestionBeforeBillGastro": false,
  "QuestionBeforeBillPreview": false,
  "StoreCardShowFormat": 3,
  "ShowStore": false,
  "ShowMacroCard": false,
  "PrintBillAsReport": false,
  "PrintNameMultiLine": false,
  "PrintOrderNameMultiLine": true,
  "PrintBillMultiple": false,
  "Devices": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "OrderPrinters": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "3200000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "2200000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "1200000101"
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posstations?select=id
Body
{
  "DefaultLPT": "0",
  "Devices": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "U700000101",
  "DrawerMode": 1,
  "EnableSecureStop": false,
  "EnableTotalStop": false,
  "ForcedLogin": false,
  "Hidden": false,
  "Name": "Kasa",
  "Node": "00090FAA0001",
  "OrderPrinters": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "3200000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "2200000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "1200000101"
    }
  ],
  "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
  "POSTouchKey_ID": "1100000101",
  "PaymentStyle": 1,
  "PrintBillAsReport": false,
  "PrintBillMultiple": false,
  "PrintNameMultiLine": false,
  "PrintOrderNameMultiLine": true,
  "QuestionBeforeBill": false,
  "QuestionBeforeBillGastro": false,
  "QuestionBeforeBillPreview": false,
  "Rows": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "ScreenMode": 1,
  "Shop_ID": "1300000101",
  "ShowMacroCard": false,
  "ShowStore": false,
  "ShowStoreCardPicture": false,
  "StoreCardShowFormat": 3,
  "SumRows": true
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posstations/{id}?select=id
Body
{
  "DefaultLPT": "0",
  "Devices": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "U700000101",
  "DrawerMode": 1,
  "EnableSecureStop": false,
  "EnableTotalStop": false,
  "ForcedLogin": false,
  "Hidden": false,
  "Name": "Kasa",
  "Node": "00090FAA0001",
  "OrderPrinters": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "3200000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "2200000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "printernumber": "LPT1",
      "storecardcategory_id": "1200000101"
    }
  ],
  "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
  "POSTouchKey_ID": "1100000101",
  "PaymentStyle": 1,
  "PrintBillAsReport": false,
  "PrintBillMultiple": false,
  "PrintNameMultiLine": false,
  "PrintOrderNameMultiLine": true,
  "QuestionBeforeBill": false,
  "QuestionBeforeBillGastro": false,
  "QuestionBeforeBillPreview": false,
  "Rows": [
    {
      "configuration": "AgEGAAACAA==",
      "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
      "devicetype": "LPT1",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "ScreenMode": 1,
  "Shop_ID": "1300000101",
  "ShowMacroCard": false,
  "ShowStore": false,
  "ShowStoreCardPicture": false,
  "StoreCardShowFormat": 3,
  "SumRows": true
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posstations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "object_data": {
          "DefaultLPT": "0",
          "Devices": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "DocQueue_ID": "U700000101",
          "DrawerMode": 1,
          "EnableSecureStop": false,
          "EnableTotalStop": false,
          "ForcedLogin": false,
          "Hidden": false,
          "Name": "Kasa",
          "Node": "00090FAA0001",
          "OrderPrinters": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "3200000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "2200000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "1200000101"
            }
          ],
          "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
          "POSTouchKey_ID": "1100000101",
          "PaymentStyle": 1,
          "PrintBillAsReport": false,
          "PrintBillMultiple": false,
          "PrintNameMultiLine": false,
          "PrintOrderNameMultiLine": true,
          "QuestionBeforeBill": false,
          "QuestionBeforeBillGastro": false,
          "QuestionBeforeBillPreview": false,
          "Rows": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "ScreenMode": 1,
          "Shop_ID": "1300000101",
          "ShowMacroCard": false,
          "ShowStore": false,
          "ShowStoreCardPicture": false,
          "StoreCardShowFormat": 3,
          "SumRows": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "object_data": {
          "DefaultLPT": "0",
          "Devices": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "DocQueue_ID": "U700000101",
          "DrawerMode": 1,
          "EnableSecureStop": false,
          "EnableTotalStop": false,
          "ForcedLogin": false,
          "Hidden": false,
          "Name": "Kasa",
          "Node": "00090FAA0001",
          "OrderPrinters": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "3200000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "2200000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "1200000101"
            }
          ],
          "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
          "POSTouchKey_ID": "1100000101",
          "PaymentStyle": 1,
          "PrintBillAsReport": false,
          "PrintBillMultiple": false,
          "PrintNameMultiLine": false,
          "PrintOrderNameMultiLine": true,
          "QuestionBeforeBill": false,
          "QuestionBeforeBillGastro": false,
          "QuestionBeforeBillPreview": false,
          "Rows": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "ScreenMode": 1,
          "Shop_ID": "1300000101",
          "ShowMacroCard": false,
          "ShowStore": false,
          "ShowStoreCardPicture": false,
          "StoreCardShowFormat": 3,
          "SumRows": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "DefaultLPT": "0",
          "Devices": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "DocQueue_ID": "U700000101",
          "DrawerMode": 1,
          "EnableSecureStop": false,
          "EnableTotalStop": false,
          "ForcedLogin": false,
          "Hidden": false,
          "Name": "Kasa",
          "Node": "00090FAA0001",
          "OrderPrinters": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "3200000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "2200000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "1200000101"
            }
          ],
          "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
          "POSTouchKey_ID": "1100000101",
          "PaymentStyle": 1,
          "PrintBillAsReport": false,
          "PrintBillMultiple": false,
          "PrintNameMultiLine": false,
          "PrintOrderNameMultiLine": true,
          "QuestionBeforeBill": false,
          "QuestionBeforeBillGastro": false,
          "QuestionBeforeBillPreview": false,
          "Rows": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "ScreenMode": 1,
          "Shop_ID": "1300000101",
          "ShowMacroCard": false,
          "ShowStore": false,
          "ShowStoreCardPicture": false,
          "StoreCardShowFormat": 3,
          "SumRows": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "DefaultLPT": "0",
          "Devices": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "DocQueue_ID": "U700000101",
          "DrawerMode": 1,
          "EnableSecureStop": false,
          "EnableTotalStop": false,
          "ForcedLogin": false,
          "Hidden": false,
          "Name": "Kasa",
          "Node": "00090FAA0001",
          "OrderPrinters": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "3200000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "2200000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "printernumber": "LPT1",
              "storecardcategory_id": "1200000101"
            }
          ],
          "POSSellingStandsMap_ID": "1000000101",
          "POSTouchKey_ID": "1100000101",
          "PaymentStyle": 1,
          "PrintBillAsReport": false,
          "PrintBillMultiple": false,
          "PrintNameMultiLine": false,
          "PrintOrderNameMultiLine": true,
          "QuestionBeforeBill": false,
          "QuestionBeforeBillGastro": false,
          "QuestionBeforeBillPreview": false,
          "Rows": [
            {
              "configuration": "AgEGAAACAA==",
              "devicedriver": "VirtualPrinter.g3p",
              "devicetype": "LPT1",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "ScreenMode": 1,
          "Shop_ID": "1300000101",
          "ShowMacroCard": false,
          "ShowStore": false,
          "ShowStoreCardPicture": false,
          "StoreCardShowFormat": 3,
          "SumRows": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posstations",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}